DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
FOSS/ВВПЗ >
FOSS Lviv >
FOSS Lviv 2016 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19224

Назва: Системно-концептуальний підхід щодо побудови та функціонування комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання
Автори: Хошаба, Олександр Мирославович
Гриб’юк, Олена Олександрівна
Приналежність: Вінницький національний технічний університет, Інститут інфорамційних технологій і засобів навчання НАПН України, khoshaba@mail.ru
Бібліографічний опис: Хошаба О. М. Системно-концептуальний підхід щодо побудови та функціонування комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання / Хошаба О. М., Гриб’юк О. О. // FOSS Lviv 2016, 19-22 квітня 2016 року. — Львів, 2016. — С. 54–58.
Bibliographic description: Khoshaba O. M., Hrib’iuk O. O. (2016) Systemno-kontseptualnyi pidkhid shchodo pobudovy ta funktsionuvannia kompiuterno-oriientovanoho seredovyshcha navchannia. FOSS Lviv 2016 (Lviv, 19-22 April 2016), pp. 54-58 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали шостої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2016
Proceedings of the sixth international scientific and practical conference FOSS Lviv 2016
Конференція/захід: Шоста науково-практична конференція FOSS Lviv 2016
Журнал/збірник: Матеріали шостої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2016
Дата публікації: 19-кві-2016
Район розташування: Україна, Львів
Ukraine, Lviv
Часове охоплення: 19-22 квітня 2016 року
19-22 April 2016
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 54-58
Початкова сторінка: 54
Кінцева сторінка: 58
Короткий огляд (реферат): It is possible to use the system-conceptual approach to construction and operation of computer-based learning environment. It is shown that the main factors of the implementation approach is to define the problems, goals and objectives of previous studies. The success of the implementation of system-conceptual approach is to use freeware licensed software.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19224
ISBN: 978-966-2598-63-6
Перелік літератури: 1. Ракитов А.И. Философские проблемі науки: Системний подход. − М., 1977. − 270 с.
2. Карпович В.Н. Проблема, гипотеза, закон. − Новосибирск: Наука, 1980. − 176 с.
3. Кочергин А. Н. Научное познание: формі, методі, подходы. − М.: Изд-у МГУ, 1991. − 79с.
4. Хошаба А.М. Опыт использования облачных технологий в учебном процессе. // 8 міжнародна конференція “Інтернет – Освіта – Наука – 2012” - вересень-жовтень 2012. – Вінниця, ВНТУ. – С.229 – 232.
5. Хошаба А.М., Ткачук Л.В. Использование облачных вычислений как перспективного направления в дистанционном обучении. // Збірник наукових праць XVI Міжнародної науково-практичної конференцiї „Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі.“: Том 2. Наукові праці-Київ, 2010.-С. 129-131.
6. Хошаба А.М., Романюк А.Н. Проблемы и решения внедрения служб безопасности информационных ресурсов в компьютерных системах и сетях // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ»: //Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. - Вінниця, 2015 р. - C. 397-401.
7. Хошаба О.М. Дослідження надійності функціонування систем з керування потоками даних у комп’ютерних мережах. // ІІ Мiжнародна науково-практична конференцiя „Інформаційні технології в освіті, науці і техніці“: Тези допов.-Черкаси, 2014.-С. 107-108.
8. Хошаба А.М. Построение информационной системы для компьютерного моделирования производительности программно-технического комплекса // Вестник Херсонского национального технического университета № 3(56), 2015.-Херсон.-С.- 303-307.
9. Хошаба О.М., Романюк О.Н. Досвід використання OPEN SOURCE технологій у Вінницькому національному технічному університеті. // V Мiжнародна науково- практична конференцiя „FOSS Lviv 2015“: Тези допов.-Львів, 2015.-С. 102.
References: 1. Rakytov A.Y. Fylosofskye problemi nauky: Systemnyi podkhod. − M., 1977. − 270 p.
2. Karpovich V.N. Problema, hipoteza, zakon. − Novosibirsk: Nauka, 1980. − 176 p.
3. Kocherhyn A. N. Nauchnoe poznanye: formi, metodi, podkhody. − M., Yzd-u MHU, 1991. − 79p.
4. Khoshaba A.M. Opyt yspolzovanyia oblachnykh tekhnolohyi v uchebnom protsesse., 8 mizhnarodna konferentsiia "Internet – Osvita – Nauka – 2012" - veresen-zhovten 2012, Vinnytsia, VNTU, P.229 – 232.
5. Khoshaba A.M., Tkachuk L.V. Yspolzovanye oblachnykh vychyslenyi kak perspektyvnoho napravlenyia v dystantsyonnom obuchenyy., Zbirnyk naukovykh prats XVI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Informatsiini tekhnolohii v ekonomitsi, menedzhmenti i biznesi.": V. 2. Naukovi pratsi-Kyiv, 2010.-P. 129-131.
6. Khoshaba A.M., Romaniuk A.N. Problemy y reshenyia vnedrenyia sluzhb bezopasnosty ynformatsyonnykh resursov v kompiuternykh systemakh y setiakh, Elektronni informatsiini resursy: stvorennia, vykorystannia, dostup": //Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii, Vinnytsia, 2015 y, P. 397-401.
7. Khoshaba O.M. Doslidzhennia nadiinosti funktsionuvannia system z keruvannia potokamy danykh u kompiuternykh merezhakh., II Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia "Informatsiini tekhnolohii v osviti, nautsi i tekhnitsi": Tezy dopov.-Cherkasy, 2014.-P. 107-108.
8. Khoshaba A.M. Postroenie informatsionnoi sistemy dlia kompiuternoho modelirovaniia proizvoditelnosti prohrammno-tekhnicheskoho kompleksa, Vestnik Khersonskoho natsionalnoho tekhnicheskoho universiteta No 3(56), 2015.-Kherson.-S, 303-307.
9. Khoshaba O.M., Romaniuk O.N. Dosvid vykorystannia OPEN SOURCE tekhnolohii u Vinnytskomu natsionalnomu tekhnichnomu universyteti., V Mizhnarodna naukovo- praktychna konferentsiia "FOSS Lviv 2015": Tezy dopov.-Lviv, 2015.-P. 102.
Розташовується у зібраннях:FOSS Lviv 2016

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
FOSSLviv_2016_Khoshaba_O_M-Systemno_kontseptualnyi_54-58__COVER.jpg197,81 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
FOSSLviv_2016_Khoshaba_O_M-Systemno_kontseptualnyi_54-58.djvu54,49 kBDjVuПереглянути/Відкрити
FOSSLviv_2016_Khoshaba_O_M-Systemno_kontseptualnyi_54-58.pdf111,87 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus