DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
FOSS/ВВПЗ >
FOSS Lviv >
FOSS Lviv 2016 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19227

Назва: Вільнопоширюване програмне забезпечення в контексті варіативності моделей комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу
Автори: Гриб’юк, Олена Олександрівна
Хошаба, Олександр Мирославович
Приналежність: Інститут інфорамційних технологій і засобів навчання НАПН України, Вінницький національний технічний університет, olenagrybyuk@gmail.com
Бібліографічний опис: Гриб’юк О. О. Вільнопоширюване програмне забезпечення в контексті варіативності моделей комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу / Гриб’юк О. О., Хошаба О. М. // FOSS Lviv 2016, 19-22 квітня 2016 року. — Львів, 2016. — С. 36–40.
Bibliographic description: Hrib’iuk O. O., Khoshaba O. M. (2016) Vilnoposhyriuvane prohramne zabezpechennia v konteksti variatyvnosti modelei kompiuterno-oriientovanoho seredovyshcha navchannia predmetiv pryrodnycho-matematychnoho tsyklu. FOSS Lviv 2016 (Lviv, 19-22 April 2016), pp. 36-40 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали шостої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2016
Proceedings of the sixth international scientific and practical conference FOSS Lviv 2016
Конференція/захід: Шоста науково-практична конференція FOSS Lviv 2016
Журнал/збірник: Матеріали шостої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2016
Дата публікації: 19-кві-2016
Район розташування: Україна, Львів
Ukraine, Lviv
Часове охоплення: 19-22 квітня 2016 року
19-22 April 2016
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 36-40
Початкова сторінка: 36
Кінцева сторінка: 40
Короткий огляд (реферат): Taking into account the specific technical characteristics of dissonance on computer equipment used in schools, in the design of the individual components of computer- based learning environment objects natural mathematical cycle used distributions of xUbuntu and Ubuntu. The proposed solution is the budget alternative to expensive as software, meet all the necessary requirements and promote the efficient organization of educational process at school. Thoroughly considered solutions to problems of designing learning environment and building models of varied disciplines of study natural and mathematical cycle using separate components of a computer based system for learning.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19227
ISBN: 978-966-2598-63-6
Перелік літератури: 1. Гриб’юк О.О. Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу. / Гриб’юк О.О.// Наукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград.: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 38–50.
2. Гриб’юк О.О. Когнітивна теорія комп’ютерно орієнтованої системи навчання природничо-математичних дисциплін та взаємозв’язки вербальної і візуальної компонент / Гриб’юк О.О. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип.36, Том IV (64): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ: Гнозис, 2015. – С. 158-175.
3. Гриб’юк О.О. Розв’язування евристичних задач в контексті STEM-освіти з використанням системи динамічної математики GeoGebra / О.О.Гриб’юк, В.Л.Юнчик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. // Збірник наукових праць – Випуск 27 / – Київ-Вінниця: Планер, 2015. – С. 138-155.
4. Grybyuk O. Mathematical modelling as a means and method of problem solving in teaching subjects of branches of mathematics, biology and chemistry // Proceedings of the First International conference on Eurasian scientific development. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. P. 46-53.
References: 1. Hrybiuk O.O. Pedahohichne proektuvannia kompiuterno oriientovanoho seredovyshcha navchannia dystsyplin pryrodnycho-matematychnoho tsyklu., Hrybiuk O.O.// Naukovi zapysky, Issue 7, Serie: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. Part 3, Kirovohrad., RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2015, P. 38–50.
2. Hrybiuk O.O. Kohnityvna teoriia kompiuterno oriientovanoi systemy navchannia pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin ta vzaiemozviazky verbalnoi i vizualnoi komponent, Hrybiuk O.O., Humanitarnyi visnyk DVNZ "Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody" – Dodatok 1 do Iss.36, Tom IV (64): Tematychnyi vypusk "Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru", Kyiv: Hnozys, 2015, P. 158-175.
3. Hrybiuk O.O. Rozviazuvannia evrystychnykh zadach v konteksti STEM-osvity z vykorystanniam systemy dynamichnoi matematyky GeoGebra, O.O.Hrybiuk, V.L.Yunchyk, Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy., Zbirnyk naukovykh prats – Issue 27, Kyiv-Vinnytsia: Planer, 2015, P. 138-155.
4. Grybyuk O. Mathematical modelling as a means and method of problem solving in teaching subjects of branches of mathematics, biology and chemistry, Proceedings of the First International conference on Eurasian scientific development. "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. P. 46-53.
Розташовується у зібраннях:FOSS Lviv 2016

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
FOSSLviv_2016_Hribiuk_O_O-Vilnoposhyriuvane_prohramne_36-40__COVER.jpg205,09 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
FOSSLviv_2016_Hribiuk_O_O-Vilnoposhyriuvane_prohramne_36-40.djvu60,21 kBDjVuПереглянути/Відкрити
FOSSLviv_2016_Hribiuk_O_O-Vilnoposhyriuvane_prohramne_36-40.pdf117,88 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus