DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ) >
Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин (ТХ) >
Навчальні матеріали кафедри ТХ >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18453

Назва: Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, курс лекцій
Автори: Хомик, Надія Ігорівна
Гаврон, Надія Богданівна
Рубінець, Наталія Андріївна
Bibliographic description: Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції: курс лекцій / Н.І. Хомик, Н.Б. Гаврон, Н.А Рубінець. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 248с.
Дата публікації: 14-гру-2016
Видавець: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
УДК: 631.36(075.3)
ББК: 36.81я722
Ключові слова: технологія виробництва і переробки с/г культур
вирощування
виробництво та переробка
сільськогосподарські культури
сушіння
вентелювання
Кількість сторінок: 249
Серія/номер: Х;76
Короткий огляд (реферат): У нашій країні вирощують близько 100 видів польових сільськогосподарських культур. Рослинництво вивчає закономірності росту і розвитку їх, відношення до обробітку грунту, застосування добрив, строків і способів сівби та інших технологічних заходів з метою створення оптимальних умов для формування урожаю. Основним об’єктом сільськогосподарського виробництва, від продуктивності якого залежить успішний розвиток усіх його галузей, є культурні рослини. Вивчення законів росту і розвитку рослин, визначення різних умов, які необхідні для отримання високих урожаїв сільськогосподарських культур, розробка ефективних заходів для регулювання цих умов, зберігання і переробка вирощеного врожаю – основне завдання дисципліни – «Технологія виробництва та переробки сільськогосподарської продукції». Ця дисципліна є складною комплексною наукою. До її складу входить: землеробство (вивчає різні способи виливу на грунт і сільськогосподарські рослини для отримання високих і сталих врожаїв), рослинництво (наука про вирощування культурних рослин), грунтознавство (наука про походження і розвиток ґрунтів), агрохімія (вивчає питання пов’язані з живленням рослин і застосуванням добрив), селекція і насінництво (наука про виведення нових і покращення існуючих сортів рослин) та інші. Основною концепцією в сільському господарстві є збільшення урожайності всіх культур і зменшення посівних площ. Наприклад, виробництво зерна в майбутньому повинно стати пріоритетним напрямком розвитку рослинництва. Рослинництво, як одна з найважливіших складових частин агрономічного циклу, визначає розвиток сільського господарства в цілому. Воно забезпечує населення нашої країни продуктами харчування, тваринництво – кормами, переробну промисловість – сировиною. При правильному поєднанні рослинництва з тваринництвом забезпечується постійний біологічний кругообіг у системі «ґрунт-рослина-ґрунт», а це зумовлює при певних додаткових умовах збереження біологічної рівноваги в природі, підтримання рівня природної родючості ґрунту. Агрономічні, зоотехнічні та інженерні науки складають комплекс знань, необхідних для розробки і здійснення правильної технології сільськогосподарського виробництва. Інженери сільськогосподарського виробництва, володіючи теоретичними знаннями на основі агротехнічних і зоотехнічних вимог, створюють нові машини, що забезпечують комплексну механізацію в рослинництві і тваринництві, розробляють способи для кращого використання техніки з метою отримання високих урожаїв, підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції.
Опис: Розглянуто й затверджено на засіданні кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин, протокол No 1 від 26.08.2016р. Схвалено й рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету інженерії машин, споруд і технологій, протокол No 1 від 29.08.2016р.
Зміст: Вступ... 7 Тема 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ВИСОКИХ ВРОЖАЇВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР... 8 1.1. Використання інтенсивних технологій для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції... 9 1.2. Основні закони та екологічні принципи вирощування зернових культур... 12 1.3. Особливості росту і розвитку хлібних злаків... 14 1.4. Енергетична цінність продуктів зернових культур... 16 Тема 2. ВИРОБНИЦТВО І ПЕРЕРОБКА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР... 21 2.1. Значення і загальна характеристика зернових культур... 22 2.2. Озимі зернові культури... 24 2.2.1. Загальна характеристика озимої пшениці... 25 2.2.2. Технологія вирощування озимої пшениці... 26 2.2.3. Загальна характеристика озимого жита і технологія його вирощування... 29 2.2.4. Загальна характеристика озимого ячменю і технологія його вирощування... 31 2.2.5. Загальна характеристика тритікале і технологія його вирощування... 32 2.3. Ярі зернові та круп’яні культури... 34 2.3.1. Загальна характеристика ярого ячменю... 35 2.3.2. Технологія вирощування ярого ячменю... 35 2.3.3. Загальна характеристика ярої пшениці і технологія її вирощування... 37 2.3.4. Загальна характеристика вівса і технологія його вирощування... 38 2.3.5. Загальна характеристика кукурудзи... 40 2.3.6. Технологія вирощування кукурудзи... 42 2.3.7. Загальна характеристика проса і технологія його вирощування... 45 2.3.8. Загальна характеристика рису і технологія його вирощування... 47 2.3.9. Загальна характеристика гречки... 49 2.3.10. Технологія вирощування гречки... 50 Тема 3. ВИРОБНИЦТВО І ПЕРЕРОБКА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР... 52 3.1. Особливості зернобобових культур... 53 3.2. Загальна характеристика гороху... 54 3.3. Технологія вирощування гороху... 54 3.4. Загальна характеристика сої... 57 3.5. Технологія вирощування сої... 58 3.6. Загальна характеристика квасолі і технологія її вирощування... 59 3.7. Загальна характеристика сочевиці і технологія її вирощування... 61 3.8. Загальна характеристика чини і технологія її вирощування... 62 3.9. Загальна характеристика кормових бобів і технологія їх вирощування... 63 3.10. Загальна характеристика нуту і технологія його вирощування... 65 3.11. Загальна характеристика люпину і технологія його вирощування... 66 Тема 4. ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ЗЕРНА... 68 4.1. Склад зернової маси, характеристика її компонентів... 69 4.2. Фізичні властивості зернових мас... 72 4.3. Фізіологічні властивості зернових мас... 78 4.4. Очищення і сортування зернових мас... 86 Тема 5. СУШІННЯ, ВЕНТИЛЮВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНОВИХ МАС... 96 5.1. Основні поняття про сушіння зерна... 97 5.2. Режими сушіння зерна і насіння... 99 5.3. Активне вентилювання зернових мас... 104 5.4. Технологія і режими активного вентилювання... 106 5.5. Режими і способи зберігання зернових мас... 108 5.5.1. Зберігання зерна і насіння в сухому стані... 108 5.5.2. Зберігання зернових мас в охолодженому стані... 109 5.5.3. Зберігання зернових мас без доступу повітря... 110 5.5.4. Хімічне консервування зернових мас... 111 5.5.5. Способи зберігання зернових мас... 113 5.5.6. Зберігання сортового і гібридного насіння... 114 5.6. Основні вимоги до зерносховищ... 116 5.7. Засоби боротьби з шкідниками хлібних злаків... 117 5.8. Стандартизація і контроль якості зерна... 119 Тема 6. ПЕРЕРОБКА ЗЕРНА... 122 6.1. Технологічні властивості зерна пшениці і жита... 123 6.2. Складання помельних партій зерна... 125 6.3. Технологічний процес підготовки зерна до помелу... 127 6.3.1. Обробка поверхні зерна... 129 6.3.2. Гідротермічна обробка зерна... 131 6.4. Технологічний процес помелу зерна... 133 6.4.1. Подрібнення зерна... 133 6.4.2. Сортування проміжних продуктів розмелу зерна... 134 6.5. Асортимент продукції, яка виробляється із зерна пшениці і жита на млинах... 136 6.5.1. Збагачення крупки на ситовійних системах... 139 6.5.2. Контроль якості борошна... 140 6.6. Складні помели жита... 141 6.7. Технологія роботи млинів з різними помелами... 142 6.8. Вітамінізація борошна... 143 6.9. Стандартизація і контроль якості борошна... 144 6.10. Приймання, зберігання і підготовка сировини до виробництва... 146 Тема 7. ВЛАСТИВОСТІ КОРЕНЕПЛОДІВ, БУЛЬБОПЛОДІВ ТА ОВОЧІВ, РЕЖИМИ І СПОСОБИ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ... 150 7.1. Народногосподарське значення коренеплодів і бульбоплодів... 151 7.2. Загальна характеристика і технологія вирощування цукрових буряків... 151 7.3. Загальна характеристика і технологія вирощування картоплі... 155 7.4. Загальні властивості плодів, овочів і картоплі як об’єктів зберігання і переробки... 159 7.4.1. Хімічний склад рослинницької продукції та значення окремих її елементів у практиці зберігання і переробки... 159 7.4.2. Особливості морфології і фізіології плодів та овочів... 161 7.4.3. Процеси, що відбуваються в насипу плодоовочевої продукції при зберіганні... 162 7.5. Режими зберігання картоплі і плодоовочевої продукції... 163 7.6. Способи зберігання картоплі і плодоовочевої продукції... 167 7.7. Комплекси для зберігання і переробки плодоовочевої продукції... 171 Тема 8. ПІСЛЯЗБИРАЛЬНА ОБРОБКА І ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ... 175 8.1. Післязбиральна обробка і зберігання картоплі й батату... 176 8.2. Післязбиральна обробка і зберігання коренеплідних овочів... 178 8.3. Зберігання капусти... 180 8.4. Зберігання цибулі і часнику... 182 8.5. Зберігання плодових овочів... 184 8.6. Зберігання плодоягідної продукції... 186 8.7. Зберігання винограду... 190 8.8. Підготовка сховищ до зберігання плодоовочевої продукції... 191 8.9. Закладання і зберігання плодоовочевої продукції... 193 Тема 9. ВИРОЩУВАННЯ І ПЕРЕРОБКА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР... 194 9.1. Народногосподарське значення олійних культур... 195 9.2. Загальна характеристика соняшнику... 195 9.3. Технологія вирощування соняшнику... 197 9.4. Загальна характеристика озимого ріпаку... 199 9.5. Технологія вирощування озимого ріпаку... 202 9.6. Технологія вирощування ярового ріпаку... 205 9.7. Загальна характеристика і технологія вирощування рицини... 207 9.8. Загальна характеристика і технологія вирощування гірчиці... 208 Тема 10. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР... 210 10.1. Народногосподарське значення прядивних культур... 211 10.2. Загальна характеристика і технологія вирощування льону... 211 10.3. Загальна характеристика і технологія вирощування конопель... 213 10.4. Загальна характеристика і технологія вирощування бавовнику... 216 10.5. Народногосподарське значення кормових трав... 218 10.5.1. Загальна характеристика і технологія вирощування однорічних трав... 218 10.5.2. Загальна характеристика і технологія вирощування вики ярої та озимої... 219 10.6. Народногосподарське значення багаторічних бобових трав... 221 10.7. Загальна характеристика і технологія вирощування люцерни... 222 10.8. Загальна характеристика і технологія вирощування конюшини... 224 10.9. Загальна характеристика і технологія вирощування еспарцету 227 10.10 Загальна характеристика нових кормових культур... 228 Термінологічний словник... 232 Перелік використаних та рекомендованих літературних джерел... 247
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18453
Власник авторського права: © Хомик Н.І.
Перелік літератури: 1. Агрономія / За ред. М.М. Городнього. – К.: Вища школа, 1995. – 525 с. 2. Бухаров Н.А. Сбор и товарная обработка плодов и ягод. – М.: Колос, 1970. 3. Голкина Л.С., Бутковский В.А., Птушкина Г.Е. Техника и технология производства муки на комплексном оборудовании. – М.: Агропромиздат, 1987. 4. Гусев С.Л., Мєтлицкий Л.В. Хранение картофеля. – М.: Колос, 1982. 5. Довідник по зберіганню картоплі і овочів / За ред. С.Ф. Поліщука. – К.: Урожай, 1986. 6. Жидко В.И., Резчиков В.А., Уколов В.С. Зерносушение и зерносушилки. – М.: Колос, 1982. 7. Зінченко О.І., Салатенко Н.Н., Білоножко М.А. Рослинництво. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 519 с. 8. Интенсивные технологии возделывания сельськохозяйственных культур / Под ред. Г.В. Коренева. – М.: Агропромиздат, 1988. – 301 с. 9. Карпов Б.А. Технология послеуборочной обработки и хранения зерна. – М.: Агропромиздат, 1987. 10. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 808 с. 11. Левитин В.С., Шляховицкий В.М. Холодильные установки фруктохранилищ. – М.: Колос, 1974. 12. Мельник Б.Е. Активное вентилирование зерна: Справочник. – М.: Агропромиздат, 1986. 13. Мельников Б.Я., Лебедев В.Б., Винников Г.А. Технология приемки, хранения и переработки зерна. – М.: Агропромиздат, 1990. 14. Мерко И.Т. Технология мукомольного и крупяного производства. – М.: Агропромиздат, 1985. 15. Основи земледелия и растеневодства /Под ред. В.С. Никляева. – М.: Агропромиздат, 1990. – 479 с. 16. Платонов П.М., Пунков С.П., Фасман В.Б. Элеваторы и склады. – М.: Агропромиздат, 1987. 17. Растеневодство / Под ред. П.П. Вавилова. – М.: Агропромиздат, 1986. – 512 с. 18. Рослинництво з основами землеробства / М.А. Білоножко, І.С. Руденко, В.І. Мойсеєнко та ін.; За ред. М.А. Білоножка, І.С. Руденка. – К.: Урожай, 1986. – 224 с. 19. Скалецька Л.Ф., Подпрятов Г.І. Зберігання та переробка продукції рослинництва: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2001. – 303 с. 20. Скалецька Л.Ф., Духовська Т.М., Сеньків А.М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. – К.: Вища шк., 1994. 21. Солошенко О.В., Гаврилович Н.Ю., Солошенко В.І., Осипова Л.С., Кочетова С.І. Технології вирощування сільськогосподарських культур: Навч. посіб. – Харків: Торнадо, 2006. – 348 с. 22. Солошенко О.В., Носко Б.С., Гаврилович Н.Ю., Богачов А.А., Солошенко В.І., Основи агрономії: Навч. посіб. – Харків: Торнадо, 2003. – 368 с. 23. Технология производства продукции растеневодства /Под ред. И.П. Фирсова. – М.: Агропромиздат, 1989. – 432 с. 24. Трисвятский Л.А., Лесик Б.В., Курдина В.А. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов. – М.: Агропромиздат, 1991. 25. Фаренко О.М., Троценко В.І., Жотов О.Г., Жотова Г.О. Рослинництво з основами кормовиробництва. – Суми: «Університетська книга», 2003. – 384 с. 26. Хилевич В.С., Скалецкая Л.Ф. Стандартизация и контроль качества сельскохозяйственной продукции. – К.: Вища шк., 1990. 27. Черковская А.Я., Желтова С.А., Немчинов М.М. Справочник по защите зерна и продуктов его переработки. – М.: Колос, 1984.
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Texnologia_roslun_2016_posibnuk__COVER.png347,08 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
Texnologia_roslun_2016_posibnuk.djvu4,45 MBDjVuПереглянути/Відкрити
Texnologia_roslun_2016_posibnuk.pdf31,5 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus