DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Роботи студентів >
Магістр >
8.06010101 — промислове та цивільне будівництво >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19459

Назва: Дослідження водопроникності стиків зовнішніх панелей
Інші назви: Studies of water permeability of external panels joints
Автори: Марчук, Віктор Іванович
Marchuk, Victor
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Бібліографічний опис: Марчук В.І. Дослідження водопроникності стиків зовнішніх панелей: дипломна робота магістра за спеціальністю „8.06010101 — промислове та цивільне будівництво“/ В.І. Марчук; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2017. — 110 с
Bibliographic description: Marchuk V.I. Studies of water permeability of external panels joints: Master's diploma thesis on specialty „8.06010101 — Building and Civil Engineering “/ V.I. Marchuk; Ternopil Ivan Puluj National Technical University. — Ternopil: ТNТU, 2017. — 110 p.
Дата публікації: лют-2017
Дата подання: лют-2017
Видавець: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Район розташування: Тернопіль
Науковий керівник: Каспрук, Володимир Богданович
Kaspruk, Volodymyr
Члени комітету: Лупійчук, Сергій Ігорович
УДК: 699.822
Ключові слова: залізобетонні конструкції
водопоглинання
гідроізоляційне покриття
загальна пористість бетону
reinforced concrete structures
waterabsorption
waterproofing coating
total porosity of concrete
Короткий огляд (реферат): В дипломній роботі виконано дослідження з'єднань панельних будинків, які піддаються агресивному впливу середовища та вивчено вплив вологого середовища на капілярне водо поглинання бетону, встановлена аналітична залежність між структурою бетону і величиною водопоглинання, розроблено методику гідроізолювання бетонних поверхонь, з підвищення стійкості бетону до вологи.
Опис: Роботу виконано на кафедрі будівельної механіки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України Захист відбудеться __23_ лютого 2017р. о 9.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №1 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська 56, навчальний корпус №2, ауд. 35
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19459
Перелік літератури: 1. «Архитектура: Учебник», Т. Г. Маклакова, С. М. Нанасова, В. Г. Шарапенко, А. Е. Балакина. –М.: Изд.АСВ.2004 -472с.
2.Банько В.Г. Здания и сооружения туристских комплексов: Учебное пособие. 2-е изд., Перераб. и доп. - К.: Дакор, 2008. - 328 с.
3. Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85).
4.Арбеньев С.А. От электротермоса к синэнергобетонированию / ВГТУ. - Владимир, 1996.- 270 с.
5.Афанасьев А.А., Данилов Н.Н., Копылов В.Д. и др. Технология строительных процессов. - М.: ВШ, 2000. - 463 с.
6.Афанасьев А.А., Арутюнов С.Г., Афонин И.А. и др. Технология возведения полносборных зданий. - М.: АСВ, 2003. - 360 с.
7.Афанасьев А.А. Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона. - М.: Стройиздат, 1990. - 380 с.
8.Афанасьев В.А. Поточная организация строительства. - Л.: Стройиздат, 1998. - 302 с.
9.Бедов А.И., Габитов А.И. Проектирование, восстановление и усиление каменных и армокаменных конструкций. - М.: АСВ, 2006. - 568 с.
10.Булгаков С.Н. Реконструкция жилых зданий. - М.: ГУП ЦПП, 1999. - 248 с.
11.Булгаков С.Н., Виноградов А.И., Леонтьев В.В. Энергоэкономичные ширококорпусные жилые дома XXI века. - М.: АСВ, 2006. - 269 с.
12.Бойко М.Д. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений. - М.: Стройиздат, 1993. -207 с.
13.Гусаков А.А., Веремеенко С.А., Гинзбург А.В. и др. Организационно-технологическая надежность строительства. - М.: АСВ, 1994. - 471 с.
14.Дмитриев А.Н. Управление энергосберегающими инновациями. - М.: АСВ, 2001. - 314 с.
15.Девятаева Г.В. Технология реконструкции и модернизации зданий. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 480 с.
16.Калинин А.А. Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений. - М.: АСВ, 2002.- 159 с.
17.Ливчан В.И., Чучуншин А.А. К методике расчета параметров энергетического паспорта жилых зданий / Инф. Бюллетень. - № 1. - 2001.
18.Матвеев Е.П. Реконструкция жилых зданий. Ч. I , II.- М.,1999. - 367с. и 363 с.
19.Мешечек В.В., Матвеев Е.П. Правила производства и приема работ при реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий. - М., 1998. - 81 с.
20.Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их выбору для финансирования. - М., 1999. - 80 с.
21.Олейник П.П. Организация строительства. - М.: Профиздат, 2001. - 407 с.
22.Перлей Е.М., Раюк В.Ф. и др. Свайные фундаменты и заглубленные сооружения при реконструкции действующих предприятий. - Л.: Стройиздат, 1989. - 175 с.
23.Пискунов М.Е. Методика геодезических наблюдений за деформациями сооружений. - М.: Недра, 1990. - 186 с.
24.Реконструкция зданий и сооружений / Под ред. А.Л. Шагина. - М.: ВШ, 1991. - 361 с.
25.Реконструкция и обновление сложившейся застройки города / Под ред. П.Г. Гробового и В.А. Харитонова. - М.: АСВ, Реалпроект, 2006. - 624 с.
26.Реконструкция и модернизация пятиэтажных жилых зданий первых массовых серий / Под ред. А.Н. Спивака (методические рекомендации), ЦНИИЭПжилища. - М., 1988. - 52 с.
27.Улицкий A . M ., Шашкин А.Г. Геотехническое сопровождение реконструкции городов. - М: АСВ, 2004. - 324 с.
28.Федоров В.В. Реконструкция и реставрация зданий. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 208 с.
29.Хихлуха Л.В. Строить или ремонтировать? // Строительство и бизнес. - № 11. - 2007.
30.Шепелев Н.П., Шумилов М.С. Реконструкция городской застройки. - М.: ВШ, 2000. - 324 с.
31.Шрейбер К.А. Вариантное проектирование при реконструкции жилых зданий. - М.: Стройиздат, 1991. - 326 с.
32. ДСТУ Б В.2.6-64:2008 Панелі стінові зовнішні бетонні і залізобетонні для житлових і громадських будинків.
33.Дерягин Б. В., Кротова Н.А., Смилга В.П., Адгезия твердих тел, М., 1973; Берлин
34.ГОСТ 28574-90. "Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покритий"
35.В.М. Москвин, Ф.М. Иванов, С.И. Алексеев, Е.А. Гузеев. Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты. - 1980 - Стройиздат
36.Минас А.И. Солевая форма физической коррозии строительных материалов и методы борьбы с ней. - Автореф. докт. дис. Алма-Ата, 1961
37.Кондращенко О.В. " Корозія і захист будівельних матеріалів і конструкцій ". / Харків - ХНАМГ - 2005.
38.Берлин А.А. Полимерные композиционные материал: структура, свойства, технология / СПб: Професия, 2009. 556с.
39.Сумм Б. Д. Основи коллоидной химии: учеб. Пособие. - М. : Академия, 2006 (Тверь) . - 239 с.
40. Фрейдин А.С., Турусов Р.А. Свойства и расчет адгезионных соединений. М., Химия, 1990, 256 с.
41. Магомедов Г.М., Яхьяева Х.Ш., Козлов Г.В. ЗНЖ «Исследовано в России» №29 "Влияние структуры поверхности волокна на адгезионную прочность".
42.Липатов Ю.С. Коллоидная химия полимеров. Киев: Наукова думка, 1984.844с.
43.Коломоцкий А.С., Толстой А.Д., Лесовик В.С., Бабушкин В.И., Влияния сульфида железа на стойкость бетона к корозии третього вида // Бетон и железобетон. - 1990.- № 10. - С. 41-2.
44.Губенко В.С., Почтман Ю.М., КриворучкоТ.М., Определение оптимальних параметров и долговечности стрижневих систем, подверженньїх воздействию агрессивньїх сред // Изв. Вузов. Строительство и архитектура. - 1988. - №3. - С. 22-25.
45.Ю.Дебройн, Н. Адгезия Текст. / Н. Дебройн, Р. Гувинк, М.: Изд-во АН СССР, 1949.-580 с.
46.МсLаrеn, А.D. Аdhеsіоn: III. Аdhеsіоn оf роlуmеrs to сеllulоsе аnd аlumina Текст. / А.D. МсLаrеn, С. J. Sеі1еr // Jоurnаl оf Pоlуmer Sсіеnсе. -1949. V. 4(1), - Р. 63-74. -ІSSN 0965-545Х
47.МсLаrеn, А.D. Аdhеsіоn: III. Аdhеsіоn оf роlуmеrs tо сеllulоsе аnd аlumina Текст. / АТ). МсLаren, С. J Sеі1ег // Jоurnal оf Роlуmer Sсіеnсе. -1949. у. 4(3), р. 408.ISSN 0965-545Х
48.МсLаren, А.D. Rubber tо mеtаl bоndіng Текст. / А.D. МсLаren // Jоиrnal оf Роlymer Sсіеnсе. 1948. - V. 3(5), - Р. 794. -ISSN 0965-545Х
49.Любарская Г.В., Липинская Е.Н. Исследования скорости коррозии І и III вида алинитового цемента // Способи повышения коррозионной стойкости бетона и железобетона. - М.: НИИЖЮ, 1986 - С. 75-81.
50.Берг О.Я., Щербаков Е.Н., Писанко Г.Н. Высокопрочний бетон. - М.: Стройиздат, 1971. - 207 с.
51.Бабушкин В.Й. Влияние сульфида железа на стойкость к коррозии третьего вида. // Бетон и железобетон. - 1990. - № 10. - С. 41-43.
52.С.С. Воюцкий. " Коlоіd-kіmijа". Yzd. "Zvаіgznе" Rіgа, 1966
53.Практикум по коллоидной химии и злектронной микроскопии / под ред. Воюцкого С.С, Панич Р.М. М.: Химия, 1974. 224с.
54. С.С. Воюцкий. "Аутогезия и адгезия высокополимеров". монография, 17 печ. листов. Ростехиздат, 1960 г.
55. J.J.Вікегтап. Surfaсе сhеmіstrу; thеоrу аnd аррliсаtіоns. Второе издание. Асаdеmіс Рrеss: Нью-Йорк, 1958.
56.J.J. Віkеrmаn. Тhе sсіеnсе оf аdhеsivе jоіnts. Асаdеmіс Рrеss: Нью-Йорк, 1961.
57.Шейкин А.Е., Олейникова Н.Н. Влияния тепловлажностной обработки на сульфатостойкость бетона // Бетон и железобетон. - 1982. - №4.
58.Ахвердов И.Н. Основы физики бетона. -М.: Стройиздат, 1981.
59.Ахвердов И.Н. Технология железобетонньх изделий и конструкций специального назначения. - Минск: Навука і Тзхніка, 1993.
60.Ли Ф.М. Химия цемента и бетона. - М., 1961 645 с.
61.Беловицкий В.А. Долговечность бетонных и железобетонных конструкций при действии концентрированных хлоридов и сульфатов натрия и магния
62.Противокорозийные работы в строительстве. - 1977 №3 (114)
63.МсВаіn J.W., О'Соnnоr J.J.//J.Am.Сhеm. Sос. 1940. 62. №10. Р. 2855.
64.Богданова Ю.Г. Адгезия и ее роль в обесречении прочности полимерных композитов. Композиционные наноматериалы. Москва 2010р. 68 с.
65.Бартенев Г.М., Бартенева А.Г. Релаксационне свойства полимеров. М.: Химия. 1992. 384с.
66.Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. М.: Высш. школа, 1983.— 463с.
67.Грановский Ю.Л. Исследование долговременных деформатывных и прочностных характерисик бетона, насыщенного агрессивной средой и находящихся в условиях низких отрицательных температур // Изучение стойкости железобетона в агрессивных средах. — М., 1980.
68.Ларионова З.М. Физико-химические методи исследования бетонов // Физико-химические методи исследования бетонов. - М: НИИЖБ 1988
69.Бліхарський З.Я. Корозія бетонну конструкцій в агресивному кислотному середовищі // 36. наук, праць: Діагностика, довговічність, та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. - Львів: Каменяр, 2000 с 2
70.Бердов Г.И., Макарова В.А. Оценкакоррозийной стойкости бетона по изменению его диелектрических свойств // Изв. вузов "Строительство и архитектура". - 1987
71.Владимерский В.А., Харин А.Н. Компоновка сечений стрижневих елементов, работающих в агрессивних средах // Изв. вузов " Строительство и архитектура". - 198 8. №2
72.Губенко В.С., Почтман Ю.М., Криврручко Т.М. Определение оптимальних параметров и долговечности стрижневих систем, подверженннх воздействию агрессивннй сред. // Изв. вузов. Строительство и архитектура. - 1988. - № 3.
73.Савицкий М.В., Титюк А.О., Литвенеко Д.А. Силові та енергетичні харак теристики бетону в умовах розвитку корозійних процесів // Матеріали II міжнародного симпозіуму "Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій". - Львів, 1996.
74.Иванов Ф.М., Дрозд Г.Я. Долговечность бетонных и железобетонных коллекторов // Бетон и железобетон. - 1989. - №12.
75.Комплексне вирішення проблеми підвищення міцності, атмосферо-, водо- та корозостійкості будівельних конструкцій з бетону, що експлуатується в складних інженерно-геологічних умовах. // зб. наук, праць: Будівельні конструкції. Кн. 1. - К.: НДІБК, 2003. - Вип. 59.
76. Вакула В.Л. Физическая химия адгезии полимеров / В.Л. Вакула, Л.М. Притыкин. - М.: Химия, 1984. - 224 с.
77. Берлин А.А. Основи адгезии полимеров / А.А. Берлин, В.Е. Ба-син. - М.: Химия, 1969.-319 с.
78.Басин В.В.Адгезионная прочность /В.Е.Басин. -М:Химия,1981.-208с. Талмуд Д. Л. и Бреслер С. Е., Поверхностные явлення. (Серия «Проблеми новейшей физики».) 1934, 132 с.
79.Практикум по коллоидной химии латексов и поверхностно-активных веществ. Под ред .Неймана Р.З. М. Высшая школа. 1972. 176с.
80. Повстугар В.И. Строение и свойства поверхности полимерных материалов / В.И. Повстугар, В.И. Кодолов, С.С. Михайлова. - М.: Химия, 1988.-192 с.
81.Семенистая Т.В., Воробьев Е.В. Конспект лекций по учебной дисциплине «Коллоидная химия» / Т.В. Семенистая, Е.В. Воробьев -Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2010.-106 с.
82.Адгезия и ее роль в обеспечении прочности полимерных композитов [Электронный ресурс].
83.ДСТУ Б В.2.7-46-96. "Цементи загальнобудівель-ного призначення"
84.ДСТУ Б В.2.7-17-95. "Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови"
85.ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006. "Суміші будівельні сухі модифіковані"
86.ДБН В.2.6"98:2009 “Конструкції будинків і споруд” БЕТОННІ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ Основні положення
Розташовується у зібраннях:8.06010101 — промислове та цивільне будівництво

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Marchuk_V_I_Doslidzhennya_vodoproniknosti_stikiv_zovnishnikh_paneley.djvuМарчук В.І. Дослідження водопроникності стиків зовнішніх панелей – Рукопис Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магіст за спеціальністю 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»108,08 kBDjVuПереглянути/Відкрити
Marchuk_V_I_Doslidzhennya_vodoproniknosti_stikiv_zovnishnikh_paneley.pdfМарчук В.І. Дослідження водопроникності стиків зовнішніх панелей – Рукопис Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магіст за спеціальністю 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»279,76 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus