DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
FOSS/ВВПЗ >
FOSS Lviv >
FOSS Lviv 2016 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19220

Назва: Особливості моделювання ринку програмного забезпечення
Автори: Грицюк, Юрій Іванович
Грицюк, Павло Юрійович
Приналежність: НУ „Львівська політехніка“, yurii.i.hrytsiuk@lpnu.ua
Бібліографічний опис: Грицюк Ю. І. Особливості моделювання ринку програмного забезпечення / Грицюк Ю. І., Грицюк П. Ю. // FOSS Lviv 2016, 19-22 квітня 2016 року. — Львів, 2016. — С. 44–49.
Bibliographic description: Hrytsiuk Yu. I., Hrytsiuk P. Yu. (2016) Osoblyvosti modeliuvannia rynku prohramnoho zabezpechennia. FOSS Lviv 2016 (Lviv, 19-22 April 2016), pp. 44-49 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали шостої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2016
Proceedings of the sixth international scientific and practical conference FOSS Lviv 2016
Конференція/захід: Шоста науково-практична конференція FOSS Lviv 2016
Журнал/збірник: Матеріали шостої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2016
Дата публікації: 19-кві-2016
Район розташування: Україна, Львів
Ukraine, Lviv
Часове охоплення: 19-22 квітня 2016 року
19-22 April 2016
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 44-49
Початкова сторінка: 44
Кінцева сторінка: 49
Короткий огляд (реферат): The features of the construction of the software models market regarding of using its legal and pirated versions has been considered. It was found that in the computer piracy conditions and possible reorientation between users of different origins of the application software, share of total market sales of software should be evaluated not by the number of licenses sold, but by the available number of its users.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19220
ISBN: 978-966-2598-63-6
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://kameniar.lnu.edu.ua/?p=410
http://www.labrate.ru/kozyrev/voprosy_dlya_obsuzhdeniya_cemi_25-06-2008.htm
http://parus.ua/ua/133/1620/
http://www.telekritika.ua/daidzhest/2015-05-06/106801
Перелік літератури: 1. Благодатских В. А., Середа С. А., Поскакалов К. Ф. Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 240 с.
2. Гивон М., Махаджан В., Мюллер Е. (Givon M., Mahajan V., Muller E.) Software piracy: Estimation of lost sales and the impact on software diffusion // Journal of Marketing. – 1995. – V. 59. – P. 29-37.
3. Полянський Ігор. Війни між Microsoft і вільним програмним забезпеченням закінчилися. – Доступний з http://kameniar.lnu.edu.ua/?p=410
4. Деванбю П., Стабблбайн С. (Devanbu P. T., Stubblebine S.) Software engineering for security: A roadmap // Proceedings of the Conference on The Future of Software Engineering: International Conference on Software Engineering: Limerick, Ireland, June 04–11, 2000. – Piscataway, USA : IEEE, 2000. – P. 3–22.
5. Козырев А.Н. Экономика пиратства: Создание и уничтожение стоимости: Тезисы к обсуждению. – М. : ЦЭМИ РАН, 2008. – Доступный с http://www.labrate.ru/kozyrev/voprosy_dlya_obsuzhdeniya_cemi_25-06-2008.htm.
6. Світові витрати на ІТ, структура і прогноз ситуації до 2019 року. – Доступний з http://parus.ua/ua/133/1620/ Станом на [18.02.2016]
7. Середа С. А. Анализ рисков и минимизация потерь от нелегального распространения программных продуктов : дисс. ... канд. экон. наук: спец. 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики. – М., 2005. – 165 с.
8. Середа С. А. Экономический анализ поведения участников рынка программного обеспечения // ИНФОРМОСТ: Радиоэлектроника и телекоммуникации. – 2002. – № 6 (24). – С. 4-9.
9. Чому Україна вже не „головний у світі злодій“? – Доступний з http://www.telekritika.ua/daidzhest/2015-05-06/106801
References: 1. Blahodatskikh V. A., Sereda S. A., Poskakalov K. F. Ekonomiko-pravovye osnovy rynka prohrammnoho obespecheniia, M. : Finansy i statistika, 2007, 240 p.
2. Hivon M., Makhadzhan V., Miuller E. (Givon M., Mahajan V., Muller E.) Software piracy: Estimation of lost sales and the impact on software diffusion, Journal of Marketing, 1995, V. 59, P. 29-37.
3. Polianskyi Ihor. Viiny mizh Microsoft i vilnym prohramnym zabezpechenniam zakinchylysia, Dostupnyi z http://kameniar.lnu.edu.ua/?p=410
4. Devanbiu P., Stabblbain S. (Devanbu P. T., Stubblebine S.) Software engineering for security: A roadmap, Proceedings of the Conference on The Future of Software Engineering: International Conference on Software Engineering: Limerick, Ireland, June 04–11, 2000, Piscataway, USA : IEEE, 2000, P. 3–22.
5. Kozyrev A.N. Ekonomika piratstva: Sozdanie i unichtozhenie stoimosti: Tezisy k obsuzhdeniiu, M. : TsEMI RAN, 2008, Dostupnyi s http://www.labrate.ru/kozyrev/voprosy_dlya_obsuzhdeniya_cemi_25-06-2008.htm.
6. Svitovi vytraty na IT, struktura i prohnoz sytuatsii do 2019 roku, Dostupnyi z http://parus.ua/ua/133/1620/ Stanom na [18.02.2016]
7. Sereda S. A. Analiz riskov i minimizatsiia poter ot nelehalnoho rasprostraneniia prohrammnykh produktov : diss. ... kand. ekon. nauk: spets. 08.00.13 – Matematicheskie i instrumentalnye metody ekonomiki, M., 2005, 165 p.
8. Sereda S. A. Ekonomicheskii analiz povedeniia uchastnikov rynka prohrammnoho obespecheniia, INFORMOST: Radioelektronika i telekommunikatsii, 2002, No 6 (24), P. 4-9.
9. Chomu Ukraine vzhe ne "holovnyi u sviti zlodii"? – Dostupnyi z http://www.telekritika.ua/daidzhest/2015-05-06/106801
Розташовується у зібраннях:FOSS Lviv 2016

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
FOSSLviv_2016_Hrytsiuk_Iu_I-Osoblyvosti_modeliuvannia_44-49__COVER.jpg216,74 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
FOSSLviv_2016_Hrytsiuk_Iu_I-Osoblyvosti_modeliuvannia_44-49.djvu109,61 kBDjVuПереглянути/Відкрити
FOSSLviv_2016_Hrytsiuk_Iu_I-Osoblyvosti_modeliuvannia_44-49.pdf168,22 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus