DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18618

Назва: Стратегічний підхід до управління як передумова ідентифікації векторів модернізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі
Інші назви: Strategic approach to management as a precondition for identification of technology management modernization vectors in municipal economic system
Автори: Панухник, Яна Геннадіївна
Panukhnyk, Iana
Бібліографічний опис: Панухник Я. Г. Стратегічний підхід до управління як передумова ідентифікації векторів модернізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі / Яна Геннадіївна Панухник // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 72-79. — (Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах).
Bibliographic description: Panukhnyk I. (2016) Stratehichnyi pidkhid do upravlinnia yak peredumova identyfikatsii vektoriv modernizatsii tekhnolohii upravlinnia pidpryiemstvom u munitsypalnii ekonomichnii systemi [Strategic approach to management as a precondition for identification of technology management modernization vectors in municipal economic system]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 50, no 1, pp. 72-79 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 50
Дата публікації: 30-сер-2016
Дата подання: 7-бер-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 338.3.01
Ключові слова: стратегічне управління
муніципальна економічна система
технологія управління підприємством
strategic management
municipal economic system
enterprise management technology
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 72-79
Початкова сторінка: 72
Кінцева сторінка: 79
Короткий огляд (реферат): Обґрунтовано пріоритетність в управлінських процесах відповідно до концептуальних підходів стратегічного управління підприємством у муніципальній економічній системі збутової діяльності організації. Виокремлено основні внутрішні та зовнішні фактори впливу на збутову стратегію приладобудівного підприємства. Розроблено структурно-логічну етапність процесу вибору підприємством стратегії збутової діяльності нової продукції як елемента реалізації концептуального підходу до стратегічного управління підприємством у муніципальній економічній системі. Ідентифіковано основні вектори модернізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі
The article proves the priority in the management processes of sales activity according to the conceptual approaches of strategic management in municipal economic system. The major internal and external factors of influence on sales strategy were underlined in the article. The structural and logical process phasing of choosing the strategy of enterprise sales activity of new products as an element of the the conceptual approach to strategic management implementation in municipal economic system was elaborated. The author showed that the main vectors of technological modernization of enterprise management in municipal economic system should be clear definition of internal and external strategic directions of development; forming enterprise own policies for economic, social, environmental, technical and technological, innovation development and their alignment with government policy; strengthen of enterprise resource potential; coordination of contact audience's interests (economic, social, environmental); reorientation of financial flows according to strategic vectors and development directions; implementation of appropriate strategies (financial (e.g. rising cost of business strategy) and nonfinancial (e.g., implementation socially responsible activities); increase of the enterprise value as a source of intellectual capital, monitoring of these processes.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18618
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/issue_articles/27_2.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2018
Перелік літератури: 1. Давидов, І.Є. Управління витратами [Текст] / І.Є. Давидов. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.
2. Шершньова, З.Є. Стратегічне управління: підручник [Текст] / З.Є. Шершньова. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 1994. – 699 с.
3. Чичун, В.А. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / В.А. Чичун. – Режим доступу: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/issue_articles/27_2.pdf.
4. Маркович, І.Б. Особливості формування цілей в системі стратегічного управління промислового підприємства [Текст] / І.Б. Маркович // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Вип. 4. – 2012. – № 30. – С. 72 – 76.
5. Ткачук, Л.М. Якість продукції: методологічні та прикладні аспекти [Електронний ресурс] / Л.М. Ткачук // Ефективна економіка. – 2013. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2018
6. Лорві, І.Ф. Формування стратегії збуту інноваційної продукції [Текст] / І.Ф. Лорві // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 24 – 25.
7. Довгань, Л.Є. Стратегічне управління: навчальний посібник [Текст] / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.
References: 1. Davydov, I.Ye. Upravlinnia vytratamy [Text], I.Ye. Davydov, K., Centre of Educational Literature, 2008, 320 p.
2. Shershnova, Z.Ye. Stratehichne upravlinnia: pidruchnyk [Text], Z.Ye. Shershnova, 2-he vyd. pererob. i dop, K., KNEU, 1994, 699 p.
3. Chychun, V.A. Udoskonalennia stratehichnoho upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva [Electronic resource], V.A. Chychun, Access mode: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/issue_articles/27_2.pdf.
4. Markovych, I.B. Osoblyvosti formuvannia tsilei v systemi stratehichnoho upravlinnia promyslovoho pidpryiemstva [Text], I.B. Markovych, Innovatsiina ekonomika. Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal, Iss. 4, 2012, No 30, P. 72 – 76.
5. Tkachuk, L.M. Yakist produktsii: metodolohichni ta prykladni aspekty [Electronic resource], L.M. Tkachuk, Efektyvna ekonomika, 2013, No 5, Access mode: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2018
6. Lorvi, I.F. Formuvannia stratehii zbutu innovatsiinoi produktsii [Text], I.F. Lorvi, Marketynh i menedzhment innovatsii, 2012, No 2, P. 24 – 25.
7. Dovhan, L.Ye. Stratehichne upravlinnia: navchalnyi posibnyk [Text], L.Ye. Dovhan, Yu.V. Karakai, L.P. Artemenko, K., Centre of Educational Literature, 2009, 440 p.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016v50n1_Panukhnyk_I-Strategic_approach_to_management_72-79__COVER.jpg156,41 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Panukhnyk_I-Strategic_approach_to_management_72-79.djvu118,36 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Panukhnyk_I-Strategic_approach_to_management_72-79.pdf2,84 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus