DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“ >
2016 >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 2(15) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18206

Назва: Risk in the accounting system: factors, nature and criteria of recognition
Інші назви: Ризик в системі бухгалтерського обліку: фактори, природа та критерії визнання
Риск в системе бухгалтерского учета: факторы, природа и критерии признания
Автори: Королюк, Тетяна
Королюк, Татьяна
Korolyuk, Tetyana
Бібліографічний опис: Королюк Т. Ризик в системі бухгалтерського обліку: фактори, природа та критерії визнання / Тетяна Королюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 2 (15). — С. 12-17
Bibliographic description: Korolyuk, T. (2016). Risk in the accounting system: factors, nature and criteria of recognition. Socio-Economic Problems and the State. 15 (2), 12-17.
Дата публікації: 31-жов-2016
УДК: 657.4
Ключові слова: risk
uncertainty
accounting
alternative
information
ризик
невизначеність
облік
альтернативність
інформація
Серія/номер: Випуск 2(15);
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18206
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: Соціально-економічні проблеми і держава
Перелік літератури: 1. Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы / В.В. Ковалев.  М.: Финансы и статистика, 2004. - 720 с.
2. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. – М.: Эксмо, 2007. – 401 с.
3. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / Л.А. Бернстайн; перевод с англ. / Науч. ред. перевода чл.-корр. РАН И.И. Елисеева. Гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и Статистика, 1996. – 624 с.
4. Шевелев А.Е. Риски в бухгалтерском учете: учебное пособие / А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева. – М.: КНОРУС, 2007. – 280 с.
5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» : прийнятий 16.07.1999 року № 996-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
6. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/35131.
7. Guerron-Quintana P. Risk and Uncertainty / P. Guerron-Quintana // Business Review. – 2012. – Issue Q1. – p. 10-18.
8. Chorafas D. Risk accounting and risk management for accountants / D. Chorafas. – Oxford: Cima, 2008. – 312 p.
9. Ducu C. Accounting Risks of the Entity and the True and Fair View / C. Ducu // “Ovidius” University Annals. Economic Sciences Series. – 2012. – Volume XII. Issue 1. – p. 1376-1381.
10. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, утверждена Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2004 года №180. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2004/07/20/byhychet-doc.html.
11. Marchand Donald A. Competing with Information. A Manager’s Guide to Creating Value with Information Content. – Chichester: John Wiley&Sons, 2000. – 352 p.
References: 1. Kovaliov, V. V. (2004). Financial accounting and analysis: conceptual framework. Moscow: Finance and statistics.
2. Shumpeter, Y. A. (2007). Theory of economic development. Moscow: Eksmo.
3. Bernstein, L. A. (1996). Analysis of financial statements: theory, practice and interpretation. Moscow: Finance and statistics.
4. Shevelev, A. Y., & Sheveliova, Y. V. (2008). Risks in accounting. Moscow: KNORUS.
5. Law of Ukraine “On accounting and financial statements in Ukraine”. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
6. Regulations (standards) on accounting. Retrieved from http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/35131.
7. Guerron-Quintana, P. (2012). Risk and Uncertainty. Business Review, Issue Q1, 10-18.
8. Chorafas, D. (2008). Risk accounting and risk management for accountants. Oxford, Cima.
9. Ducu, C. (2012). Accounting Risks of the Entity and the True and Fair View. “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, Volume XII, Issue 1, 1376-1381.
10. Conception of accounting and financial statements development in Russian Federation for medium-term period. Retrieved from http://www.rg.ru/2004/07/20/byhychet-doc.html.
11. Marchand Donald A. (2000). Competing with Information. A Manager’s Guide to Creating Value with Information Content. Chichester: John Wiley&Sons.
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 2(15)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
16ktacor_002.pdf563,91 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus