DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС) >
Кафедра комп’ютерних систем та мереж (КС) >
Наукові публікації працівників кафедри комп’ютерних систем та мереж >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18185

Назва: Математичне моделювання двокомпонентної десорбції в нанопористому середовищі
Інші назви: Математическое моделирование двухкомпонентной десорбции в нанопористой среде
Mathematical modeling of binary desorption in nanoporous media
Автори: Петрик, Михайло Романович
Михалик, Дмитро Михайлович
Петрик, Оксана Юліанівна
Шинкарик, Михайло Іванович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Тернопільський національний економічний університет
Журнал/збірник: Вісник ХНТУ „Математичне моделювання фізичних і технологічних процесів і технічних систем“
Випуск/№ : 3(58)
Дата публікації: 31-жов-2016
Видавець: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
УДК: 519.6
Ключові слова: математичне моделювання
кінетичні параметри
десорбція
інтегральні перетворення
математическое моделирование
десорбция
интегральные преобразования
кинетические параметры
mathematical modeling
desorption
kinetic parameters
integral transforms
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 384-387
Початкова сторінка: 384
Кінцева сторінка: 387
Короткий огляд (реферат): Розглянуто проблему математичного моделювання та дослідження кінетики десорбції в нанопористому середовищі, яка враховує масоперенос на двох рівнях – на рівні між частинками середовища та в самих частинках. Побудовано точний аналітичний розв’язок з використанням операційного числення. Проведено числове моделювання основних кінетичних параметрів процесу двокомпонентної десорбції.
Рассмотрена проблема математического моделирования и исследования кинетики десорбции в нанопористых среде, которая учитывает массоперенос на двух уровнях - уровне между частицами среды и в самых частицах. Построено точное аналитическое решение с использованием операционного исчисления. Проведено численное моделирование основных кинетических параметров процесса двухкомпонентной десорбции.
The problem o f mathematical modeling o f desorption kinetics in nanoporous medium, which take into account mass transport on two levels - the level o f protection between the particles and in the particles inself has been studied. An exact analytical solution using operational calculus has been build. Numerical modeling o f the main kinetic parameters o f the two-desorption p rocess has been conducted.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18185
Перелік літератури: 1. Золотарев П.П. О некоторых теоретических моделях кинетики сорбции и десорбции и их взаимосвязи // Сорбционные и хроматографические процессы. 2010. Т. 10. Вып. 6. С.853-863 2. Karger, J. Diffusion fundamentals I Karger, J., Grinberg F., Heitjans P. - Leipziger Unviersite, Leipzig, 2005. - 6l5p. 3. Gladen L.F ., Mantle M.D . and Sederman J. Handbook of Heterogeneous Catalysis,2nd Edition Eds: G. Ertl, H. Knozinger, F. Schuth, J.W eitkamp, Wiley-VCH, Weinheim. 200В. 4. N ’Gokoli-Kekele P. An analytical study o f molecular transport in a zeolite crystallite b ed I N ’Gokoli- Kekele P., Springuel-Huet, M . - A ., Fraissard J. II Adsorption. - 2002. - 8(3). - P. 35-44. 5. Petryk M. Mathematical modeling and visualization o f gas transport in a zeolite bed using a slice selection procedure I Petryk M., Leclerc S., Canet D., Fraissard J. II Diffusion Fundamentals. - 2007. - 4.- P. 11.1­ 11.23. 6. M. Petryk The Competitive Diffusion o f Gases in a zeolite bed: NMR and Slice Procedure, Modelling amd Identification o f Parameters I M. Petryk, S. Leclerc, D. Canet, I.V. Sergienko, V.S. Deineka, J. Fraissard II The Journal of Physical Chemistry C. ACS (USA), 2015. - Vol. 119.- Issue 47. - 26519-26525. 7. Petryk M. Parameter Identification o f Competitive Diffusion o f Nanoporous Particles Media Using Gradient Method and the H eviside’s Operational Method II Radioelectronics & Informatics Journal. - 2015. - Volume 6В. - Issue 1. - P. 30 -36 . ( IEEE, Computer Society USA, TTTC, ISSN). В. Petryk M. et al. Mathematical Modeling and Research for Diffusion Process in Multilayer and Nanoporous Media. Fluid Transport in Nanoporous Materials. (W.C. CONNER and J. FRAISSARD, eds.), NATO Science Series, Series II : Mathematics, Physics and Chemistry, Springer Publishers, Netherlands - 2006 - vol. 219, P .685 -655 . 9. Лыков A.B. Тепломассообмен (Справочник).- М.: Энергия, 1971. - 560с. 10. Ленюк М .П . Інтегральні перетворення Фур ’є, Бесселя із спектральним параметром в задачах математичного моделювання масопереносу в неоднорідних і нанопористих середовищах / Ленюк М.П., ПетрикМ.Р.К.Науковадумка, 2000,- 372 с.
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри комп’ютерних систем та мереж

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
article_.djvu1,99 MBDjVuПереглянути/Відкрити
article_.pdf2,71 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
article__COVER.png429,63 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus