DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ) >
Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин (ТХ) >
Навчальні матеріали кафедри ТХ >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19420

Назва: ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до курсової роботи для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» денної та заочної форм навчання
Автори: Хомик, Надія Ігорівна
Довбуш, Анатолій Дмитрович
Бібліографічний опис: Хомик Н.І. Технічна механіка: навчально-методичний посібник до курсової роботи / Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2013. – 192с.
Дата публікації: 2013
Видавець: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Район розташування: ТНТУ
УДК: 531.8
ББК: 30.12
Серія/номер: Х;76
Короткий огляд (реферат): Розроблено відповідно до навчальної програми і призначено для виконання курсової роботи з дисципліни «Технічна механіка» студентам напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» денної та заочної форм навчання. Посібник рекомендовано також для самостійної роботи студентів, оскільки він вміщує короткі теоретичні викладки основного матеріалу дисципліни «Технічна механіка», умови завдань, приклади їх розв’язування, необхідні довідкові дані.
Опис: Елементи будь-яких конструкцій при експлуатації зазнають силової дії різних походжень. Ці сили або прикладені безпосередньо до елемента, або передаються через з’єднані з ним сусідні елементи. Для нормальної роботи інженерної споруди або машини кожен елемент повинен бути таких розмірів і форми, щоб витримував діючі на нього навантаження, не руйнуючись (міцність), не давав зміни розмірів у допустимих межах (жорсткість), зберігав початкову форму (стійкість). У даній курсовій роботі на основі експериментальних даних про властивості матеріалів, законів механіки і вищої математики та загальних методів розрахунку потрібно виконати підбір раціональних розмірів і форм елементів інженерних конструкцій з урахуванням величини й характеру діючих на них навантажень. Курсова робота містить 5…6 задач (за вибором викладача) із 10 запропонованих та розрахунок привода, що складається з електродвигуна й механічних передач, проектування передач привода. Виконання курсової роботи супроводжується оформленням основних конструкторських документів: розрахунково-пояснювальної записки, креслень складальних одинць, робочих креслень, технічних умов, специфікацій. При їх оформленні студенти повинні дотримуватися вимог «Єдиної системи конструкторської документації» (ЄСКД). У посібнику стисло викладено основий матеріал до теми кожної задачі, наведено умови задач і приклади розв’язування. Також вміщено умови до вибору привода для проектування і приклади розрахунку з необхідними довідковими даними. У додатках наведено приклад оформлення курсової роботи (розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини) й довідкові матеріали, необхідні для її виконання. Все це сприятиме поглибленню вивчення курсу та самостійному виконанню курсової роботи.
Зміст: ЗМІСТ ВСТУП ……………………………………………………………………….. 5 Вказівки до вибору завдання ……………………………………………….. 6 Об’єм, структура і вказівки до виконання курсової роботи ……………… 6 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕХАНІКИ …………………………....... 8 Задача №1. Визначення реакцій опор балки ……………………………… 13 Задача №2. Визначення реакцій защемлення …………………………...... 16 Приклад розв’язування задачі 1. Визначення реакцій опор балки ………. 19 Приклад розв’язування задачі 2. Визначення реакцій защемлення ……… 20 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ ……………………… 22 3. ЦЕНТРАЛЬНИЙ РОЗТЯГ І СТИСК ПРЯМОГО СТЕРЖНЯ ……. 27 Задача №3. Розрахунок на міцність і визначення переміщень при розтягу й стиску ………………………………………………………… 31 Приклад розв’язування задачі №3. Розрахунок на міцність і визначення переміщень при розтягу й стиску …………………………………………... 34 4. ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ПЕРЕТИНІВ ……………………………………………… 37 Задача №4. Визначення осьових моментів інерції плоских перетинів ……………………………………...... 41 Приклад розв'язування задачі №4. Визначення осьових моментів інерції плоских перетинів ………………………………………………....... 44 5. КРУЧЕННЯ СТЕРЖНЯ КРУГЛОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕТИНУ …………………………………………… 46 Задача №5. Розрахунок вала на кручення ………………………………. 49 Приклад розв’язування задачі №5. Розрахунок вала на кручення ………. 52 6. ПРЯМИЙ ПОПЕРЕЧНИЙ ЗГИН ……………………………………. 56 Задача №6. Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів для консолі …………………..... 64 Задача №7. Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів для балки на двох опорах ……………….. 64 Приклад розв’язування задачі №6. Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів для консолі …………………………….. 65 Приклад розв’язування задачі №7. Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів для балки на двох опорах ………………..... 68 7. СУМІСНА ДІЯ ЗГИНУ З КРУЧЕННЯМ ……………………………. 71 Задача №8. Розрахунок вала на згин з крученням ……………………….. 73 Приклад розв’язування задачі №8. Розрахунок вала на згин з крученням. 76 8. СТІЙКІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНО-СТИСНЕНИХ СТЕРЖНІВ ………… 80 Задача №9. Розрахунок на стійкість стисненого стержня ……………...... 86 Приклад розв’язування задачі №9. Розрахунок на стійкість стисненого стержня ………………………………………………………….. 88 9. ГНУЧКІ НИТКИ ………………………………………………………… 92 Задача №10. Визначення стріли провисання електропроводу ………….. 100 Приклад розв’язування задачі №10. Визначення стріли провисання електропроводу …………………………………………………………….... 101 10. ЕНЕРГО-КІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПРИВОДА ………... 103 10.1. Енерго-кінематичні параметри на приводному валу ………….. 103 10.2. Тип електродвигуна і його швидкохідність ……………………. 104 10.3. Склад передач і кінематична схема привода ………………….. 105 10.4. Вибір типорозміру електродвигуна …………………………….. 106 10.5. Загальне передаточне відношення привода …………………… 107 10.6. Розподіл загального передаточного відношення привода ……. 107 10.7. Потужність, моменти і частоти обертання на валах привода … 108 ТИПОВІ СХЕМИ ЗАВДАНЬ НА КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ …... 110 Приклад енерго-кінематичного розрахунку привода ………………… 116 11. РОЗРАХУНОК ЗАКРИТИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ ……………………………………………... 120 11.1. Вибір матеріалів зубчастих коліс ………………………………. 120 11.2. Допустимі напруження матеріалів зубчастих коліс …………... 120 11.3. Проектний розрахунок зубчастої передачі …………………….. 123 11.4. Перевірний розрахунок на контактну витривалість …………... 128 11.5. Перевірний розрахунок робочих поверхонь зубців на контактну міцність …………………………………………… 130 11.6. Перевірний розрахунок зубців на втому при згині …………… 130 11.7. Перевірний розрахунок зубців на міцність при згині за максимальним навантаженням ………………………… 132 Приклад розрахунку закритої косозубої циліндричної зубчастої передачі ………………………………………………………….. 133 12. РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ ВАЛІВ …………………… 140 13. ПРОЕКТУВАННЯ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ ……………….. 143 14. РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ ШПОНКОВИХ З’ЄДНАНЬ ………………………………………….. 145 15. КОНСТРУЮВАННЯ ШЕСТІРНІ І КОЛЕСА. КОНСТРУКТИВНІ РОЗМІРИ КОРПУСА РЕДУКТОРА. КОМПОНОВКА РЕДУКТОРА. КОНСТРУЮВАННЯ ТИХОХІДНОГО ВАЛА ……………………. 146 15.1. Конструктивні розміри шестірні й колеса ……………………... 146 15.2. Конструктивні розміри корпуса редуктора ……………………. 148 15.3. Компоновка редуктора ………………………………………….. 148 15.4. Конструювання тихохідного вала ………………………………. 150 Приклад конструювання й розрахунку тихохідного вала …………… 154 16. ВИБІР ДОПУСКІВ ФОРМИ Й РОЗТАШУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ КРЕСЛЕНЬ ВАЛІВ ……...... 164 17. ПОСЛІДОВНІСТЬ СКЛАДАННЯ РЕДУКТОРА, ЗМАЩУВАННЯ Й УЩІЛЬНЕННЯ ………………………………... 165 Перелік використаної та рекомендованої літератури ……………………. 166 Додатки ………………………………………………………………………. 168
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19420
Власник авторського права: Хомик Н.І., Довбуш А.Д.
Перелік літератури: 1. Баласанян, Р.А. Атлас деталей машин [Текст] /Р.А. Баласанян. − Харьков, 1996. 2. Боков, В.Н. Детали машин: атлас конструкций [Текст] /В.Н. Боков, Д.В. Чернилевский, П.П. Будько. − М.: Машиностроение, 1983. − 575с. 3. Гузенков, П.Г. Детали машин [Текст] /П.Г. Гузенков. − М.: Высшая школа, 1986. − 360с. 4. Детали машин: атлас конструкцiй [Текст]; под ред. Д.Н. Решетова. − М.: Машиностроение, 1979. − 367с. 5. Дунаев, П.Ф. Детали машин: курсовое проектирование [Текст] /П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов. − М.: Высшая школа, 1990. − 400с. 6. Иосилевич, Г.Б. Прикладная механика [Текст] /Г.Б. Иосилевич и др. − М.: Высшая школа, 1989. 7. Ицкович, Г.М. Сопротивление материалов [Текст] / Г.М. Ицкович. − М.: Высшая школа, 1986. − 352с. 8. Заблонский, К.И. Прикладная механика [Текст] /К.И. Заблонский и др. − М.: Высшая школа, 1989. 9. Зубченко, І.І. Деталi машин: конспект лекцiй [Текст] /І.І. Зубченко. − Тернопiль, 2000. − 212с. 10. Мазоренко, Д.І. Деталi машин i основи конструювання: методичний посiбник до курсового проекту. Частина І [Текст] /Д.І. Мазоренко, А.В. Мiняйло. − Харкiв: ХДТУСГ, 1999. − 30с. 11. Мазоренко, Д.І. Деталi машин i основи конструювання: методичний посiбник до курсового проекту. Частина II [Текст] /Д.І. Мазоренко, А.В. Мiняйло. − Харкiв: ХДТУСГ, 2000. − 30с. 12. Розрахунок передач привода: методичнi вказiвки до виконання курсового проекту по деталях машин [Текст] /Д.І. Мазоренко, А.В. Мiняйло, Б.3. Овчаров, Л.М. Тiщенко. − Харкiв: ХДТУСГ, 2004. − 132с. 13. Розрахунки i проектування деталей машин. Частина 1. Механiчнi передачi: навчальний посiбник [Текст] /Б.3. Овчаров, А.В. Мiняйло, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тiщенко. − Харкiв: ХНТУСГ, 2006. − 366с. 14. Розрахунки i проектування деталей машин. Частина 2. Вали і опори: навчальний посiбник [Текст] /Б.З. Овчаров, А.В. Мiняйло, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тiщенко. − Харкiв: ХНТУСГ, 2008. −315с. 15. Опiр матерiалiв [Текст]; за ред. С.Е. Гарфа. − К.: Вища школа, 1972. − 230с. 16. Опiр матерiалiв [Текст]; за ред. Г.С. Писаренка. − К.: Вища школа, 1974. − 304с. 17. Опiр матерiалiв з основами теорiї пружностi й пластичностi [Текст]; за заг. ред. В.Т. Пiскунова: у 2ч., 5 кн. [Текст]. − К.: Вища школа, 1995. 18. Опiр матерiалiв. Теорiя i практика розрахункiв на мiцнiсть, жорсткiсть та стiйкiсть елементiв механiзмiв та споруд: навч. посiбник [Текст] /В.С. Кравчук, П.М. Калiнiченко, Л.В. Коломiєць, О.М. Лимаренко; за ред. О.Ф. Дащенка. − Одеса: ВМВ, 2009. − 316с. 19. Павлище, В.Г. Основи конструювання та розрахунок деталей машин [Текст] /В.Г. Павлище. − Львiв: в-во Львiвського унiверситету, 1993. − 555с. 20. Посацький, Л.С. Опiр матерiалiв [Текст] /Л.С. Посацький. − Львiв: в-во Львiвського унiверситету, 1973. − 440с. 21. Решетов, Д.Н. Детали машин [Текст] /Д.Н. Решетов. − М.: Высшая школа, 1989. 22. Семчишин, С.Г. Iнженерна механiка: навчально-методичний посiбник [Текст] /С.Г. Семчишин, I.І. Зубченко. − Тернопiлъ: вид-во ТДТУ iменi Івана Пулюя, 2004. − 115с. 23. Тарг, С.М. Краткий курс теоретической механики [Текст] /С.М. Тарг. − М.: Наука, 1974. 24. Технiчна механіка [Текст] /О.О. Ердедi, I.В. Аникiн, Ю.О. Медведєв, О.С. Чуйков. − К.: Вища школа, 1983. − 368с. 25. Техническая механика [Текст] /А.А. Эрдеди, И.В. Аникин, Ю.А. Медведєв, А.С. Чуйков. − М.: Высшая школа, 1980. − 446с. 26. Хомик, Н.І. Технiчна механiка: курс лекцiй [Текст] /Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш. − Тернопiль, 2011. − 208с. 27. Цехнович, Л.И. Атлас конструкцiй редукторiв [Текст] /Л.И. Цехнович, И.П. Петриченко. − К.: Вища школа, 1979. − 128с. 28. Курсовое проектирование деталей машин [Текст] /С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.М. Чернин, Г.М. Ицкович, В.П. Козинцов. − М.: Машиностроение, 1987. − 416с. 29. Чернавский, С.А. Проектирование механических передач [Текст] /С.А. Чернавский, Г.А. Снесарев, Б.С. Козинцов. − М.: Машиностроение, 1984. − 608с.
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
dobra_Texnichna_2013_kyrsova.PDF8,36 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus