DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ) >
Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин (ТХ) >
Навчальні матеріали кафедри ТХ >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19419

Назва: ОПІР МАТЕРІАЛІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до курсової роботи для студентів напрямів підготовки: «Інженерна механіка», «Машинобудування», «Зварювання», «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання
Автори: Довбуш, Анатолій Дмитрович
Хомик, Надія Ігорівна
Бібліографічний опис: Довбуш А.Д. Опір матеріалів: навчально-методичний посібник до виконання курсової роботи / А.Д. Довбуш, Н.І. Хомик. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 191с.
Дата публікації: 2014
Видавець: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Район розташування: ТНТУ
УДК: 620.10
ББК: 34
Серія/номер: Д;58
Короткий огляд (реферат): Пропонований навчально-методичний посібник розроблено відповідно до навчальної програми і призначений для виконання курсової роботи з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів напрямів підготовки: «Інженерна механіка», «Машинобудування», «Зварювання», «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. Рекомендований і для студентів інших напрямів підготовки. Посібник рекомендовано також для самостійної роботи студентів, оскільки він вміщує короткі теоретичні викладки основного матеріалу дисципліни «Опір матеріалів», умови завдань, приклади їх розв’язування, необхідні довідкові дані.
Опис: Опір матеріалів – наука про інженерні методи розрахунку на міцність, жорсткість і стійкість елементів споруд і машин. Елементи машинобудівних і будівельних конструкцій при експлуатації зазнають силової дії різних походжень. Ці сили або прикладені безпосередньо до елемента, або передаються через з’єднані з ним сусідні елементи. Для нормальної роботи інженерної споруди або машини кожен елемент повинен бути таких розмірів і форми, щоб витримував діючі на нього навантаження, не руйнуючись (міцність), не давав зміни розмірів (жорсткість), зберігав початкову форму (стійкість). Опір матеріалів – теоретико-експериментальна наука. Дослід – теорія – дослід – така діалектика розвитку науки про опір твердих тіл деформуванню і руйнуванню. Однак, наука опору матеріалів не вичерпує всіх питань механіки деформівних тіл. Цим займаються інші суміжні дисципліни: будівельна механіка стержневих систем, теорія пружності та теорія пластичності. Опір матеріалів є загальноінженерною наукою, в якій на основі експериментальних даних про властивості матеріалів, з одного боку, та правил теоретичної механіки, фізики і вищої математики, − з другого, викладаються загальні методи розрахунку раціональних розмірів і форм елементів інженерних конструкцій з урахуванням величини і характеру діючих на них навантажень. Задачі опору матеріалів розв’язуються доволі простими математичними методами з прийняттям ряду припущень і гіпотез, а також з використанням експериментальних даних. Опір матеріалів має самостійне значення, як дисципліна, знання якої необхідне для всіх інженерних спеціальностей, є базою для вивчення всіх розділів будівельної механіки, основою для вивчення курсу деталей машин та ін. Опір матеріалів дає наукові основи інженерних розрахунків, без яких на сучасному етапі неможливе проектування і створення всієї різноманітності конструкцій сучасного машинодування і будівництва. Особливість даного навчально-методичного посібника в тому, що він призначений для виконання курсової роботи з опору матеріалів, яка включає 14 задач, що охоплюють весь курс. У посібнику стисло викладено основний матеріал до теми кожної задачі, наведено умови задач і приклади розв’язку. У додатках наведено приклад оформлення курсової роботи (титульна сторінка, зміст, приклад розв’язання задачі) й довідкові матеріали, необхідні для її виконання. Все це сприятиме поглибленню вивчення курсу та самостійному виконанню курсової роботи.
Зміст: ЗМІСТ стр. ВСТУП………………................................................................................. 5 Вказівки до вибору завдання……………………………………………. 6 Об’єм, структура і вказівки до виконання курсової роботи………....... 6 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ………………………. 8 2. ЦЕНТРАЛЬНИЙ РОЗТЯГ І СТИСК ПРЯМОГО СТЕРЖНЯ………. 14 Задача №1 Розрахунок на міцність і визначення переміщень при розтягу і стиску………………………………………. 20 Приклад розв’язування задачі №1 Розрахунок на міцність і визначення переміщень при розтягу (стиску)………………………….. 23 Задача №2 Розрахунок статично невизначуваної стержневої системи…………………………………………………….. 26 Приклад розв’язування задачі №2 Розрахунок статично невизначуваної стержневої системи……………………………………. 29 3. ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕТИНІВ…………………………... 32 Задача №3 Визначення осьових моментів інерції плоских перетинів…………………………………… 36 Приклад розв'язування задачі №3 Визначення моментів інерції плоских перетинів……………………………………………………....... 39 4. ЗСУВ. КРУЧЕННЯ……………………………………………………. 41 Задача №4 Розрахунок вала на кручення…………………………….. 45 Приклад розв’язування задачі №4 Розрахунок вала на міцність і жорсткість…………………………………………………….. 48 5. СКЛАДНИЙ НАПРУЖЕНИЙ СТАН……………………………… 52 Задача №5 Аналіз напруженого стану…………………………. 55 Приклад розв’язування задачі №5 Аналіз плоского напруженого стану……………………………………………………….. 57 6. ПРЯМИЙ ПОПЕРЕЧНИЙ ЗГИН…………………………………….. 61 Задача №6 Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів для консолі…………………. 72 Приклад розв’язування задачі №6 Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів для консолі………….. 75 Задача №7 Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів для балки на двох опорах…………….. 78 Задача №8 Розрахунок на міцність при згині балок…………. 81 Задача №9 Розрахунок на міцність і визначення переміщень при згині балок……………………….. 81 Приклад розв’язування задач №7 і 8 Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів для балки на двох опорах. Розрахунок балки на міцність……………………... 84 7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ ПРИ ЗГИНІ……………………….. 89 Приклад розв’язування задачі №9 методом початкових параметрів………………………………………………………………... 103 Приклад розв’язування задачі №9 методом Мора……………………. 105 8. СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧУВАНІ СИСТЕМИ………………………. 109 Задача №10 Розрахунок статично невизначуваної рами……………... 115 Приклад розв’язування задачі №10 методом сил…………………….. 118 Приклад розв’язування задачі №10 методом мінімуму потенціальної енергії деформації………………………………………. 122 9. ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНЬ І ПЕРЕМІЩЕНЬ ПРИ КОСОМУ ЗГИНІ………………………………………………... 124 Задача №11 Підбір поперечного перетину балки при деформації косого згину………………………………...... 128 Приклад розв’язування задачі №11 Підбір поперечного перетину балки при деформації косого згину…………………………………...... 131 10. СУМІСНА ДІЯ ЗГИНУ З КРУЧЕННЯМ………………………….. 137 Задача №12 Розрахунок вала на згин з крученням…………………… 139 Приклад розв’язування задачі №12 Розрахунок вала на згин з крученням………………………………………………………………… 142 11. СТІЙКІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНО СТИСНЕНИХ СТЕРЖНІВ…………. 146 Задача №13 Розрахунок на стійкість стисненого стержня…………… 152 Приклад розв’язування задачі №13 Розрахунок на стійкість стисненого стержня……………………………………………………… 154 12. ДИНАМІЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНЬ І ПЕРЕМІЩЕНЬ ПРИ УДАРІ……………………... 157 Задача №14 Визначення максимальних динамічних напружень і переміщень при ударі………………………. 161 Приклад розв’язування задачі №14.1…………………………... 164 Приклад розв’язування задачі №14.2…………………………... 167 Перелік використаної і рекомендованої літератури…………………… 170 Додатки……………………………………………………………………. 172
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19419
Власник авторського права: Довбуш А.Д., Хомик Н.І.
Перелік літератури: 1. Беляев, Н.М. Сопротивление материалов [Текст] / Н.М. Беляев. – М.: Наука, 1976. – 608с. 2. Варіанти задач для виконання розрахунково-графічних робіт з курсу «Опір матеріалів». Частина 1 [Текст] / Т.І. Рибак, А.Д. Довбуш, Н.І. Хомик. – Тернопіль, 2003. – 24с. 3. Варіанти задач і приклади їх розв’язку для виконання розрахунково-графічних робіт з курсу «Опір матеріалів». Частина 1. Для студентів напрямів підготовки «Інженерна механіка», «Машинобудування» [Текст] / А.Д. Довбуш, Н.І. Хомик, О.В. Ферендюк. – Тернопіль, 2010. – 80с. 4. Дарков, А.В., Шпиро, Г.С. Сопротивление материалов [Текст] / А.В. Дарков, Г.С. Шпиро. – М.: Высшая школа, 1969. 5. Иосилевич, Г.Б. Прикладная механика [Текст] /Г.Б. Иосилевич и др. − М.: Высшая школа, 1989. 6. Ицкович, Г.М. Сопротивление материалов [Текст] / Г.М. Ицкович. − М.: Высшая школа, 1986. − 352с. 7. Заблонский, К.И. Прикладная механика [Текст] /К.И. Заблонский и др. − М.: Высшая школа, 1989. 8. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з опору матеріалів «Визначення переміщень при згині» [Текст] / А.Д. Довбуш, Н.І. Хомик. – Тернопіль, 2006. – 35с. 9. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з опору матеріалів «Розрахунок кривих брусів. Розрахунок на стійкість центрально стиснутих стержнів» [Текст] / А.Д. Довбуш, Н.І. Хомик. – Тернопіль, 2002. – 30с. 10. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з опору матеріалів «Складний опір» [Текст] /А.Д. Довбуш, Н.І. Хомик. – Тернопіль, 2001. – 32с. 11. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з опору матеріалів «Статично невизначені системи» для напрямів підготовки «Інженерна механіка» і «Машинобудування» денної та заочної форм навчання [Текст] / Т.І. Рибак, А.Д. Довбуш, Н.І. Хомик. – Тернопіль, 2007. – 35с. 12. Опiр матерiалiв [Текст]; за ред. С.Е. Гарфа. − К.: Вища школа, 1972. − 230с. 13. Опiр матерiалiв [Текст]; за ред. Г.С. Писаренка. − К.: Вища школа, 1974. − 304с. 14. Опiр матерiалiв з основами теорiї пружностi й пластичностi [Текст]; за заг. ред. В.Т. Пiскунова: у 2ч., 5 кн. [Текст]. − К.: Вища школа, 1995. 15. Опiр матерiалiв. Теорiя i практика розрахункiв на мiцнiсть, жорсткiсть та стiйкiсть елементiв механiзмiв та споруд: навч. посiбник [Текст] /В.С. Кравчук, П.М. Калiнiченко, Л.В. Коломiєць, О.М. Лимаренко; за ред. О.Ф. Дащенка. − Одеса: ВМВ, 2009. − 316с. 16. Опір матеріалів. Методичний посібник для виконання контрольних робіт. Частина 2. Для студентів денної та заочної форм навчання [Текст] /А.Д. Довбуш, Н.І. Хомик. – Тернопіль, 2011. – 92с. 17. Посацький, Л.С. Опiр матерiалiв [Текст] /Л.С. Посацький. − Львiв: в-во Львiвського унiверситету, 1973. − 440с. 18. Пособие к решению задач по сопротивлению материалов [Текст] /Миролюбов И.Н. и др. – М.: Высшая школа, 1974. 19. Рибак, Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. Навчальний посібник [Текст] / Т.І. Рибак. – Тернопіль, 2002. – 332с. 20. Сопротивление материалов: Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников всех специальностей технических высших учебных заведений, кроме строительных [Текст] / А.В. Дарков, Б.Н. Кутуков. – М.: Высшая школа, 1985. 21. Сопротивление материалов [Текст] /Под ред. Г.С. Писаренко. – К.: Вища школа, 1986. – 775с. 22. Технiчна механіка [Текст] /О.О. Ердедi, I.В. Аникiн, Ю.О. Медведєв, О.С. Чуйков. − К.: Вища школа, 1983. − 368с. 23. Техническая механика [Текст] /А.А. Эрдеди, И.В. Аникин, Ю.А. Медведєв, А.С. Чуйков. − М.: Высшая школа, 1980. − 446с. 24. Хомик, Н.І. Технiчна механiка: курс лекцiй [Текст] /Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш. − Тернопiль, 2011. − 208с. 25. Хомик, Н.І. Технiчна механiка: навчально-методичний посібник до курсової роботи [Текст] /Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш. − Тернопiль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. − 192с.
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
dobra_2014_opir_kyrsova.PDF9,39 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus