DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2016 >

Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ : [518]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

17 - 18 листопада в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася Ⅴ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій».

Вступним словом відкрив наукове зібрання ректор університету професор Петро Ясній. Він зазначив, що така зустріч молодих науковців в університеті проводиться уже вп'яте і цьогоріч є рекордною і за кількістю учасників — 918, і за кількістю поданих тез доповідей — 505. Петро Володимирович наголосив на тому, що ринок сучасних технологій — один із найперспективніших і швидкозростаючих, а зацікавлений діалог студентів, науковців та інженерів дасть змогу обговорити найновіші рішення в галузі будівництва, транспорту, машино- та приладобудування, комп'ютерно-інформаційних технологій, харчових біо- та нанотехнологій тощо.

Успішної співпраці та плідних результатів учасникам конференції побажали проректор з наукової роботи, д.т.н. професор Р.М. Рогатинський та начальник науково-дослідної частини к.т.н. доц. В.О. Дзюра.

Під час пленарного засідання з доповідями виступили:

  • Л.Я. Рибак "Системний аналіз і сучасні комп’ютерно-інтегровані технології"
  • Ю.І.Сєліверстова, І.А. Сєліверстов "Перспективи використання плазмових покриттів з ультра- та нанодисперсними складовими"
  • О.В. Солнцев, Є.С. Дем’яненко "Патентно-інформаційні дослідження і системно-морфологічний підхід до створення біоманіпулятора кінцівки руки людини"
  • А. Б. Гупка "Технологічне забезпечення виготовлення стрічкових гвинтових заготовок з вигнутим профілем"
  • Д. Д. Федорчук "Використання обладнання каркасних компоновок з МПС для абразивної обробки та випробування нових матеріалів"

Конференція мала розширену програму, яка складалася із семи тематичних секцій, зокрема, пов’язаних із фізико-технічними основами розвитку нових технологій; міцністю і довговічністю елементів конструкцій; сучасними технологіями в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні; комп’ютерно-інформаційними технологіями та системами зв’язку; електротехнікою та енергозбереженням; фундаментальними проблемами харчових біо- та нанотехнологій; економічними та соціальними аспекти нових технологій.

Ухвалені на зібранні тези опубліковані у спеціальному збірнику, найкращі з них — рекомендовані до друку в періодичних фахових виданнях, що входять до переліку міжнародних наукометричних баз даних.

Новина на веб-сайті ТНТУ.

Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 17–18 листоп. 2016.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2016. – 396.
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 17–18 листоп. 2016.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2016. – 342..
Bibliographic description: Actual problems of modern technologies : book of abstracts of the IV International scientific and technical conference of young researchers and students, (Ternopil, 17th-18th of November 2016.) / Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil Ivan Puluj National Technical Universtiy [and other.]. – Ternopil : TNTU, 2016. – 396..
Actual problems of modern technologies : book of abstracts of the IV International scientific and technical conference of young researchers and students, (Ternopil, 17th-18th of November 2016.) / Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil Ivan Puluj National Technical Universtiy [and other.]. – Ternopil : TNTU, 2016. – 432.

Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том I)


1
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
5
7
9
11
13
14
15
16
18
20
21
22
24
25
27
28
30
31
НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
53
55
57
58
62
63
65
67
68
70
72
74
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
87
88
90
92
93
95
97
99
101
103
105
106
108
109
111
113
114
115
116
118
119
120
121
122
124
126
127
128
130
132
134
135
136
137
138
139
140
141
143
145
146
148
149
150
151
152
153
154
156
158
159
161
162
164
165
167
169
171
173
175
177
178
179
180
181
182
184
185
186
187
189
190
192
194
195
196
197
199
200
201
203
205
207
209
210
212
213
215
216
217
219
221
222
224
226
228
229
231
232
233
235
236
238
240
241
243
244
246
247
249
250
252
254
256
257
258
260
262
264
266
267
269
270
272
274
276
277
279
280
281
282
284
286
288
290
292
294
296
298
299
300
302
304
305
306
307
308
309
310
311
313
315
316
317
318
319
321
322
323
324
325
327
328
329
330
332
334
336
337
339
340
342
343
344
345
346
348
350
352
354
355
356
357
358
360
361
 
362
398

Content (Vol. I)


1
FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
5
7
9
11
13
14
15
16
18
20
21
22
24
25
27
28
30
31
NOVI MATERIALY, MITSNIST I DOVHOVICHNIST ELEMENTIV KONSTRUKTSII
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
53
55
57
58
62
63
65
67
68
70
72
74
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
87
88
90
92
93
95
97
99
101
103
105
106
108
109
111
113
114
115
116
118
119
120
121
122
124
126
127
128
130
132
134
135
136
137
138
139
140
141
143
145
146
148
149
150
151
152
153
154
156
158
159
161
162
164
165
167
169
171
173
175
177
178
179
180
181
182
184
185
186
187
189
190
192
194
195
196
197
199
200
201
203
205
207
209
210
212
213
215
216
217
219
221
222
224
226
228
229
231
232
233
235
236
238
240
241
243
244
246
247
249
250
252
254
256
257
258
260
262
264
266
267
269
270
272
274
276
277
279
280
281
282
284
286
288
290
292
294
296
298
299
300
302
304
305
306
307
308
309
310
311
313
315
316
317
318
319
321
322
323
324
325
327
328
329
330
332
334
336
337
339
340
342
343
344
345
346
348
350
352
354
355
356
357
358
360
361
 
362
398
Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том Ⅱ)


1
КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
16
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
39
40
42
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
58
60
62
63
64
65
67
69
71
73
75
76
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
89
90
92
94
96
98
100
102
103
105
106
107
108
110
111
112
114
115
116
118
120
121
123
125
127
128
129
131
132
133
134
136
137
138
139
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
140
141
143
144
145
147
148
150
151
152
154
156
158
159
161
163
165
167
169
171
172
173
174
175
176
178
179
180
182
184
185
186
188
189
190
191
192
193
195
197
198
200
201
202
204
205
207
209
210
211
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
213
214
215
217
218
220
221
222
224
225
226
228
230
231
232
233
235
236
238
240
242
243
245
246
248
249
250
251
253
255
256
257
258
259
261
263
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
278
279
280
282
284
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
286
287
289
291
293
294
296
297
299
301
303
305
307
309
310
312
314
316
318
320
322
324
326
328
330
331
332
334
335
336
337
339
341
342
343
344
345
346
347
348
350
351
353
355
357
358
360
362
363
364
365
367
369
371
373
374
375
376
378
380
382
383
384
386
387
389
391
393
394
 
396
433
434

Content (Vol. Ⅱ)


1
KOMPIUTERNO-INFORMATSIINI TEKHNOLOHII TA SYSTEMY ZVIAZKU
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
16
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
39
40
42
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
58
60
62
63
64
65
67
69
71
73
75
76
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
89
90
92
94
96
98
100
102
103
105
106
107
108
110
111
112
114
115
116
118
120
121
123
125
127
128
129
131
132
133
134
136
137
138
139
ELEKTROTEKHNIKA TA ENERHOZBEREZHENNIA
140
141
143
144
145
147
148
150
151
152
154
156
158
159
161
163
165
167
169
171
172
173
174
175
176
178
179
180
182
184
185
186
188
189
190
191
192
193
195
197
198
200
201
202
204
205
207
209
210
211
FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
213
214
215
217
218
220
221
222
224
225
226
228
230
231
232
233
235
236
238
240
242
243
245
246
248
249
250
251
253
255
256
257
258
259
261
263
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
278
279
280
282
284
EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
286
287
289
291
293
294
296
297
299
301
303
305
307
309
310
312
314
316
318
320
322
324
326
328
330
331
332
334
335
336
337
339
341
342
343
344
345
346
347
348
350
351
353
355
357
358
360
362
363
364
365
367
369
371
373
374
375
376
378
380
382
383
384
386
387
389
391
393
394
 
273. Zmist
396
433
434

Нові матеріали (усі)

Optical character recognition using Fourier descriptors

Лінійні циклічні випадкові функції як математичні моделі сигналів та просторово-часових полів серця

Особливості адаптації першокласників до навчання в школі

Метод формування корегуючих кодів в системі залишкових класів

Визначення якості томатних соусів, що реалізуються в торгівельній мережі м. Києва

Оцінка функціональних можливостей хлібопекарної печі марки ПХС-25М

Теоретичне та прикладне значення ризиків при прийнятті облікових рішень

Необхідність управління витратами у системі менедженту підприємства

Розробка математичної моделі для дослідження давачів магнітного потоку асинхронних двигунів

Системний аналіз і сучасні комп’ютерно-інтегровані технології

Типова структурна схема інсулінової помпи

Розробка та дослідження автоматизованої системи для сушки крохмалю

Аспекти впровадження нових технологій як шляхи вдосконалення якості продукції

Удосконалення технології сушіння зелені петрушки

Узгодження виробництва та споживання енергії у складі когенераційної системи

Функціональний та процесний підходи до управління

Виявлення радіосигналів за допомогою критерію Неймана Пірсона

Найкращі способи захисту сайту від взлому

Особливості використання технологій струминного друку для виготовлення маркувань для розумних паковань

Вплив похибок на роботу високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги

Особливості формування структури молочних продуктів

Основні фактори гальмування розвитку ринку туристичних послуг в Україні

Брендинг як спосіб підвищення рівня конкурентоспроможності

Автоматизація обліку основних засобів

Соціально-психологічні детермінанти делінквентності підлітків

Харчові продукти для спеціальних медичних цілей: практика ЄС та України

Розробка автоматизованої системи передачі цифрового телебачення та мультимедійного контенту в широкосмугових мережах

Використання онтологічного підходу до побудови ефективних моделей пошуку

Продовольча безпека людства

Daylighting and energy savings

Дослідження теплових процесів у робочій камері печі для випічки хліба

Анализ результатов синтеза системы управления стекловарной печью

Підвищення якості електроенергії в мережах живлення печей опору

Принципи розробки паралельних методів

Видавнича сторінка

Котирування як один з пріорітетних напрямів функціонування бірж

Аналіз методів ведення метричних книг Державного архіву Тернопільської області

Європейська система сертифікації готельних послуг

Архітектура REST. Spring Framework та Kotlin

Автоматизація та моделювання процесу суміщення різних типів борошна

Термообробка ковбасних виробів в білковій оболонці

Удосконалення фасувально-закупорювальної машини марки ФАСАНА 30/08 для розливу мінеральної води

Особливості методів діагностики кризового стану вітчизняних підприємств в сучасних умовах розвитку технологій

Сучасний етап розвитку мерчандайзингу

Критерії вибору систем біометричної аутентифікації

Мотиваційна готовність студентів-психологів до професійної діяльності

Напівпровідникові джерела світла в колориметричних вимірюваннях

Дослідження розширення функціональних можливостей сайту меблевого магазину із впровадженням засобів моніторингу

Оптимізація мережі MPLS на основі методів Traffic Engineering

Принципи застосування сучасних технологій у процесах формування єдиного інформаційного поля підприємства

Вдосконалення процесу виготовлення варення, як напівфабрикату для виробництва цукатів

Вплив бензойної кислоти та її солей на мікробіологічні показники плодово-ягідних напівфабрикатів

Розробка автоматизованої системи організації даних і знань в інтелектуальній експертній системі

Застосування законів хімії для правильного харчування

Фактори впливу на інноваційний розвиток виробничого підприємства

Робота з СОМ сервером Excel

Метод вилучення тренду з електрокардіосигналу в системах автоматизованої кардіодіагностики

Обробка зображень з допомогою Accelerate Framework

Створення програмного забезпечення для високопродуктивних обчислювальних систем при розв’язанні задач криптоаналізу

Консервування капусти

Онтологічне моделювання китайської образної медицини

Organizational development interventions

Нова гідроелектростанція в Бережанах

Підвищення надійності роботи розподільних електричних мереж

Пристрої поновлених джерел енегрії у системі Micro Grid та Smart House

Інноваційні процеси: сутнісна характеристика та місце у системі господарювання

Аналіз даних систем інтернет комерції

Насилля над дітьми у сім’ї як соціально-психологічна проблема

Управління витратами та цінова політика в сфері послуг

Економічні аспекти розвитку залізничного транспорту України

Центрифугування утфелів

Прогресивне оподаткування капіталу

Дослідження взаємодії оптичного випромінювання з неоднорідним біологічним середовищем

Анализ условий устойчивости механической подсистемы двухмассовой электромеханической системы при упругих колебаниях и действии сил трения

Аналіз сучасних напрямків візуалізації інформаційних ресурсів

Дослідження методів вирішення задач оцінки загроз інформаційній безпеці при використанні бізнес-рішень

Обробка зображень з допомогою Accelerate Framework

Применение криптосистемы на генераторе хаоса «схема Чуа» для защиты информации

Використання суперконденсаторів для автономного живлення установок із світлодіодними джерелами світла

Імітаційне моделювання сигналів для тестування алгоритмів роботи радіотехнічних систем

Переваги використання Хоспер печі в ресторанному господарстві

Вплив знижених показників якості елекроенергії на роботу електрообладнання

Фруктові соуси із середземноморських, субтропічних і тропічних фруктів

Особливості проектів створення нових продуктів

Якість та ефективність послуг, що надаються судами як специфічними соціальними закладами України

Особливості роботи з Xamarin

Консервна промисловість України та відходи її виробництва

Детектування фронтів сигналу за допомогою ПЛІС

Використання маркетингових технологій у бібліотеках

Можливість застосування пробіотичної кормової добавки з асоціації «тибетський грибок»

Формування психологічної готовності жінки до материнства

Использование компьютерной нейронной сети для радиоволнового контроля параметров диэлектрического покрытия

Наукові підходи до вибору процесів попередньої теплової підготовки спаржі

Управління якістю послуг підприємств сфери автосервісу

Алгоритми паралельних процесів при дослідженні стійкості підкріплених пологих оболонок

Покращення якості зображень у телекомунікаційних системах

Автоматизоване тестування програмного забезпечення

Шляхи модернізації розвантажувачів/вкладачів пляшок у цехах розливу пива

Комбіновані електронні баласти з корекцією форми споживаного струму

Системи підтримки прийняття рішень в медичній діагностиці

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus