DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18612

Назва: Законодавче регулювання корпоративної соціальної відповідальності в Україні потребує удосконалення
Інші назви: Legal regulations corporate social responsibility in Ukraine needs improvement
Автори: Бурковська, Алла Валентинівна
Лункіна, Тетяна Іванівна
Burkovskaya, Alla
Lunkina, Tetyana
Бібліографічний опис: Бурковська А. В. Законодавче регулювання корпоративної соціальної відповідальності в Україні потребує удосконалення / Алла Валентинівна Бурковська, Тетяна Іванівна Лункіна // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 32-37. — (Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах).
Bibliographic description: Burkovskaya A., Lunkina T. (2016) Zakonodavche rehuliuvannia korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v Ukraini potrebuie udoskonalennia [Legal regulations corporate social responsibility in Ukraine needs improvement]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 50, no 1, pp. 32-37 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 50
Дата публікації: 30-сер-2016
Дата подання: 30-сер-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 338.43
005.35
Ключові слова: соціальна відповідальність
корпоративна соціальна відповідальність
принципи корпоративної соціальної відповідальності
бізнес-структури
соціальні стандарти
соціальні програми
державне регулювання
social responsibility
corporate social responsibility
businesses
social standards
social programs
government regulation
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 32-37
Початкова сторінка: 32
Кінцева сторінка: 37
Короткий огляд (реферат): Розглянуто значення соціальної відповідальності бізнесу для розквіту суспільства і держави в цілому. Висвітлено особливості розвитку в Україні корпоративної соціальної відповідальності та діючі законодавчо-нормативні акти, що прямо чи опосередковано відносяться до її тематики. Охарактеризовано вітчизняну нормативно-правову базу щодо регулювання корпоративної соціальної відповідальності. Виявлено існуючі проблеми у розвитку корпоративної соціальної відповідальності та запропоновано напрями їх подолання. Обґрунтовано необхідність створення в Україні нормативного акту, що регламентував би чіткі положення порядку реалізації соціальної відповідальності вітчизняними компаніями
This article deals with issues of the social responsibility in order to provide the prosperity of society and the state. The peculiarities of Ukraine in corporate social responsibility and existing legislation and regulations that directly or indirectly related to its topic are reveled in the article. The national legal framework of the corporate social responsibility regulation is discussed. The existing problems in the development of corporate social responsibility are revealed. The ways of their solution are suggested. The necessity of regulation system’s creation in Ukraine which would deal with the provisions of social responsibility by the domestic companies is proved.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18612
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelno-pravovoe-issledovanie-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-stranah-ameriki-i-evropy
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards/iso26000.htm
http://www.esz.org.ua
http://delo.ua/business/tendencii-chto-dvizhet-a-chto-tormozit-kso-v-ukraine-173200/
http://svb.org.ua/
Перелік літератури: 1. Гражевська, Н. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в умовах загострення глобальних проблем сучасності [Текст] / Н. Гражевська, А. Мостепанюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 12 (177). – 2015. – С. 12 – 17.
2. Гришина, Я.С. Сравнительно-правовое исследование социального предпринимательства в странах Америки и Европы [Текст] / Я.С. Гришина // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2012. – № 2 (16). – С. 111 – 121 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelno-pravovoe-issledovanie-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-stranah-ameriki-i-evropy
3. Волосковець, Н.Ю. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств як основа інноваційного розвитку сучасної економіки [Текст] / Н.Ю. Волосковець // Наукові праці КНТУ. – № 17. – 2010. – С. 105 – 111.
4. Міжнародне керівництво із соціальної відповідальності: ISO2600 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iso.org/iso/ru/home/standards/iso26000.htm.
5. Програма сталого розвитку України: екологія та соціальний захист [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.esz.org.ua.
6. Тенденции: что движет, а что тормозит КСО в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://delo.ua/business/tendencii-chto-dvizhet-a-chto-tormozit-kso-v-ukraine-173200/.
7. Форум соціально відповідального бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svb.org.ua/.
8. Шевченко, Т.П. Проблеми законодавчого регулювання корпоративної соціальної відповідальності в Україні [Текст] / Т.П. Шевченко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – № 2 (9). – 2012. – С. 111.
References: 1. Hrazhevska, N. Rozvytok korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v umovakh zahostrennia hlobalnykh problem suchasnosti [Text], N. Hrazhevska, A. Mostepaniuk, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, No 12 (177), 2015, P. 12 – 17.
2. Hrishina, Ia.S. Sravnitelno-pravovoe issledovanie sotsialnoho predprinimatelstva v stranakh Ameriki i Evropy [Text], Ia.S. Hrishina, Vestnik Permskoho universiteta. Iuridicheskie nauki, 2012, No 2 (16), P. 111 – 121 [Electronic resource], Access mode: http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelno-pravovoe-issledovanie-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-stranah-ameriki-i-evropy
3. Voloskovets, N.Yu. Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist pidpryiemstv yak osnova innovatsiinoho rozvytku suchasnoi ekonomiky [Text], N.Yu. Voloskovets, Naukovi pratsi KNTU, No 17, 2010, P. 105 – 111.
4. Mizhnarodne kerivnytstvo iz sotsialnoi vidpovidalnosti: ISO2600 [Electronic resource], Access mode: http://www.iso.org/iso/ru/home/standards/iso26000.htm.
5. Prohrama staloho rozvytku Ukrainy: ekolohiia ta sotsialnyi zakhyst [Electronic resource], Access mode: http://www.esz.org.ua.
6. Tendentsii: chto dvizhet, a chto tormozit KSO v Ukraine [Electronic resource], Access mode: http://delo.ua/business/tendencii-chto-dvizhet-a-chto-tormozit-kso-v-ukraine-173200/.
7. Forum sotsialno vidpovidalnoho biznesu [Electronic resource], Access mode: http://svb.org.ua/.
8. Shevchenko, T.P. Problemy zakonodavchoho rehuliuvannia korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v Ukraini [Text], T.P. Shevchenko, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho", No 2 (9), 2012, P. 111.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016v50n1_Burkovskaya_A-Legal_regulations_corporate_32-37__COVER.jpg172,28 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Burkovskaya_A-Legal_regulations_corporate_32-37.djvu95,58 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Burkovskaya_A-Legal_regulations_corporate_32-37.pdf2,32 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus