DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2016 >
Вісник ТНТУ, 2016, № 3 (83) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18466

Назва: Комп’ютерне моделювання деформації зварної ферми з косинками у вузлах
Інші назви: Computer modeling of deformation of welded truss with gusset plates in its nods
Автори: Ковальчук, Ярослав Олексійович
Шингера, Наталія Ярославівна
Kovalchuk, Yaroslav
Shynhera, Natalya
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Ковальчук Я. О. Комп’ютерне моделювання деформації зварної ферми з косинками у вузлах / Ярослав Олексійович Ковальчук, Наталія Ярославівна Шингера // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 83. — № 3. — С. 73-78. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Kovalchuk Y., Shynhera N. (2016) Kompiuterne modeliuvannia deformatsii zvarnoi fermy z kosynkamy u vuzlakh [Computer modeling of deformation of welded truss with gusset plates in its nods]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 83, no 3, pp. 73-78 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 83
Дата публікації: 27-жов-2016
Дата подання: 17-сер-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.177
621.314
Ключові слова: підкроквяна ферма
косинки у вузлах
деформування пояса
secondary truss
gusset plates in nodes
chord deformation
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 73-78
Початкова сторінка: 73
Кінцева сторінка: 78
Короткий огляд (реферат): Виконано дослідження поведінки фізичної моделі зварної підкроквяної ферми при дії зовнішніх статичних навантажень. Дослідний зразок 2000×400 мм виготовлено зі спареного стального вальцьованого кутникового профілю 40×40×4 мм. Вузлові косинки для ферми виконано прямокутними зі стальної пластини товщиною 6 мм. Вибрано схему навантажування, яка ідентифікує експлуатаційний режим для конструкції такого типу. За результатами виконання комп’ютерного моделюючого експерименту в середовищі ANSYS Workbench 14.5 отримано діаграми видовження та прогину нижнього пояса ферми при різних значеннях зовнішнього навантаження. Отримані результати становлять теоретичний і практичний інтерес як для проектування нових ферм, так і для перевірки ферм, які експлуатуються
The aim of the study is to detect welded constructive truss deformation patterns with regard to constructive and technological features of the nodes. Merely performing of multifactor computer simulation experiment using application software systems and modern computational base makes it possible to perform such design calculation with a high reliability of the results. The study of welded secondary truss model behavior under the influence of external static loads was performed. The 2000x400 mm prototype was made of 40x40x4 mm double steel roll angle profile. Nodes gusset plates were designed as rectangular and made of steel plate 6 mm thick. The diagram of truss bottom chord load-extension and deflection for different external load values was obtained according to the results of computer simulation experiment in ANSYS Workbench 14.5 framework. The obtained results are of theoretical and practical interest both for the designing of new trusses and inspecting of operated ones.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18466
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. Дрокин, А.В. Оптимизация строительных конструкций, подверженных силовым и термическим воздействиям: автореф. дис. … канд. техн. наук: спеціальність ВАК 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» [Текст] / А.В. Дрокин. – Белгород, 2003. – 20 с.
2. Алпатов, В.Ю. Оптимальное проектирование металлических структур: автореф. дис. … канд. техн. наук: спеціальність ВАК 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» [Текст] / А.В. Дрокин. – Самара, 2002. – 23 с.
3. Алдушкин, Р.В. Развитие и совершенствование рациональных методов усиления и регулирования усилий в металлических конструкциях балочного типа и фермах: автореф. дис. … канд. техн. наук: спеціальність ВАК 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» [Текст] / Р.В. Алдушкин. – Орел, 2008. – 20 с.
4. Дубенець, В.Г. Практикум з обчислювальної механіки [Текст] / В.Г. Дубенець, О.В. Савченко // Розрахунок і проектування конструкцій ферм на АPМ WinTruss. – Київ, 2005. – 67 с.
5. Шингера, Н.Я. Статистична модель для визначення залишкового ресурсу типової зварної ферми при циклічних навантаженнях: дис. … канд. техн. наук: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи [Текст] / Н.Я. Шингера. – Тернопіль, 2012. – 166 с.
6. Ясній, П.В. Верифікація результатів моделювання напружено-деформованого стану зварної ферми [Текст] / П.В. Ясній, Я.О. Ковальчук, Н.Я. Шингера, О.І. Рибачок // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: зб. наук. статей; за заг. ред. Лучка Й.Й. – Львів: Каменяр, 2014. – Вип. 10. – С. 461 – 471.
References: 1. Drokyn, A.V. Optimyzatsyia stroitelnykh konstruktsyi, podverzhennykh silovym i termicheskym vozdeistviyam. Diss. dokt. tek. nauk. Belhorod, 2003, 20 p. [In Russian].
2. Alpatov, V.Yu. Optimalnoe proektirovanye metallicheskykh struktur. Diss. dokt. tek. nauk. Samara, 2002, 23 p. [In Russian].
3. Aldushkin, R.V. Razvitie i sovershenstvovanie ratsyonal'nykh metodov usileniya i regulirovaniya usilij v metallicheskikh konstruktsyiakh balochnogo tipa i fermakh. Diss. dokt. tek. nauk. Orel, 2008, 20 p. [In Russian].
4. Dubenets, V.H., Savchenko O.V. Praktykkum z obchysliuvalnoi mekhaniky. Rozrakhunok i proektuvannia konstruktsii ferm na APM WinTruss. Kyiv, Znannia Publ., 2005. 67 p. [in Ukrainian].
5. Shynhera, N.Ya. Statystychna model dlia vyznachennia zalyshkovoho resursu typovoi zvarnoi fermy pry tsyklichnykh navantazhenniakh. Diss. dokt. tek. nauk. Ternopil, 2012, 166 p. [in Ukrainian].
6. Yasnii, P.V. Veryfikatsiia rezultativ modeliuvannia napruzheno-deformovanoho stanu zvarnoi fermy. Mekhanika i fizyka ruinuvannia budivelnykh materialiv ta konstruktsi / P.V Yasnii, Ya.O. Kovalchuk, N.Ya. Shynhera, O.I. Rybachok. Lviv, Kameniar, 2014. No. 10, pp. 461 – 471. [in Ukrainian].
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2016, № 3 (83)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TNTUSJ_2016v83n3_Kovalchuk_Y-Computer_modeling_of_deformation_73-78__COVER.jpg209,72 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v83n3_Kovalchuk_Y-Computer_modeling_of_deformation_73-78.djvu410,15 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v83n3_Kovalchuk_Y-Computer_modeling_of_deformation_73-78.pdf4 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus