DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Роботи студентів >
Магістр >
8.06010101 — промислове та цивільне будівництво >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19461

Назва: Підсилення пошкодженої монолітної залізобетонної плити перекриття композитами на основі карбонових волокон
Інші назви: Strengthening damaged monolithic concrete slab composites based on carbon fibers
Автори: Семеген, Микола Михайлович
Semehen, Mykola
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Бібліографічний опис: Семеген М.М. Підсилення пошкодженої монолітної залізобетонної плити перекриття композитами на основі карбонових волокон: дипломна робота магістра за спеціальністю „8.06010101 — промислове та цивільне будівництво“/ М.M. Семеген; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2017. — 122 с.
Bibliographic description: Semehen M.M. Strengthening damaged monolithic concrete slab composites based on carbon fibers: Master's diploma thesis on specialty „8.06010101 — Building and Civil Engineering “/ M. M Semehen; Ternopil Ivan Puluj National Technical University. — Ternopil: ТNТU, 2017. — 122 p.
Дата публікації: лют-2017
Дата подання: лют-2017
Видавець: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Район розташування: Тернопіль
Науковий керівник: Каспрук, Володимир Богданович
Kaspruk, Volodymyr
Члени комітету: Лупійчук, Сергій Ігорович
УДК: 624.012.25
Ключові слова: плита
підсилення
карбонових волокон
композити
залізобетон
бетон
моноліт
згинальний момент
арматура
прогин
plate
reinforcement
carbon fibers
composites
reinforced concrete
concrete
monolith
bending moment
valves
deflection
Короткий огляд (реферат): В дипломній роботі досліджено підсилення пошкодженої монолітної плити перекриття композитами на основі сучасних карбонових волокон. Проведено експериментальні дослідження по визначенню деформацій монолітної залізобетонної плити, підсиленою композитними матеріалами під навантаженням граничного рівня. Виконано аналіз існуючих методів підсилення залізобетонної плити та існуючої методології їх розрахунку. Досліджено вплив навантаження граничного рівня на деформації підсиленої конструкції. Оцінено перспективи та ефективність підсилення карбоновими композитними волокнами.
Thesis is devoted to research strengthening damaged monolithic slab composites using modern carbon fiber. Experimental studies to determine the strain of monolithic concrete slab, reinforced composite materials under load limit level. Analyze existing methods of strengthening existing reinforced concrete slabs and methodology of their calculation. The investigate of the load limit on the strain enhanced design. The prospects of gain and efficiency of composite carbon fibers
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19461
Перелік літератури: 1. Климпуш М.Д. Проблеми ремонту й реконструкції мостів на дорогах загального користування України. Міжвідомчий наук.-тем. збірник “Будівельні конструкції”. Вип.54. Реконструкція будівель і споруд. Досвід і проблеми. К., 2001р., с.39-43.
2. Международные симпозиумы федерации по предварительно-напряжённому железобетону / Бетон и железобетон – 1995, №1.
3 Закора А.П. Композитные материалы в мостостроении // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво; №65; К.2002 р., с. 31-42
4. http://www.dwworld.de/dw/article/0,,3577606,00.html
5. Оныськив Б.Н., Канюк В.И. Прочность и деформативность базальтопластиковой арматуры. Вестник Львовского политехн. ин-та “Резервы прогресса в архитектуре и строительстве”.- №193.–Львов.–1985.–С .71-74.
6. Ониськів Б.М., Сорока Я.В. Ефективні способи зміцнення залізобетонних конструкцій існуючих мостів малих і середніх прогонів. // Збірник доповідей другого Українського міжгалузевого науково-практичного семінару “Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації споруд на шляхах сполучення». - К. – 1998.–С.157-158.
7. Катруца Ю.А., Кривошеев П.П., Бамбура А.Н. Состояние и перспективы развития базальтофибробетона и конструкций на его основе. // Сб. Строительные конструкции.–Вып. 47-48.–К., НИИСК.–1995.–С.3-10.
8. Климпуш М. Д., Кваша В. Г., Мельник І. В. Випробування залізобетонних плит, підсилених композитними матеріалами, статичним і багаторазовим навантаженням. Вип.64; К.2002 р., с. 101-105.
9. Кваша В. Г., Мельник І. В., Климпуш М. Д. Експериментальне дослідження залізобетонної мостової балки за ТП вип. 56, підсиленої композитною стрічкою з вуглецевих волокон CFRP. Вип.62; К.2001 р., с. 267-271.
10. Externally bonded FRP reinforcement for RC structures. Technical report fib, bulletin 14, 2001, 130p.
11. Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами. ГУП «НИИЖБ», ООО «Интераква». М. 2006, 48 с.
12. Лозовский Д.А. Усиление железобетонных конструкций эксплуатируемых строительных сооружений. - Новополоцк: Изд-во Полоцкого гос. ун-та. 1998. - 240 с.
13. Проектирование усилений несущих железобетонных конструкций производственных зданий и сооружений // А.Б. Голышев, И.Н. Ткаченко.- К.: Логос, 2001. - 172 с.
14. Боярчук А.Б. Міцність, тріщиностійкість та деформації залізобетонних конструкцій при різних способах підсилення розтягнутої зони: дис…. канд. техн. наук / А.Б. Боярчук. - Луцьк, 2003.- 148с.
15. Кричевский А.П. Новые технологии, материалы и конструкции на основе сталефибробетона // Новые строительные технологии, материалы и конструкции на основе сталефибробетона. Материалы семинара. – Донецк -Харцизск, 2002. - 50 с.
16. Касасбех Абдельмажид, Мурашко Л.А.. Прочность и жесткость железобетонных изгибаемых элементов, усиленных полимербетоном: Монография. - К.: КГТУСА, 1998. - 60 с.
17. Смолянінов М.Ю. Підвищення міцності й тріщиностійкості залізобетонних елементів, підсилених акриловим полімеррозчином, при дії короткочасних статичних і багаторазових навантажень: дис…. канд. техн. наук / М.Ю. Смолянінов. - Харків, 2008.- 216с.
18. Золотов М.С., Мельман В.А., Смолянинов М.Ю. Ремонт и восстановление несущей способности железобетонных изгибаемых элементов акриловыми полимеррастворами //Вестник БГТУ: Научн.-теоретический журнал. – Белгород: БГТУ, 2003. – Вып. 5. Часть 1. – С. 278 – 280.
19. Бліхарський З.Я., Римар Я.В. Експериментальні дослідження залізобетонних балок, підсилених нарощуванням арматури. // Ресурсоекономні конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. Рівне: Видавництво НУВГП, 2005. – Випуск 13 – С. 346 – 351.
20. Гриневич Є.О. Підсилення залізобетонних балок локальним обтисненням додатковою зовнішньою арматурою: дис…. канд. техн. наук / Є.О. Гриневич. - Харків, 2004.- 188с.
21. Оныськив Б.Н., Канюк В.И. Прочность и деформативность базальтопластиковой арматуры. Вестник Львовского политехн. ин-та “Резервы прогресса в архитектуре и строительстве”. - №193. – Львов. – 1985. – С.71 – 74.
22. Мурин А.Я. Міцність нормальних перерізів залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Теорія і практика будівництва". – 2008. – №627. – С. 155–158.
23. Чернявский, В.Л. Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами / В.Л.Чернявский, Ю.Г.Хаютин, Е.З.Аксельрод, В.А.Клевцов, Н.В.Фаткуллин. - М.: ООО«ИнтерАква», 2006. – 113 с.
24. Климпуш М.Д. Дослідження залізобетонних балок з багаторядовою арматурою, підсилених композитними полімерами. // Ресурсоекономні конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. Рівне: Видавництво РДТУ, 2001. – Випуск 7 – С. 252 – 260.
25. Кваша В.Г., Мельник І.В., Климпуш М.Д. Реконструкція залізобетонного моста з підсиленням балок приклеєними вуглепластиками. // Ресурсоекономні конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. Рівне: Видавництво РДТУ, 2003. – Випуск 10 – С. 267 – 275.
26. Dajun D., Dinghai H. Using Cathodic Protection Technique in China. Repair & Rehabilitation. 2001, pp. 83-86.
27. Афанасьєва Л.В. Напряженно-деформированное состояние железобетонных элементов с включением стекловолокнистой арматури. Дис. канд. наук,-К., 1983.-120с
28. Мельник І.В., Добрянський Р.З., Мурин А.Я. Ефективність використання композитних матеріалів при підсиленні будівельних конструкцій. Міжвідомчий наук.-техн. збірник «Будівельні конструкції»Вип.59 Науково-технічні проблеми залізобетону .К.,2003р.,с.577-584.
29. Шилин А.А., Пшеничный В.А., Картузов Д.В. Внешнее армирование железобетонных конструкти композиционными материалами. – М.: ОАО «Издательство Стройиздат», 2007. – 184с.
30. Технологія посилення композитними матеріалами / Технічні інструкції. – S&P Polska. Malbork. 2005. – 27с.
31. Lech Czarneki, Peter H.Emons. Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. – Krakόw, Polski Cement, 2002 p. – 434 c.
Розташовується у зібраннях:8.06010101 — промислове та цивільне будівництво

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Semehen_M_M_Pidsylennya_poshkodzhenoyi_monolitnoyi_zalizobetonnoyi_plyty_perekryttya_kompozytamy_na_.djvuСемеген М.М. Підсилення пошкодженої монолітної залізобетонної плити перекриття композитами на основі карбонових волокон Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»34,41 kBDjVuПереглянути/Відкрити
Semehen_M_M_Pidsylennya_poshkodzhenoyi_monolitnoyi_zalizobetonnoyi_plyty_perekryttya_kompozytamy_na_osnovikarbonovykh_volokon.pdfСемеген М.М. Підсилення пошкодженої монолітної залізобетонної плити перекриття композитами на основі карбонових волокон Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»124,6 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus