DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ) >
Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин (ТХ) >
Навчальні матеріали кафедри ТХ >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19407

Назва: Машини та обладнання для тваринництва: курс лекцій. Частина 2
Автори: Хомик, Надія Ігорівна
Довбуш, Анатолій Дмитрович
Бібліографічний опис: Хомик Н.І. Машини та обладнання для тваринництва: курс лекцій. Ч. 2 / Хомик Н.І., Довбуш А.Д. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2013. – 224 с.
Дата публікації: 2013
Видавець: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Район розташування: ТНТУ
УДК: 631.22(075)
ББК: 40.715
Кількість сторінок: 224
Серія/номер: Х;76
Короткий огляд (реферат): Тваринництво є основною галуззю агропромислового комплексу, яка забезпечує населення продуктами харчування, дає сировину для переробної галузі, у поєднанні з рослинництвом, утворює замкнену гармонійну біотехнічну систему. Зменшення поголів'я тварин і птиці, зниження їх продуктивності й показників відтворення призвели до зменшення виробництва всіх видів тваринницької продукції та зниження їх споживання населенням. Головні причини цього – незадовільний за кількістю і якістю рівень кормовиробництва й кормозабезпечення галузі; скорочення виробничого потенціалу; застарілі виробничі тваринницькі приміщення й споруди, машини й технологічне обладнання; недостатня селекція племінних господарств; значне переміщення виробництва продукції тваринництва у приватний сектор, що призвело до погіршення ефективності ведення галузі з питань селекційно-племінної роботи, кормозабезпечення, ветеринарно-санітарного, технічного і технологічного забезпечення та інформаційного і дорадчого супроводження. Скорочення поголів'я худоби призводить до різкого зниження родючості ґрунтів через зменшення внесення органічних добрив, що зумовлює зниження врожайності та валових зборів як продовольчих, так і кормових культур. Відродження і розвиток тваринництва буде успішним і ефективним, якщо в цій галузі будуть застосовуватися нові пріоритетні технології та засоби механізації, технічне переоснащення діючих об'єктів, нові ферми і системи інженерно-технічного обслуговування та ремонту техніки, адаптовані до рівня концентрації і спеціалізації виробництва, способів утримання й годівлі тварин. Створення обладнання для приготування та роздавання кормів тваринам і птиці, доїльного обладнання, систем для вентиляції та регулювання температурного режиму в тваринницьких приміщеннях, технічних засобів для сепарування, пастеризації та охолодження молока, систем водопостачання та напування тварин і птиці, видалення гною, посліду і приготування з них добрив змінило технології виробництва, способи утримання і годівлі тварин, вимоги до технологічних режимів їх життєзабезпечення. Нові машини і знаряддя впливають на вдосконалення технологій утримання тварин, спрощують їх, зменшують витрати ресурсів на їх виконання, покращують використання генетичного потенціалу. Сучасні технології у тваринництві: кліткове утримання птиці; різні способи утримання худоби; нові технології і форми організації доїння корів у залах і станках, обладнаних автоматичними системами контролю молоковіддачі; автоматичне нормування видавання кормів; створення засобів для машинного обслуговування тварин, автоматизовані системи виробництва яєць, м'яса бройлерів, відгодівлі свиней і т.п. Ефективність виробництва високоякісної конкурентоспроможної тваринницької продукції потребує високого рівня інженерно-технічних працівників, на підготовку яких частково направлений цей посібник.
Опис: Пропонований курс лекцій розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни для студентів спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» напряму підготовки «Машинобудування». Рекомендовано й для широкого кола читачів. Розглянуто й затверджено на засіданні кафедри технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування, протокол No 1 від 29.08.2013. Схвалено й рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету машинобудування та харчових технологій, протокол No 1 від 05.09.2013.
Зміст: Лекція 17. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ГНОЮ 6 17.1. Фізико-механічні властивості гною 7 17.2. Класифікація засобів видалення гною 8 17.3. Механічні засоби видалення гною 10 17.4. Гідравлічні системи видалення гною 13 Лекція 18. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ГНОЮ 15 18.1. Будова і типи гноєсховищ 16 18.2. Способи переробки гною 17 18.3. Обладнання для обробки та утилізації гною 20 18.4. Використання гною як сировини для отримання біогазу 27 18.5. Різновиди будови біогазових генераторів 28 Лекція 19. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЗАСОБІВ ВИДАЛЕННЯ ГНОЮ 29 19.1. Розрахунок середньодобового і річного виходу гною 30 19.2. Розрахунок мобільних засобів видалення гною 31 19.3. Розрахунок скребкових транспортерів колової дії 32 19.4. Розрахунок скреперних установок 37 19.5. Розрахунок гідравлічного способу видалення рідкого гною 40 19.6. Розрахунок кількості транспортних засобів для транспортування гною 42 Лекція 20. МІКРОКЛІМАТ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЙОГО ПІДТРИМАННЯ 44 20.1 . Фактори мікроклімату тваринницьких приміщень 45 20.2. Джерела забруднення тваринницьких приміщень 47 20.3. Типи вентиляційних пристроїв 48 20.4. Розрахунок повітрообміну тваринницьких приміщень 51 20.5. Розрахунок природної вентиляції 53 20.6. Розрахунок штучної вентиляції 57 20.7. Нагрівання припливного повітря 59 20.8. Освітлення тваринницьких приміщень 60 20.9. Обладнання для забезпечення мікроклімату 62 Лекція 21. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ І НАПУВАННЯ ТВАРИН 66 21.1. Джерела води і схеми механізованого водопостачання тваринницьких ферм і комплексів 67 21.2. Водозабірні споруди і водопідйомники 70 21.3. Насосні станції, напірно-регулювальні споруди й водопроводи 74 21.4. Механізація напування тварин і птиці 78 Лекція 22. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОЇННЯ КОРІВ 84 22.1. Технологія машинного доїння 85 22.2. Способи доїння корів. Основні вимоги та правила машинного доїння 86 22.3. Загальна будова доїльної машини 89 22.4. Вакуумні системи доїльних машин 90 22.5. Доїльні апарати, класифікація і будова 91 Лекція 23. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОЇННЯ КОРІВ (закінчення) 104 23.1. Доїльні установки, класифікація і технологічні схеми 105 23.2. Доїння корів у стійлах зі збором молока в молокозбірні бідони 105 23.3. Доїння корів у стійлах зі збором молока у молокопровід 109 23.4. Доїння корів на доїльних майданчиках і в доїльних залах 110 23.5. Доїльні установки для доїння корів у літніх таборах, на пасовищах та малих фермах 115 23.6. Автоматизовані доїльні установки 115 23.7. Роботизовані доїльні установки 117 23.8. Розрахунок машин для доїння корів 120 23.8.1. Розрахунок параметрів машинного доїння корів 120 23.8.2. Визначення параметрів доїльних апаратів 122 23.8 .3. Визначення витрати повітря при доїнні 123 23.8 .4. Розрахунок продуктивності вакуум-насоса 124 Лекція 24. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА 125 24.1. Склад молока та вимоги до його обробки 126 24.2. Технологія первинної обробки молока й вимоги до технологічного обладнання 128 24.3. Обладнання для очищення молока 131 24.4. Обладнання для охолодження молока 136 Лекція 25. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА (закінчення) 144 25.1. Обладнання для пастеризації молока 145 25.2. Обладнання для сепарації молока 149 25.3. Елементи розрахунку молочного сепаратора 152 25.4. Визначення критичної кутової швидкості вала барабана сепаратора 156 Лекція 26. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВІВЧАРСТВА 159 26.1. Особливості утримання та годівлі овець 160 26.2. Вимоги до забудови вівцеферм 162 26.3. Технологічне обладнання вівчарських ферм 166 26.4. Засоби механізації для стриження овець 168 26.5. Технологічний розрахунок стригального пункту для стриження овець 172 26.6. Розрахунок стригального апарата для стриження овець 173 Лекція 27. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПТАХІВНИЦТВА 179 27.1. Способи утримання різних видів птиці 180 27.2. Обладнання для кліткового вирощування й утримання птиці 182 27.3. Обладнання для вирощування й утримання птиці на підлозі 189 27.4. Машини та обладнання для догляду за птицею і для обробки яєць 195 27.5. Інкубатори та інкубація яєць 198 Лекція 28. ТИПИ ТВАРИННИЦЬКИХ І ПТАХІВНИЧИХ ФЕРМ 200 28.1. Класифікація та основні типорозміри тваринницьких підприємств 201 28.2. Вимоги до забудови тваринницьких ферм 205 28.3. Системи та способи утримання тварин і птиці 209 28.4. Обладнання для утримання великої рогатої худоби 214 28.5. Обладнання для утримання свиней 219 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 222
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19407
Власник авторського права: © Хомик Н.І., Довбуш А.Д. 2013
Перелік літератури: 1. Бєлєхов, І.П. Механізація і автоматизація тваринницьких ферм і комплексів [Текст] /І.П. Бєлєхов, В.О. Лєсников. – К.: Освіта, 1993. – 240с. 2. Болотнов, П.М. Механизация работ в овцеводстве [Текст] /П.М. Болотнов, С.В. Рыжов. – М.: Высшая школа, 1980. 3. Бузун, І.А. Потокові технології виробництва молока [Текст] /І.А. Бузун. – К.: Урожай, 1989. – 192с. 4. Ведищев, С.М. Механизация доения коров: учебное пособие [Текст] /С.М. Ведищев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 160с. 5. Зайцев, А.М. Микроклимат животноводческих комплексов [Текст] /А.М. Зайцев, В.И. Жильцов, А.В. Шавров. – М.: Агропромиздат, 1986. – 190с. 6. Кива, А.А. Машины и оборудование для птицеводства [Текст] /А.А. Кива, Ю.Н. Сухарев, В.М. Лукьянов. – Агропромиздат, 1987. – 238с. 7. Ковалев, Н.Г. Проектирование систем утилизации навоза на комплексах [Текст] /Н.Г. Ковалев, И.К. Глазков. – М.: Агропромиздат, 1989. – 160с. 8. Ковалев, Ю.Н. Аппараты молочных линий на фермах [Текст] /Ю.Н. Ковалев. – М.: Агропромиздат, 1985. – 271с. 9. Ковалев, Ю.Н. Молочное оборудование животноводческих ферм и комплексов: справочник [Текст] /Ю.Н. Ковалев. – М.: Россельхозиздат, 1987. – 367с. 10. Коваленко, В.П. Механизация обработки безподстилочного навоза [Текст] /В.П. Коваленко. – М.: Колос, 1984. – 159с. 11. Коротков, Б.Н. Вентиляция животноводческих помещений. [Текст] /Б.Н. Коротков. – М.: Агропромиздат, 1987. – 111с. 12. Краснокутский, Ю.В. Механизация первичной обработки молока [Текст] /Ю.В. Краснокутский. – М.: Агропромиздат, 1988. – 335с. 13. Куров, Ю.А. Механізація приготування кормів для птиці [Текст] /Ю.А. Куров, Г.П. Сєрий. – К.: Урожай, 1970. – 177с. 14. Курсове та дипломне проектування по механізації тваринницьких ферм [Текст] /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; за ред. О.В. Нанки. – Xарків: НМЦ ХНТУСГ, 2003. – 356с. 15. Машини та обладнання для тваринництва: підручник [Текст] /О.А. Науменко, І.Г. Бойко, О.В. Нанка, В.М. Полупанов та ін.; за ред. І.Г. Бойка. – Том 1. – Харків: Видавництво ЧП «Черв’як», 2006. – 225с. 16. Машини та обладнання для тваринництва: підручник [Текст] /О.А. Науменко, І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; за ред. І.Г. Бойка. – Том 2. – Харків: Видавництво ЧП «Черв’як», 2006. – 279с. 17. Мельников, С.В. Технологическое оборудование животноводческих ферм и комплексов.[Текст] /С.В. Мельников. – Л.: Агропромиздат, 1985. – 640с. 18. Механізація виробництва продукції тваринництва [Текст] /І.І. Ревенко, Г.М. Кукта, В.М. Манько, В.Д. Роговий, Б.І. Шабельник, В.М. Сиротюк, О.В. Дацишин.; за ред. Ревенка І.І. – К.: Урожай, 1994. – 264с. 19. Механизация и автоматизация молочних ферм [Текст] /В.А. Ясенецкий, Н.П. Мечта, Л.В. Погорелый, Л.М. Токарь, Л. Тот. – К.: Урожай, 1992. – 392с. 20. Механізація та автоматизація у тваринництві і птахівництві [Текст]; за ред. О.С. Марченка. – К.: Урожай, 1995. 21. Носов, М.С. Механізація робіт на тваринницьких фермах: навч. посібник [Текст] /пер. з рос. І.І. Гогуля. – К.: Вища школа, 1994. – 367с. 22. Омельченко, О.О. Довідник з механізації тваринницьких і птахівничих ферм та комплексів [Текст] /О.О. Омельченко, В.Д. Ткач. – К.: Урожай, 1982. – 270с. 23. Практикум по машинах і обладнанню для тваринництва [Текст] /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; за ред. О.П. Скорика, О.І. Фісяченка. – Xакрів: НМЦ ХНТУСГ, 2004. – 275с. 24. Производство молока [Текст] /Дж. Кэмпбелл, Р.Т. Маршалл; пер. с англ. М.Н. Барабанщикова, В.Р. Зельнера, Д.В. Карликова, Е.Т. Конаплева; под ред. и с предисл. Н.В. Барабанщикова, А.П. Бегучева. – М.: Колос, 1980. – 670с. 25. Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва [Текст] /О.А. Науменко, І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, В.І. Дзюба та ін.; за ред. О.П. Скорика, В.М. Полупанова. – Харків: ХНТУСГ, 2009. – 429с. 26. Производство куриних яиц [Текст] /Ю.А. Рябоконь, И.И. Ивко, В.А. Мель-ник и др.; под. ред. Ю.А. Рябоконя. – Харьков: Эспада, 2005. – 304с. 27. Промышленное птицеводство [Текст] /Ф.Ф. Алексеев, М.А. Асриян, Н.Б. Бельченко и др. – М.: Агропромиздат, 1991. – 544с. 28. Райков, В.И. Планировка и застройка животноводческих ферм [Текст] /В.И. Райков. – К.: Урожай, 1989. – 220с. 29. Сиротюк, В.М. Механізація доїння корів [Текст] /В.М. Сиротюк. – Львів, 1996. – 98с. 30. Сиротюк, В.М. Машини та обладнання для тваринництва: навчальний по-сібник [Текст] /В.М. Сиротюк. – Львів: видавець В.М. Піча, 2004. – 200с. 31. Тенденции развития доильного оборудования за рубежом: ан. обзор [Текст] /Ю.А. Цой, Н.П. Мишуров, В.В. Кирсанов, А.И. Зеленцов. – М.: Росинформагротех, 2000. – 76с. 32. Теорія та розрахунок машин для тваринництва [Текст] /І.Г. Бойко, В.Г. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; за ред. І.Г. Бойка. – Xарків: НМЦ ХНТУСГ, 2002. – 216с. 33. Тришин, А.К. Энергосберегаюшая технология производства молока [Текст] /А.К. Тришин. – Харків: Прапор, 1997. – 191с. 34. Троянов, М.М. Механізація технологічних процесів у тваринництві [Текст] /М.М. Троянов. – Харків: Прапор, 1993. – 140с. 35. Хазанов, Е.Е. Реконструкция молочных ферм [Текст] /Е.Е. Хазанов. – Л.: Агропромиздат, Ленингр. отд-ние, 1988. – 256с. 36. Шпаков, Л.И. Водоснабжение, канализация и вентиляция на животноводческих фермах [Текст] /Л.И. Шпаков, В.В. Юнаш. – М.: Агропромиздат, 1987. – 218с.
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
2013_MOT_Lekzii_chastuna_2__COVER.png86,15 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
2013_MOT_Lekzii_chastuna_2.djvu9,6 MBDjVuПереглянути/Відкрити
2013_MOT_Lekzii_chastuna_2 (1).PDF9,58 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus