DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2016 >
Вісник ТНТУ, 2016, № 3 (83) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18472

Назва: Застосування електрохімічного методу контролю експлуатаційної деградації сталей портових кранів
Інші назви: The electrochemical method application of in-service degradation control of port cranes steels
Автори: Рещенко, Ігор Олексійович
Reshchenko, Ihor
Приналежність: Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
Odesa National Maritime University, Odesa, Ukraine
Бібліографічний опис: Рещенко І. О. Застосування електрохімічного методу контролю експлуатаційної деградації сталей портових кранів / Ігор Олексійович Рещенко // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 83. — № 3. — С. 122-127. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Reshchenko I. (2016) Zastosuvannia elektrokhimichnoho metodu kontroliu ekspluatatsiinoi dehradatsii stalei portovykh kraniv [The electrochemical method application of in-service degradation control of port cranes steels]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 83, no 3, pp. 122-127 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 83
Дата публікації: 27-жов-2016
Дата подання: 15-вер-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.875.5
620.193
Ключові слова: портові крани
експлуатаційна деградація
механічні властивості
електрохімічні характеристики
неруйнівний контроль
port cranes
in-service degradation
mechanical properties
electrochemical characteristics
non-destructive control
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 122-127
Початкова сторінка: 122
Кінцева сторінка: 127
Короткий огляд (реферат): Тривала експлуатація морських портових кранів спричиняє погіршення механічних властивостей їх матеріалів, особливо пластичність та опір крихкому руйнуванню. Тому важливо виявляти не тільки експлуатаційні дефекти, але й стан металу, використовуючи неруйнівні методи. Електрохімічний підхід може бути ефективним для цього. Два параметри – механічна ударна в’язкість і електрохімічний поляризаційний опір – використано як чутливі до деградації сталей портових кранів. Ударну в’язкість визначали на зразках, вирізаних поперек напряму вальцювання, а електрохімічний опір визначали на основі побудованих поляризаційних кривих у 3%-ому розчині NaCl. Отримано чітку тенденцію до зниження обох – електрохімічного і механічного інформативних параметрів. Метод застосовано в польових умовах для прогнозування ударної в’язкості сталі портового крана, що знаходиться в експлуатації.
Long-term service of marine port cranes causes a deterioration of mechanical properties of their structural materials, especially plasticity and brittle fracture resistance. Therefore it is important to control not only defects accumulated during service, but also a state of metal using non-destructive methods. The electrochemical approach could be effective for this purpose. Two parameters – mechanical (impact strength) and electrochemical (polarization resistance) were used as sensitive to port cranes steels degradation. Impact strength was evaluated using specimens cut across the steel rolling direction and polarization resistance was calculated on the base of polarization curves obtained in 3% NaCl. The clear downward trend for the both, electrochemical and mechanical, informative parameters has been given. The method was applied in the field conditions for a prediction of the steel impact strength of the operated port crane.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18472
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. Держгірпромнагляд роз’яснює та інформує: відомості про кількість об’єктів котлонагляду та підіймальних споруд станом на 01.01.2009 року [Текст] / Подъёмные сооружения. Специальная техника: научно-технический и производственный журнал. – О.: Крантест, 2009. – № 3. – С. 17 – 18.
2. Рещенко, І.О. Деградація розрахункових металоконструкцій портальних кранів в умовах тривалої наднормативної експлуатації [Текст] / І.О. Рещенко, Ю.В. Фуртатов // Машинознавство. – 2011. – № 9 – 10. – С. 36 – 40.
3. Рещенко, І.О. Вплив попереднього деформування сталей вантажних портових конструкцій на їх експлуатаційні властивості [Текст] / І.О. Рещенко, Ю.В. Фуртатов // Міжвуз. зб.: Наукові нотатки. – Луцьк: ЛНТУ. – 2011. – Вип. 32. – С. 339 – 343.
4. Пустовий, В.М. Вплив циклічного напрацювання на електрохімічну поведінку сталей морських портальних кранів [Текст] / В.М. Пустовий І.О. Рещенко, О.І. Звірко // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2015. – № 1. – С. 111 – 115.
5. Пустовий, В.М. Електрохімічний метод контролю експлуатаційної деградації механічних властивостей сталей морських портальних кранів [Текст] / В.М. Пустовий, І.О. Рещенко, О.І. Звірко // Вісник ТНТУ. – 2015. – № 1. – С. 79 – 87.
References: 1. Derzhhirpromnahliad roziasniuie ta informuie: vidomosti pro kilkist obiektiv kotlonahliadu ta pidiimalnykh sporud stanom na 01.01.2009 roku, Pod"yomnye sooruzheniya. Special'naya texnika: nauchno-texnicheskij i proizvodstvennyj zhurnal , O.: Krantest, 2009, no. 3, pp. 17 – 18 [In Ukrainian].
2. Reshchenko I.O. Dehradatsiia rozrakhunkovykh metalokonstruktsii portalnykh kraniv v umovakh tryvaloi nadnormatyvnoi ekspluatatsii, I.O. Reshchenko, Yu.V. Furtatov, Mashynoznavstvo, 2011, Vol. 9, 10, pp. 36 – 40 [In Ukrainian].
3. Reshchenko I.O. Vplyv poperednoho deformuvannia stalei vantazhnykh portovykh konstruktsii na yikh ekspluatatsiini vlastyvosti, I.O. Reshchenko, Yu.V. Furtatov, Mizhvuz. zb.: Naukovi notatky, Lutsk: LNTU, 2011, Vyp. 32, pp. 339 – 343 [In Ukrainian].
4. Pustovyi V.M. Vplyv tsyklichnoho napratsiuvannia na elektrokhimichnu povedinku stalei morskykh portalnykh kraniv, V.M. Pustovyi, I.O. Reshchenko, O.I. Zvirko, Fizyko-khimichna mekhanika materialiv, 2015, no. 1, pp. 111 – 115 [In Ukrainian].
5. Pustovyi V.M. Elektrokhimichnyi metod kontroliu ekspluatatsiinoi dehradatsii mekhanichnykh vlastyvostei stalei morskykh portalnykh kraniv, V. M. Pustovyi, I.O. Reshchenko, O.I. Zvirko, Visnyk TNTU, 2015, no. 1, pp. 79 – 87 [In Ukrainian].
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2016, № 3 (83)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TNTUSJ_2016v83n3_Reshchenko_I-The_electrochemical_122-127__COVER.jpg226,2 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v83n3_Reshchenko_I-The_electrochemical_122-127.djvu185,56 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v83n3_Reshchenko_I-The_electrochemical_122-127.pdf3,34 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus