DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18617

Назва: Забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства: аналіз міжнародної практики
Інші назви: Ensuring the enterprise’s socio-economic security: analysis of international practice
Автори: Нагорняк, Ірина Степанівна
Nahorniak, Iryna
Бібліографічний опис: Нагорняк І. С. Забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства: аналіз міжнародної практики / Ірина Степанівна Нагорняк // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 64-72. — (Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах).
Bibliographic description: Nahorniak I. (2016) Zabezpechennia sotsialno-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: analiz mizhnarodnoi praktyky [Ensuring the enterprise’s socio-economic security: analysis of international practice]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 50, no 1, pp. 64-72 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 50
Дата публікації: 30-сер-2016
Дата подання: 3-жов-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 658
Ключові слова: забезпечення соціально-економічної безпеки
міжнародний досвід забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства
socio-economic security
international experience in ensuring the enterprise’s socio-economic security
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 64-72
Початкова сторінка: 64
Кінцева сторінка: 72
Короткий огляд (реферат): Узагальнено досвід забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства у розвинених країнах світу. Визначено зміст напрямків та засобів, які визначають провідні позиції країни у забезпеченні соціально-економічної безпеки підприємства. Здійснено аналіз спільних та відмінних рис у політиці забезпечення соціально-економічної безпеки.
Experience of the socio-economic security ensuring in developed countries is summarized in the article. The essence of the directions and tools which determine the country’s leading position in ensuring the enterprise’s socio-economic security are identified. Common and distinctive features for the socio-economic security ensuring policy are analyzed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18617
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/usoc/2006_3/170-183.pdf
http://www.Sseu.ru/edumat/u_pers/
Перелік літератури: 1. Безбожний, В.Л. Організаційні засади забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства [Текст] / В.Л. Безбожний // Вчені записки Університету «КРОК»: зб. наук. праць. – Вип. 18. – Т. 4. – 2008.
2. Онікієнко, В.В. Інноваційна політика країн Євросоюзу та СНД: проблеми і практика реалізації [Електронний ресурс] / В.В. Онікієнко / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/usoc/2006_3/170-183.pdf
3. Свідер, О.П. Теоретичні аспекти прямого іноземного інвестування [Текст] / О.П. Свідер // Вісн. Кам’янець-Под. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер.: Екон. науки. – 2011. – №4. – С. 61 – 66.
4. Шпехт, В.М. Безпека та захист бізнесу [Текст] / В.М. Шпехт, Т.В. Шпехт. – Полтава: ДП «Друкарня», 2007. – 483 с.
5. Эренберг, Р. Современная экономика труда [Электронный ресурс] / Р. Эренберг, Р. Смит. – Режим доступа: http://www.Sseu.ru/edumat/u_pers/ Int_Encycl/Quolity_of_work.Ntm.
6. Arata, M.J. Identity theft for dummies [Electronic resource] / M.J.Arat. – Hoboken: Wiley Puplishing, 2010.
7. Wollf, M. Perspectives // Research-Technology Management. – 2008.
8. World Economic Outlook. – IMF. – 2012.
References: 1. Bezbozhnyi, V.L. Orhanizatsiini zasady zabezpechennia sotsialno-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Text], V.L. Bezbozhnyi, Vcheni zapysky Universytetu "KROK": zb. nauk. prats, Iss. 18, V. 4, 2008.
2. Onikiienko, V.V. Innovatsiina polityka krain Yevrosoiuzu ta SND: problemy i praktyka realizatsii [Electronic resource], V.V. Onikiienko, Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/usoc/2006_3/170-183.pdf
3. Svider, O.P. Teoretychni aspekty priamoho inozemnoho investuvannia [Text], O.P. Svider, Visn. Kamianets-Pod. nats. un-tu im. I. Ohiienka. Ser., Ekon. nauky, 2011, No 4, P. 61 – 66.
4. Shpekht, V.M. Bezpeka ta zakhyst biznesu [Text], V.M. Shpekht, T.V. Shpekht, Poltava: DP "Drukarnia", 2007, 483 p.
5. Erenberh, R. Sovremennaia ekonomika truda [Electronic resource], R. Erenberh, R. Smit, Access mode: http://www.Sseu.ru/edumat/u_pers/ Int_Encycl/Quolity_of_work.Ntm.
6. Arata, M.J. Identity theft for dummies [Electronic resource], M.J.Arat, Hoboken: Wiley Puplishing, 2010.
7. Wollf, M. Perspectives, Research-Technology Management, 2008.
8. World Economic Outlook, IMF, 2012.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016v50n1_Nahorniak_I-Ensuring_the_enterprises_64-72__COVER.jpg150,81 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Nahorniak_I-Ensuring_the_enterprises_64-72.djvu134,48 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Nahorniak_I-Ensuring_the_enterprises_64-72.pdf3,07 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus