DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2016 >
Вісник ТНТУ, 2016, № 3 (83) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18474

Назва: Дослідження та аналіз експлуатаційних дефектів підшипників кочення залежно від застосування мастильних матеріалів
Інші назви: Research and analysis od the defects of operational the rolling bearings based on the use of lubricants
Автори: Шматко, Дмитро Захарович
Скорняков, Едуард Сергійович
Авер’янов, Володимир Сергійович
Коровкін, Андрій Андрійович
Shmatko, Dmytro
Skornyakov, Eduard
Aver`yanov, Volodymyr
Korovkin, Andriy
Приналежність: Дніпродзержинський державний технічний університет, Кам'янське,Україна
Dneprodzerzhinsk State Technical University, Kamyanske, Ukraine
Бібліографічний опис: Дослідження та аналіз експлуатаційних дефектів підшипників кочення залежно від застосування мастильних матеріалів / Дмитро Захарович Шматко, Едуард Сергійович Скорняков, Володимир Сергійович Авер’янов, Андрій Андрійович Коровкін // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 83. — № 3. — С. 134-138. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Shmatko D., Skornyakov E., Aver`yanov V., Korovkin A. (2016) Doslidzhennia ta analiz ekspluatatsiinykh defektiv pidshypnykiv kochennia zalezhno vid zastosuvannia mastylnykh materialiv [Research and analysis od the defects of operational the rolling bearings based on the use of lubricants]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 83, no 3, pp. 134-138 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 83
Дата публікації: 27-жов-2016
Дата подання: 27-вер-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 006.91
Ключові слова: підшипник
дефект
випробування
метод
мастило
матеріал
bearing
defect
testmethod
lubrication
material
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 134-138
Початкова сторінка: 134
Кінцева сторінка: 138
Короткий огляд (реферат): З застосуванням розробленої лабораторної установки проведено дослідження шумодіагностичних характеристик підшипників кочення з застосуванням мастильних матеріалів методом Пік-чинника та співставленням діаграм розвитку дефектів підшипників кочення по їх напрацюванню. Проведене дослідження дає можливість проаналізувати ефективність застосування мастильних матеріалів у підшипниках кочення.
With the use of the developed laboratory setting, the researches of noise diagnostic characteristicsof the rolling bearings with the useof lubricants by the Peak-factormethod have been conducted and with thecomparison of the charts of the defects development of the rollingbearingsin their elaboration. The conducted research gives the opportunity to analyzethe effectiveness of the lubricant usage in the rolling bearings.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18474
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. Неруйнівні випробування: Довідник [Текст] / заред. Р. Мак-Мастера. Кн. 1. – М. – Л.: Енергія. 1965. – 504 с.
2. Білокур, І.П. Дефектологія та неруйнівний контроль [Текст] / І.П. Білокур. – Київ: Вища шк., 1990. – 207 с.
3. Неруйнівний контроль металів та виробів: Довідник [Текст] / за ред. Г.С. Самойловича. – М.: Машинобудування, 1976. – 456 с.
4. Білокур, І.П. Дефектоскопія матеріалів та виробів [Текст] / І.П. Білокур, В.А. Коваленко. – Київ: Техніка, 1989. – 192 с.
5. Методи акустичного контролю металів [Текст] / Н.П. Альошин, В.Е. Білий, А.Х. Вопілкінта ін. – М.: Машинобудування, 1989. – 465 с.
6. Єрмолов, І.Н. Неруйнівний контроль. В 5 кн. Кн. 2. Акустичні методи контролю: практ. посібник. [Текст] / І.Н. Єрмолов, Н.П. Альошин, А.І. Потапов – М.: Вищ. Шк., 1991 – 283 с.
7. Неруйнівний контроль та діагностика: довідник [Текст] / В.В. Клюєв, Ф.Р. Соснін, А.В. Ковальов та ін.; за ред. В.В. Клюєва. 2-е вид., випр. та доп. – М.: Машинобудування, 2003. 656 с.
8. Крауткремер Й. Ультразвуковий контроль матеріалів: довідник [Текст] / Й. Крауткремер, Г. Крауткрамер – Вид. – М.: Металургія, 1991. 752 с.
9. Мартыновский, В.А. Использование спектра огибающей высокочастотной вибрации для діагностики подшипников качения [Текст] / В.А. Мартыновский // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2002. – № 3. – С. 17 – 22.
10. Горбунов, А.Г. Диагностика технического состояния подшипниковых узлов [Текст] / А.Г. Горбунов // Труды ВНИИЭМ. – 2000. – № 2. – С. 54 – 60.
References: 1. Nondestructive testing: A Handbook, Pid. red. R. McMasters, Kn. 1. M.L.: Energy. 1965. 504 p. [in Ukrainian].
2. Bilokur I.P. Defectology and non-destructive testing, Kyiv: Higher HQ., 1990. 207 p. [in Ukrainian].
3. Non-destructive testing of metals and products: Reference, Under. Ed. GS Samoilovych. M.: Engineering, 1976. 456 p.[in Ukrainian].
4. Bilokur I.P., Kovalenko V.A. Flawdetection materials and products Kyiv: Engineering, 1989. 192 p.[in Ukrainian].
5. Alyoshin N.P., White V.E., Vopilkin A.H.etc. Methods acoustic control metal, M.: Engineering, 1989. 465 p.[in Ukrainian].
6. Ermolov I.N., Alyoshin N.P., Potapov A.I.Non-destructivetesting. In 5 Vol. Book. 2. Acousticmethodsofcontrol: PracticalPhilosophy. Manual. M.: HI. HQ. 1991. 283 p.[in Ukrainian].
7. Klyuev V.V., Sosnin F.R., Kovalev A.V.etc. Non-Destructive Testing and Diagnostics, Reference, Ed. V.V. Klyuyev. 2nd ed., Straightenandadd. M.: Engineering, 2003. 656 p.[in Ukrainian].
8. Krautkremer J., Krautkremer G. Ultrasonic testing of materials, guide. Kind. M.: Metallurgy, 1991. 752 p.[in Ukrainian].
9. Martnovskyy V.A. Usingvibration spectrum ohybayuschey vysokochastotnoy for diagnostic rolling bearings V.A. Martnovskyy Tehnycheskaya diagnostics and nondestructive control. 2002. № 3. P. 17 – 22. [in Ukrainian].
10. Gorbunov A.G. Diagnosisoftechnical STATUS podshypnykovыh nodes, Proceedings VNYYЭM, 2000, № 2, P. 54 – 60.
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2016, № 3 (83)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TNTUSJ_2016v83n3_Shmatko_D-Research_and_analysis_od_134-138__COVER.jpg209,1 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v83n3_Shmatko_D-Research_and_analysis_od_134-138.djvu405,5 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v83n3_Shmatko_D-Research_and_analysis_od_134-138.pdf2,2 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus