DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
FOSS/ВВПЗ >
FOSS Lviv >
FOSS Lviv 2016 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19234

Назва: Проектно-дослідницька діяльність в процесі навчання математики з використанням вільнопоширюваних програмних засобів
Автори: Гриб’юк, Олена Олександрівна
Юнчик, Валентина Леонідівна
Приналежність: Інститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України, olenagrybyuk@gmail.com, uynchik@gmail.com
Бібліографічний опис: Гриб’юк О. О. Проектно-дослідницька діяльність в процесі навчання математики з використанням вільнопоширюваних програмних засобів / Гриб’юк О. О., Юнчик В. Л. // FOSS Lviv 2016, 19-22 квітня 2016 року. — Львів, 2016. — С. 40–44.
Bibliographic description: Hrib’iuk O. O., Iunchik V. L. (2016) Proektno-doslidnytska diialnist v protsesi navchannia matematyky z vykorystanniam vilnoposhyriuvanykh prohramnykh zasobiv. FOSS Lviv 2016 (Lviv, 19-22 April 2016), pp. 40-44 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали шостої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2016
Proceedings of the sixth international scientific and practical conference FOSS Lviv 2016
Конференція/захід: Шоста науково-практична конференція FOSS Lviv 2016
Журнал/збірник: Матеріали шостої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2016
Дата публікації: 19-кві-2016
Район розташування: Україна, Львів
Ukraine, Lviv
Часове охоплення: 19-22 квітня 2016 року
19-22 April 2016
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 40-44
Початкова сторінка: 40
Кінцева сторінка: 44
Короткий огляд (реферат): Research demonstrates effectiveness using the system GeoGebra in process solving mathematical problems for the purpose of enhance teaching and learning of students, basic functions Dynamic Mathematics system GeoGebra. Special give attention to the possibility of forming research competence of students In process solving mathematical problems. Provide examples using computer models, created using the system GeoGebra In process teaching students school of Mathematics.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19234
ISBN: 978-966-2598-63-6
Перелік літератури: 1. Гриб’юк О. Розв’язування евристичних задач в контексті STEM-освіти з використанням системи динамічної математики GeoGebra / О. Гриб’юк, В. Юнчик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 43 / Редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 206 - 218.
2. Гриб’юк О.О. Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу. / Гриб’юк О.О.// Наукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград.: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 38–50.
3. Гриб’юк О. Формування дослідницьких компетентностей учнів в процесі навчання математики з використанням системи динамічної математики GeoGebra / О. Гриб’юк, В. Юнчик // Інноваційні технології навчання обдарованої молоді: матеріали VI-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 грудня 2015 року, м. Київ. – Київ: Інститут обдарованої дитини, 2015 – C. 420–428.
4. Grybyuk O. Mathematical modelling as a means and method of problem solving in teaching subjects of branches of mathematics, biology and chemistry // Proceedings of the First International conference on Eurasian scientific development. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. P. 46-53.
5. Юнчик В. Модель змішаного навчання математики з використанням системи GeoGebra / В. Юнчик // Гуманітарний відділ ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 36, Том IV (64): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 559-568.
References: 1. Hrybiuk O. Rozviazuvannia evrystychnykh zadach v konteksti STEM-osvity z vykorystanniam systemy dynamichnoi matematyky GeoGebra, O. Hrybiuk, V. Yunchyk, Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy, Zb. nauk. pr, Issue 43, Redkol, Kyiv-Vinnytsia: TOV firma "Planer", 2015, P. 206 - 218.
2. Hrybiuk O.O. Pedahohichne proektuvannia kompiuterno oriientovanoho seredovyshcha navchannia dystsyplin pryrodnycho-matematychnoho tsyklu., Hrybiuk O.O.// Naukovi zapysky, Issue 7, Serie: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. Part 3, Kirovohrad., RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2015, P. 38–50.
3. Hrybiuk O. Formuvannia doslidnytskykh kompetentnostei uchniv v protsesi navchannia matematyky z vykorystanniam systemy dynamichnoi matematyky GeoGebra, O. Hrybiuk, V. Yunchyk, Innovatsiini tekhnolohii navchannia obdarovanoi molodi: materialy VI-yi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 3-4 hrudnia 2015 roku, m. Kyiv, Kyiv: Instytut obdarovanoi dytyny, 2015 – P. 420–428.
4. Grybyuk O. Mathematical modelling as a means and method of problem solving in teaching subjects of branches of mathematics, biology and chemistry, Proceedings of the First International conference on Eurasian scientific development. "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. P. 46-53.
5. Yunchyk V. Model zmishanoho navchannia matematyky z vykorystanniam systemy GeoGebra, V. Yunchyk, Humanitarnyi viddil DVNZ "Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody" - Dodatok 1 do Iss. 36, Tom IV (64): Tematychnyi vypusk "Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru", K., Hnozys, 2015, P. 559-568.
Розташовується у зібраннях:FOSS Lviv 2016

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
FOSSLviv_2016_Hribiuk_O_O-Proektno_doslidnytska_40-44__COVER.jpg210,52 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
FOSSLviv_2016_Hribiuk_O_O-Proektno_doslidnytska_40-44.djvu128,3 kBDjVuПереглянути/Відкрити
FOSSLviv_2016_Hribiuk_O_O-Proektno_doslidnytska_40-44.pdf216,43 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus