DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2016 >
Вісник ТНТУ, 2016, № 3 (83) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18468

Назва: Стиснення попередньо напруженої плити двома співвісними штампами складної конфігурації
Інші назви: Pressing of the preliminary-stressed plate by two co-axial punches of complex configuration
Автори: Панчук, Олег Ігорович
Panchuk, Oleh
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Панчук О. І. Стиснення попередньо напруженої плити двома співвісними штампами складної конфігурації / Олег Ігорович Панчук // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 83. — № 3. — С. 91-98. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Panchuk O. (2016) Stysnennia poperedno napruzhenoi plyty dvoma spivvisnymy shtampamy skladnoi konfihuratsii [Pressing of the preliminary-stressed plate by two co-axial punches of complex configuration]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 83, no 3, pp. 91-98 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 83
Дата публікації: 27-жов-2016
Дата подання: 10-вер-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 539.3
Ключові слова: лінеаризована теорія пружності
контактна взаємодія
контактні напруження
кільцево-параболічний штамп
параболічний штамп
плита
шар
початкові деформації
попередні напруження
linearized elasticity theory
contact interrelation
contact stresses
ring-parabolic punch
parabolic punch
plate
layer
initial deformations
preliminary stresses
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 91-98
Початкова сторінка: 91
Кінцева сторінка: 98
Короткий огляд (реферат): Наведено розв’язок контактної задачі про взаємодію кільцево-параболічного та параболічного штампів із попередньо напруженою плитою. Побудову аналітичних розв’язків для плити проведено шляхом її моделювання попередньо напруженим шаром скінченної товщини. Системи парних та потрійних інтегральних рівнянь, які при цьому отримано, розв’язано за допомогою подання шуканих функцій у вигляді скінченних сум ряду за функціями Бесселя з невідомими коефіцієнтами та подальшим отриманням скінчених систем лінійних алгебраїчних рівнянь для їх знаходження. На основі отриманого розв’язку проаналізовано вплив характеру поля початкових деформацій на напружений стан товстої плити.
Solution of the contact task on the interrelation of the ring-parabolic and parabolic punch with the preliminary-stressed plate has been presented in the article. Development of analytical solutions for the plate is performed by its modeling by the finale thickness preliminary-stressed layer. The systems of double and triple integral equations obtained here are solved by presenting necessary functions as finale set sums according to the Bessel’s functions with the unknown coefficients and further obtaining finale systems of the linear algebraic equations for their finding. Basing on the obtained solution the effect of the initial deformations field nature on the stressed state of thick plate has been analyzed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18468
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. Гузь, О.М. Контактна взаємодія пружних тіл з початковими напруженнями: навч. посібник [Текст] / О.М. Гузь, С.Ю. Бабич, В.Б. Рудницький. – К: Вища школа, 1995. – 304 с.
2. Gabrusseva, I.Yu. Contact interaction of a circular punch with a preliminarily stressed isotropic layer [Text] / B.G. Shelestovs`kyi, I.Yu. Gabrusseva // Journal of mathematical sciences. – 2012. – Vol. 186, No. 1. – P. 48 – 60.
3. Габрусєва, І.Ю. Контактна задача для параболічного штампа та попередньо напруженого півпростору [Текст] / І.Ю. Габрусєва // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – 2015. – Вип. 51. – С. 231 – 236.
4. Шелестовський, Б.Г. Взаємодія кільцевого штампа із попередньо напруженим шаром у випадку потенціалу Бартенєва-Хазановича [Текст] / Б.Г. Шелестовський, І.Ю. Габрусєва // Вісник ТНТУ. – 2010. – Т. 15, № 3. – С. 14 – 22.
References: 1. Huz O.M. Kontaktna vzaiemodiia pruzhnykh til z pochatkovymy napruzhenniamy: Navch. posibnyk, Huz O.M., Babych S.Yu., Rudnytskyi V.B. K: Vyshcha shkola, 1995. – P. 304 [in Ukrainian].
2. Habrusieva I.Yu. Contact interaction of a circular punch with a preliminarily stressed isotropic layer, B.G. Shelestovs`kyi, I.Yu. Habrusieva, Journal of mathematical sciences. 2012. Vol. 186, No. 1. P. 48 – 60.
3. Habrusieva I.Yu. Kontaktna zadacha dlia parabolichnoho shtampa ta poperedno napruzhenoho pivprostoru, I.Yu. Habrusieva, Mizhvuzivskyi zbirnyk “Naukovi notatky”. 2015. Vol. 51. P. 231 – 236 [in Ukrainian].
4. Shelestovskyi B.H. Vzaiemodiia kiltsevoho shtampa iz poperedno napruzhenym sharom u vypadku potentsialu Bartenieva-Khazanovycha, B.H. Shelestovskyi, I.Yu. Habrusieva, Visnyk TNTU. 2010. Vol. 15, No. 3. P. 14 – 22 [in Ukrainian].
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2016, № 3 (83)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TNTUSJ_2016v83n3_Panchuk_O-Pressing_of_the_preliminary_91-98__COVER.jpg193,46 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v83n3_Panchuk_O-Pressing_of_the_preliminary_91-98.djvu266,36 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v83n3_Panchuk_O-Pressing_of_the_preliminary_91-98.pdf3,19 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus