DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18632

Назва: Теоретичні аспекти державного регулювання у галузі водопостачання і водовідведення та його вплив на фінанси підприємств
Інші назви: Theoretical aspects of water-supply and sewage brunch state regulation and its influence on enterprises finances
Автори: Перевознюк, Віталіна Вікторівна
Perevozniuk, Vitalina
Бібліографічний опис: Перевознюк В. В. Теоретичні аспекти державного регулювання у галузі водопостачання і водовідведення та його вплив на фінанси підприємств / Віталіна Вікторівна Перевознюк // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 177-185. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
Bibliographic description: Perevozniuk V. (2016) Teoretychni aspekty derzhavnoho rehuliuvannia u haluzi vodopostachannia i vodovidvedennia ta yoho vplyv na finansy pidpryiemstv [Theoretical aspects of water-supply and sewage brunch state regulation and its influence on enterprises finances]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 50, no 1, pp. 177-185 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 50
Дата публікації: 30-сер-2016
Дата подання: 27-кві-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 336.131
628.1
Ключові слова: природні монополії
державне регулювання
водопровідно-каналізаційні підприємства
ціноутворення
фінансові ресурси
фінанси
тарифи
собівартість
прибуток
natural monopolies
state regulation
water supply and sewage enterprises
price forming
financial resources
finance
tariffs
cost price
income
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 177-185
Початкова сторінка: 177
Кінцева сторінка: 185
Короткий огляд (реферат): Досліджено особливості державного регулювання підприємств водопостачання та водовідведення з позиції наявності в них статусу «природних монополій». Наголошено на необхідності формування механізму державного регулювання суб’єктів господарювання галузі в напрямку окреслення конкретних цілей та інструментів його реалізації з метою забезпечення суспільного добробуту. Акцентовано на тому, що дії і рішення держави безпосередньо впливають на процес формування й використання фінансових ресурсів згаданих суб’єктів господарювання. Встановлено, що найбільший вплив на фінанси водопровідно-каналізаційних підприємств мають такі інструменти, як цінове регулювання та державна фінансова підтримка. Проаналізовано найпоширеніші в міжнародній практиці методи цінового регулювання в галузі, виокремлено їх переваги і недоліки в контексті впливу на фінансові ресурси підприємств.
State regulation of water-supply and sewage enterprises has to be carried out due to the natural monopoly status of the enterprises of this field. The main aim of state regulation is the prevention of power monopoly and negative externalities influence on the society. With the purpose of providing public welfare, an effective mechanism of state regulation implementation has to be formed. It will have specific goals (such as providing of interests balance of different subjects of management and paying for services in time, and development of territories, enterprises and competition in this sphere) and instruments (such as tariff forming of water-supply and sewage services, licensing of enterprises activity, standardization of services quality, state financial support and legislation base). On the whole, public welfare of citizens means high quality of water-supply and sewage services; public welfare of enterprises means improvement of formation process and using of their financial recourses; and public welfare of the state means development of national economy. In economic literature there are a lot of findings related to the state regulation of water-supply and sewage, but most of them are only related to price regulation, as far as price is a determining factor of composition and structure of financial resources. According to the author, apart from price, there is another factor – a government financial support policy. The author analyses main methods of price regulation of the field, shows advantages and disadvantages of each of them, and their influence on finances of water-supply and sewage enterprises
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18632
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.urbaneconomics.ru/publications
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/1992/04/01/
Перелік літератури: 1. Бабак, О. Ефективне регулювання цін природних монополістів [Текст] / А. Бабак, О. Романюк // Аспекти тарифної реформи. – № 1. – 2003. – С. 1 – 9.
2. Базилюк, А. Ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг в Україні [Текст] / А. Базилюк // Економіка. – 2007. – № 7 – 8. – С. 28 – 31.
3. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі [Текст] / ред. Нємєц Ю.; пер. з англ. Дзюб І., Корчинська М., Олійник А. та ін. – К.: Основи, 1998. – 542 с.
4. Чавез, К. Схемы регулирования в сфере водоснабжения в теории и на практике [Текст] / К. Чавез, М. Кирога // Справочно-информационный документ для Второго семинара «Тарифная реформа системы муниципального водоснабжения и канализации в ННГ». – Москва, 2002. – 22 с.
5. Щеголев, А. Мировой опит регулирования естественных монополий [Электронный ресурс] / А. Щеголев. – http://www.urbaneconomics.ru/publications /?mat_id=27.
6. Bradburd, R. Privatization of Natural Monopoly Public Enterprises / R. Bradburd [Електронний ресурс] / Режим доступу: – http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/1992/04/01/ 000009265_3961002204456/Rendered/PDF/multi_page.pdf. – Назва з екрану.
7. Goldberg, V. 1976. «Regulation and Administrated Contracts» / V. Goldberg // Bell Journal of Economics 10 (2). – 1976. – P. 426 – 448. – P. 427.
8. Lee, L. «A Theory of Just Regulation» / L. Lee // American Economic Review 70 (5). – 1980. – P. 848 – 862.
9. Stigler, G. «The Theory of Economic Regulation» / G. Stigler // Bell Journal of Economic and Management Science 2. – (Spring 1971). – P. 3 – 21.
10. Tullock, G. The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies and Theft / G. Tullock // Western Economic Journal, 1967. – Vol. 5. – P. 224 – 232.
References: 1. Babak, O. Efektyvne rehuliuvannia tsin pryrodnykh monopolistiv [Text], A. Babak, O. Romaniuk, Aspekty taryfnoi reformy, No 1, 2003, P. 1 – 9.
2. Bazyliuk, A. Tsinoutvorennia u sferi zhytlovo-komunalnykh posluh v Ukraini [Text], A. Bazyliuk, Ekonomika, 2007, No 7 – 8, P. 28 – 31.
3. Derzhavni finansy: Teoriia i praktyka perekhidnoho periodu v Tsentralnii Yevropi [Text], red. Niemiets Yu.; transl. from English Dziub I., Korchynska M., Oliinyk A. and other – K., Osnovy, 1998, 542 p.
4. Chavez, K. Skhemy rehulirovaniia v sfere vodosnabzheniia v teorii i na praktike [Text], K. Chavez, M. Kiroha, Spravochno-informatsionnyi dokument dlia Vtoroho seminara "Tarifnaia reforma sistemy munitsipalnoho vodosnabzheniia i kanalizatsii v NNH", Moskva, 2002, 22 p.
5. Shcheholev, A. Mirovoi opit rehulirovaniia estestvennykh monopolii [Electronic resource], A. Shcheholev, http://www.urbaneconomics.ru/publications /?mat_id=27.
6. Bradburd, R. Privatization of Natural Monopoly Public Enterprises, R. Bradburd [Electronic resource], Access mode: – http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/1992/04/01/ 000009265_3961002204456/Rendered/PDF/multi_page.pdf, Title from the screen.
7. Goldberg, V. 1976. "Regulation and Administrated Contracts", V. Goldberg, Bell Journal of Economics 10 (2), 1976, P. 426 – 448, P. 427.
8. Lee, L. "A Theory of Just Regulation", L. Lee, American Economic Review 70 (5), 1980, P. 848 – 862.
9. Stigler, G. "The Theory of Economic Regulation", G. Stigler, Bell Journal of Economic and Management Science 2, (Spring 1971), P. 3 – 21.
10. Tullock, G. The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies and Theft, G. Tullock, Western Economic Journal, 1967, Vol. 5, P. 224 – 232.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016v50n1_Perevozniuk_V-Theoretical_aspects_177-185__COVER.jpg187,1 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Perevozniuk_V-Theoretical_aspects_177-185.djvu138,86 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Perevozniuk_V-Theoretical_aspects_177-185.pdf3,2 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus