DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (ФПТ) >
Кафедра приладів і контрольно-вимірювальних систем (ПВ) >
Наукові публікації працівників кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17997

Назва: Інтелектуальні оптоелектронні сенсори кута: cхемотехнічні та програмно-алгоритмічні методи синтезу
Автори: Паламар, Михайло Іванович
Чайковський, Андрій Вікторович
Бібліографічний опис: М.І. Паламар, А. В. Чайковський Інтелектуальні оптоелектронні сенсори кута: cхемотехнічні та програмно-алгоритмічні методи синтезу: Монографія / М.І. Паламар, А. В. Чайковський; ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль: вид-во "Джура", 2015. – 144 с. ISBN 978-966-185-123-7.
Дата публікації: 27-вер-2016
УДК: 681.58
ББК: 31.27
Ключові слова: інтелектуальний сенсор
енкодер
Кількість сторінок: 142
Короткий огляд (реферат): В монографії розглянуто і обґрунтовано нові наукові підходи до побудови кутових сенсорів з інтелектуальними функціями що базуються на впровадженні схемотехнічних та програмно-алгоритмічного рішень у поєднанні із застосуванням методів опрацювання інформації мікроконтролером, що використовується у складі сенсора. Матеріал підготовлено на основі теоретичних і експериментальних напрацювань під час проведення НДР/ДКР, що виконувались авторами на кафедрі приладів і контрольно-вимірювальних систем та в НДЛ «Інформаційні технології та інтелектуальні системи» за держбюджетними і комерційними замовленнями. Отримані теоретичні результати перевірені на практиці під час проектування прецизійних сенсорів кута для великогабаритних антенних систем супутникового зв’язку
Опис: Рекомендовано до друку Вченою радою Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. (протокол No 2 від 03.03.2015 р.)
Зміст: ЗМІСТ 3 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ... 5 ВСТУП... 6 РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ КУТОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ... 8 1.1 Вимоги до сенсора кута повороту осі антени ... 8 1.2 Методи вимірювання кутових координат 10 1.3 Інтелектуалізація сенсорів 20 1.4 Методи локалізації перепадів яскравості 22 РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СХЕМИ ОПТОЕЛЕКТРОННОГО СЕНСОРА КУТА 31 2.1 Принцип роботи оптоелектронного сенсора кута 31 2.2 Імітаційне моделювання оптоелектронного сенсора кута 34 2.3 Метод виключення механічних похибок 42 2.3.1 Сенсор кута, нечутливий до зміщення осі кодового диска 43 2.3.2 Імітаційне моделювання сенсора з двома ОБФП 47 2.4 Вимірювання зміщення осі диска 52 РОЗДІЛ 3 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДУ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕПАДІВ ІНТЕНСИВНОСТІ ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ СЕНСОРІВ КУТА 56 3.1 Розрахунок освітленості в зоні тіні кодового диска 56 3.2 Метод оцінки ефективності методу локалізації перепаду 64 3.2.1 Вимоги до методу та характеристика зображення диска 64 3.2.2 Модель фотоматриці 66 3.2.3 Результати моделювання 70 3.3 Експериментальні дослідження ефективності методів локалізації 72 РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТУВАННЯ КОДОВОГО ДИСКА ОПТОЕЛЕКТРОННОГО СЕНСОРА КУТА 82 4.1 Вимоги до кодової послідовності 82 4.1.1 Мінімальна допустима різниця ширини тіней секторів. 84 4.2 Аналіз методів представлення кодової послідовності 87 4.3 Максимальна допустима різниця ширини елементів кодової доріжки 94 4.4 Вибір коду для диска заданого радіусу 99 РОЗДІЛ 5 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОПТОЕЛЕКТРОННОГО СЕНСОРА КУТА 105 5.1 Розробка функціональної схеми 105 5.2 Реалізація алгоритму функціонування 108 5.3 Дослідження похибок сенсора кута 118 5.3.1 Стенд автоматизованої перевірки сенсорів кута 118 5.3.2 Порівняння показів розроблених сенсорів 119 5.3.3 Дослідження похибок за зразковим сенсором кута 121 5.3.4 Дослідження похибок сенсора в складі антенної системи 123 5.4 Порівняння характеристик розробленого сенсора із світовими аналогами 125 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 129 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 131 ДОДАТОК
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17997
ISBN: 978-966-185-123-7
Власник авторського права: © Паламар М.І., Чайковський А.В.,2015
© ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. А. с. SU1571759 СССР : МПК5 H 03 M 1/24. Многоэлементный фотоприемник для преобразователей линейных и угловых перемещений в код / С.В. Свечников, В.Б. Богданович, А.Л. Паламарчук, А.П. Кияновский, Ю.В. Ушенин ; заявитель и патентообладатель Институт полупроводников АН УССР. – 4479070/24-24 ; заявл. 29.08.88 ; опубл. 15.06.90, Бюл. No22. 2. А.с. SU641484 СССР : МПК2 G08 C 9/06. Фотоэлектрический преобразователь угла поворота вала в код / В.Б. Богданович, П.В. Здрилюк, С.В. Свечников, И.Н. Хмелевский ; заявитель и патентообладатель Институт полупроводников АН УССР. – заяв. 10.07.77 2506404/18-24 ; опубл. 05.01.79 Бюл. No1. 3. Ацюковский В. А. Ёмкостные дифференциальные датчики перемещения / Ацюковский В. А. – М. : Гос. энергетическое изд., 1960. – 103с. 4. Баканов М. В. Информационные микромашины следящих счётно-решающих систем (вращающиеся трансформаторы, сельсины) / Баканов М. В., Лыскина В. А., Алексеев В. В. – М. : Сов. радио, 1977. – 88 с. 5. Белянский П.В. Управление наземными антеннами и радиотелескопами / Белянский П.В., Сергеев Б. Г. – М. : Сов. Радио, 1980. – 280 с. 6. Білинський Й. Й. Застосування методу просторової модуляції для вимірювання параметрів обертального руху / Білинський Й. Й., Білинська М. Й., Кухарчук В. В. // Автоматика-2006 : 13-а міжнар. конф., 25-28 вер. – 2006 р. : тези доп. – Вінниця, 2006. – С. 157. 7. Білинський Й. Й. Метод субпікселного визначення краю об’єкта на зображенні на основі низькочастотної фільтрації / Білинський Й. Й., Мотигін В. В. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – No3. – С. 5–8. 8. Білинський Й. Й. Методи обробки зображень в комп’ютеризованих оптико-електронних системах: монографія / Й. Й. Білинський. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 272 с. 9. Білинський Й. Й. Субпіксельне вимірювання геометричних параметрів сегментних елементів зображення / Білинський Й. Й. // Методи та прилади контролю якості. – 2007. – Вип. 19. – С. 35-39. 10. Боккер П. Передача данных (Техника связи в системах телеобработки данных) / Боккер П.; [пер. с нем. под ред. Д.Д . Кловского]. – М. : Связь, 1980– .– Т. 1: Основы. – 1980. – 264 с. 11. Бриндли К. Измерительные преобразователи : Справочное пособие; пер. с англ. / Бриндли К. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 144 с. 12. Васильев В. Н. Математические методы и алгоритмическое обеспечение анализа и распознавания изображений в информационно-телекоммуникационных системах [Электронный ресурс] / Васильев В. Н., Гуров И.П., Потапов А.С. // Всероссийский конкурсный отбор обзорно- аналитических статей по приоритетному направлению "Информационно-телекоммуникационные системы", 2008. – 46 с. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ft/005648/62325e1-st12.pdf 13. Введение в контурный анализ: приложения к обработке изображений и сигналов / [Я.А. Фурман, А.В. Кревецкий, А.К. Передреев и др.]; под ред. Я.А. Фурмана. – 2-е изд., испр. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 592 с. 14. Высокоточные преобразователи угловых перемещений / [Э.Н. Асиновский, А.А. Ахметжанов, М.А. Габидулин и др.] ; под ред. А.А. Ахметжанова. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 128 с. 15. Высокоточные угловые измерения / [Д.А. Аникст, К.М. Константинович, И.В. Меськин и др.] ; под ред. Ю.Г. Якушенкова, М. : Машиностроение, 1987. – 480 c. 16. Войтович И. Д. Интеллектуальные сенсоры: Учебное пособие / И. Д. Войтович, В. М. Корсунский. – М.: Интернет- Университет Информационных технологий; БИНОМ. Лаб. Знаний, 2009. – 624 с. 17. Вульвет Дж. Датчики в цифровых системах / Вульвет Дж. ; [пер. с англ. под ред. А.С. Яроменка]. – М. : Энергоиздат, 1981.– 200 с. 18. Габидулин М. А. Фотоэлектрические цифровые преобразователи перемещений пространственного кодирования / Габидулин М. А. // Штучний інтелект. – 2008. – No3. – С. 272-281. 19. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Гонсалес Р., Вудс Р. – М. : Техносфера, 2005. – 1072 с. 20. Гуревич М. М. Введение в фотометрию / М. М. Гуревич – Л: Энергия, 1968. – 244 с. 21. Датчики измерительных систем : [Ж. Аш, П. Андре, Ж. Бофрон и др.] ; пер. с франц. Н.В. Васильченко и др. – М. : Мир,1992. – 480с.:в2-хкн., кн.1. 22. Домрачев В.Г. Схемотехника цифровых преобразователей перемещений : Справочное пособие / В.Г. Домрачев, В.Р. Матвеевский, Ю.С. Смирнов. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 392 с. 23. Емкосины / [Ф.Б. Гриневич, М.Н. Сурду, А.С. Левицкий и др.] ; отв. ред. Новик А.И.; АН УССР. Ин-т электродинамики. – Киев : Наук. думка, 1990. – 168 с. 24. Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем: навчальний посібник / Зайченко Ю.П. – К.: Видавничий дім «Слово», 2004. – 352 с. 25. Конюхов Н.Е. Оптоэлектронные контрольно-измерительные устройства / Н. Е. Конюхов, А. А. Плют, П. И. Марков. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 152 с. 26. Коротаев В.В. Оптико-электронные преобразователи линейных и угловых перемещений: Учебное пособие. / В.В. Коротаев, А.В. Прокофьев, А.Н. Тимофеев. – СПб : НИУ ИТМО, 2012– .– Ч 1 : Оптико-электронные преобразователи линейных перемещений – 2012. – 114с. 27. Краснобаев А.А. Обзор алгоритмов детектирования простых элементов изображения и анализ возможности их аппаратной реализации / Краснобаев А.А. – М.: ИПМ РАН, 2005. – 19 с. – (Препринт / РАН, ИПМ; No 114). 28. Кухарчук В. В Оптико-електронний засіб вимірювань кута повороту і кутової швидкості / Кухарчук В. В., Білинська М. Й. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – No5. – С. 16–19. 29. Лепіх Я.І. Особливості створення хвилеводних структур для датчиків переміщень на ПАХ / Я.І. Лепіх, В.К. Лопушенко, В.А. Піддубний, Н.Ф. Жовнір // Sensor Electronics and Microsystem Technologies. – 2008. – No3. – С. 24-27. 30. Лурье А.И. Аналитическая механика / А.И. Лурье. – М.: Госс. изд. физ.-мат. литерературы, 1961. – 824 с. 31. Мелик-Шахназаров А.М. Измерительные приборы со встроенными микропроцессорами / Л.М. Мелик-Шахназаров, М.Г. Маркатун, В.А. Дмитриев. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 240 с. 32. Методы компьютерной обработки изображений / под ред. В. А. Сойфера. 2-е изд., испр. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 784 с. 33. Мирский Г.Я. Микропроцессоры в измерительных приборах / Мирский Г.Я. –М. : Радио и связь, 1984. – 160 с. 34. Олексенко П. Ф. Оптоелектронний цифровий датчик кута повороту / П.Ф. Олексенко, Ю.В. Ушенін, Ю.В. Коломзаров, [та ін.] // Наука та інновації. – 2007. – Т 3.– No 6. – С. 4–12. 35. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно- измерительной техники. 2-е изд., перераб. и доп. / Орнатский П.П. – К. : Вища школа. Головное изд-во, 1983. – 455 с. 36. Основи побудови перспективних безпроводових сенсорних мереж : монографія / [М.Д. Гераїмчук, О.В. Івахів, М.І. Паламар, Б.М. Шевчук] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – К.: НТУУ "КПІ", 2010. – 124, [2] с. 37. Паламар М. І. Визначення положення меж тіней в оптоелектронних датчиках кута / М. І. Паламар, А. В. Чайковський // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій : міжн. наук.-тех. конф., 19-21 травня 2010 р. – Тернопіль: ТНТУ, 2010. – С. 235-236. 38. Паламар М. І. Вимірювання зміщення кодового диска давача кута / М. І. Паламар, А. В. Чайковський // Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування : матеріали Всеукр. наук.-техн. конф., 11-12 травня 2011 р. – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – С. 61-62. 39. Паламар М. Дослідження оптичного методу визначення положення кодового диска давача кута / М. Паламар, А. Чайковський // Вісник Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. – 2009. – No 3. – С. 110-117. 40. Паламар М.І. Комп'ютерні вимірювальні системи для дослідження біопотенціалів зорового аналізатора : дис. канд. техн. наук: 05.11.05 / Паламар Михайло Іанович. – Тернопіль, 1998. – 158 с. 41. Паламар М. І. Моделювання зображення тіні сектора кодового диску оптоелектронного датчика кута / М. І. Паламар, А. В. Чайковський // IX міжн. наук.-техн. конф. Приладобудування 2010: стан і перспективи : зб. тез доповідей, 27-28 квітня 2010. – К. : ПБФ НТУ «КПІ», 2010. – С. 97. 42. Паламар М. І. Оптико-електронний датчик кута для систем наведення великогабаритних антенних систем на космічні апарати / М. І. Паламар, А. В. Чайковський // VII міжн. наук.- техн. конф. Приладобудування 2008: стан і перспективи : зб. тез доповідей, 22-23 квітня 2008р. – К. : ПБФ НТУ «КПІ», 2008. – С. 84-85. 43. Паламар М. Особливості прийому інформації дистанційного зондування Землі з низькоорбітальних космічних апаратів / Паламар М.І. // Вісник Тернопільського державного технічного університету ім. І.Пулюя. – 2008. – No2–с.121- 126. 44. Паламар М. Розробка та метрологічний аналіз прецизійного датчика кута для антенних систем / М. Паламар, А. Чайковський // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2008. – No 4. – С. 158-165. 45. Паламар М. І. Спосіб компенсації похибок механічних вузлів оптико-електронного давача кута / М.І. Паламар, А.В. Чайковський // Всеукр. наук. конф. ТДТУ ім. І. Пулюя, 13-14 травня 2009 р. – Тернопіль, 2009. – С. 152. 46. Пат. 57750 Україна, МПК (2011.1) G01B11/26, G01D 5/00. Спосіб визначення зміщення осі кодового диска абсолютного оптоелектронного давача кута / Чайковський А. В., Паламар М. І.; заявник і патентовласник Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. – u201010225; заявл. 19.08.2010; опубл. 10.03.11, Бюл. No5. 47. Покрас А.М. Системы наведения антенн земных станций спутниковой связи / Покрас А.М., Цирлин В.М., Кудеяров Г.Н. – М. : Связь, 1978. – 152 с. 48. Прецизионные датчики угла с печатными обмотками / [Л. Н. Сафонов, В. Н. Волнянский, А. И. Окулов, В. Н. Прохоров]. – М. : Машиностроение, 1977. – 152 с. 49. Прэтт У. Цифровая обработка изображений. Кн.1 / У. Прэтт ;[пер.сангл.] –М.:Мир,1982. – 312с. 50. Свечников С.В. Фотопотенциометры и функциональные фоторезисторы / Свечников С.В., Смовж А.К., Каганович Э.Б. – М. : Сов. радио, 1978. – 184 с. 51. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Скляр Б. – М.: Вильямс, 2007. – 1104 с. 52. Справочник по электрическим машинам / [под ред. И. П. Копылова, Б. К. Клокова]. – М. : Энергоатомиздат, 1989– .– Т.2. – 688с. 53. Форсайт Д. Компьютерное зрение. Современный подход / Д. Форсайт, Ж. Понс. ; [пер. с англ. А.В. Назаренко, И.Ю. Дорошенко]. – М. : Вильямс, 2004. – 928 с. 54. Фрайден Дж. Современные датчики : справочник / Дж. Фрайден. – М. : Техносфера, 2005. – 592 с. 55. Цифровая обработка изображений в информационных системах: учебное пособие / [Грузман И. С., Киричук В.С., Косых В.П. и др.]. – Новосибисрк : Изд-во НГТУ, 2000. – 168. 56. Чайковський А. В. Вибір способу кодування кодового диска давачів кута / А. В. Чайковський, М. І. Паламар // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: зб. пр. II-ї наук. -тех. конф., Львів, 4-5 жовтня 2012 р. – Львів: ФМІ НАНУ, 2012 – С. 249-252. 57. Чайковський А. В. Інтелектуальний датчик кутового положення / А. В. Чайковський // Десята студентська наук. конф. ТДТУ ім. І. Пулюя, 18-19 квітня 2007 р. – Тернопіль: ТДТУ, 2007. – С. 209. 58. Чайковський А.В. Підвищення надійності оптоелектронного сенсора кутового положення / А.В. Чайковський // Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування: матеріали Всеукр. наук.-техн. конф., (Тернопіль, 5-6 червня 2013 р.). – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – С. 56-57. 59. Чайковський А.В. Порівняльний аналіз ефективності методів локалізації перепадів інтенсивності в задачах вимірювання кута / А. В. Чайковський // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2013. – No 1 – С. 87-91. 60. Чайковський А. В. Порівняльний аналіз методів локалізації перепадів інтенсивності для оптико-електронних сенсорів кута / А. В. Чайковський // IX міжн. наук.-техн. конф. Приладобудування 2010: стан і перспективи : зб. тез доповідей, 23-24 квітня 2013. – К. : ПБФ НТУ «КПІ», 2013. – С. 81-82. 61. Чайковський А. В. Стенд для повірки абсолютних давачів кута / А. В. Чайковський, М. І. Паламар // XV наук. Конф. ТНТУ ім. І. Пулюя, 14-15 грудня 2011 р. – Тернопіль: ТНТУ, 2011 – С. 97. 62. Чайковський А.В. Формування однодоріжкового кодового диска для інтелектуальних сенсорів кута / А. В. Чайковський, М. І. Паламар // Відбір і обробка інформації. – 2012. – No 37 (113). – С. 52-58. 63. Шарин Ю.С. Комбинаторные шкалы в системах автоматики / Ю.С. Шарин, Я.Л. Либерман, В.Я. Анахов. – М. : Энергия, 1973. – 112 с. – (Б-ка по автоматике. Вып. 491). 64. Шибаев С. С. Особенности применения ПЗС фотоприемников в акусто-оптических средствах обработки информации / Шибаев С. С. // Оптический журнал. – 2008. – том 75, No9. – c. 74-77 65. Электрические измерения неэлектрических величин / [под ред. П. В. Новицкого].– Л. : Энергия, 1975. – 576 с. 66. Юкиш М.Й. Оптико-електронні засоби контролю параметрів обертального руху на основі методу просторової модуляції : монографія / М. Й. Юкиш, В. В. Кухарчук, Й. Й. Білинський. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 138 с 67. Ярославский Л. П. Введение в цифровую обработку изображений / Л. П. Ярославский. – М. : Сов. радио, 1979. – 312 с. 68. Altman S.L. Rotations, Quaternions, and Double Groups / Simon L. Altman. – Oxford: Oxford University Press, 1986. – 303p. 69. Incremental angle measuring systems based on the AMOSIN [Electronic resource]. – AMO GmbH, 2012. – 76 p. – Access mode: http://www.amo- gmbh.com/fileadmin/amo/produkte/prospekt/P_WMI_EN_20120 822.pdf 70. Arsić M. New pseudorandom code reading method applied to position encoders / M. Arsić and D. Denić // Electronic Letters, Vol. 29, No. 10. – 1993. – pp. 893–894. 71. Becerikli Y. Alternative Neural Network Based Edge Detection / Y. Becerikli, E. H. Demiray, M. Ayhan, K. Aktas // Neural Information Processing. – 2006. –Vol. 10, PP. 193-199. – DOI:10.1.1.106.423 72. Benvenuto N. Algorithms for Communications Systems and Their Applications / Benvenuto N., Cherubini G. – Southern Gate: Wiley, 2002. – 1305p. 73. Canny J. F. Finding Edges and Lines in Images / Canny J. F. – Cambridge : MIT, 1983. – 146 p. 74. Chen T. How Small Should Pixel Size Be? / Chen T., Cartysse P., Gamal A. Wandell B. // Proc. SPIE. – 2000. – vol. 3965, P. 451-459. – DOI:10.1.1.78.5482 75. Denić D. High-Resolution Pseudorandom Encoder with Parallel Code Reading / Denić D., I. Ranđelović, M. Rančić. // Electronics and Electrical Engineering. – 2004. – No7(56). – P.14- 18. 76. Denić D. Novo rešenje problema sinhronizacije očitavanja koda kod pseudoslučajnih pozicionih enkodera / Dragan Denić, Goran Miljković, Dragan Živanović, Milan Simić // INFOTEH- JAHORINA. – 2001. – Vol. 10, Ref.E-VI-8. – P. 879-882. 77. D. Recent Trends of Linear and Angular Pseudorandom Encoder Development / Denić D., I. Ranđelović, G. Miljković // SPEEDAM 2006: Int. Symposium, 23-26.05.2006. – Taonnina, Italy, 2006. – P. S28-49–S28-53 78. Design Considerations for an Absolute Steering Angle Encoder Demo [Electronic resource] / TAOS. – 2005. – 12 p. – Access mode: http://www.taosinc.com/getfile.aspx?type=press&file=encoderdes ign4b.pdf 79. Etzion T.K. Near Optimal Single-Track Gray Codes / T.K. Etzion, K.G. Paterson // IEEE Transactions on information theory. – 1996. – vol. 42, no.3. – P. 779-789. 80. Fischer J. DSP Based Measuring Line-scan CCD Camera / J. Fischer, T. Radil // IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 8-10 September 2003, Lviv, Ukraine. – 2003. – P. 345-348. 81. Garner H. Design and Analysis of an Absolute Non-Contact Orientation Sensor for Wrist Motion Control / H. Garner, M. Klement, K.-M. Lee // IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics Proceedings, 8-12 July 2001, Como, Italy. – 2001. – PP. 69-74 82. Golomb S. Shift Register Sequences / Golomb, S. – San Francisco: Holden-Day, 1967. – p. 83. Golomb S.W. Signal Design for Good Correlation : For Wireless Communication, Cryptography and Radar / Golomb S. W., Guang Gong. – New York: Cambridge University Press, 2005. – 438 p. 84. Goresky M. Algebraic Shift Register Sequences / Mark Goresky, Andrew Klapper , 2009. – 521 p. 85. Goresky M. Pseudo-noise Sequences based on Algebraic Feedback Shift Registers / Mark Goresky, Andrew Klapper // Transactions on information theory. – 2002. – vol. 48, no. 11. – P. 2826-2836 86. Heath M. Comparison of Edge Detectors A Methodology and Initial Study / M. Heath, S. Sarkar, T. Sanocki, K. Bowyery // Computer Vision and Image Understanding. – 1998. – Vol. 69, No. 1. – pp. 38–54. 87. Hiltgen A.P. Single-track Gray codes / Hiltgen A. P., Paterson K. G., Brandestini M. // IEEE Transactions on information theory. – 1996. – vol. 42, Issue: 5. – P. 1555-1561. 88. Jones B.E. Digital Displacement Transducer Using Pseudo- random Binary Sequences and a Microprocessor / B.E. Jones, K. Zia // Trans Inst M C, Vol. 3, No. 1, Jan-Mar 1981, pp 13-20. 89. Lei Y. Subpixel Edge Detection Based on Morphological Theory / Lei Y., Jiafa N. // World Congress on Engineering and Computer Science 2008 WCECS, Oct. 22-24 2008, 2008. – DOI:10.1.1.149.3399 90. Mehrl D. J . Position Detection Using Maximal Length Sequences [Electronic resource]: Intelligent optosensor designer’s notebook / Mehrl D. J ., TAOS, Access mode: http://www.taosinc.com/getfile.aspx?type=press&file=iosdn1.pdf 91. Mena J. B. State of the art on automatic road extraction for GIS update: a novel classification / Mena J. B. // Pattern Recognition Letters. – 2003. – vol.24. – P.3037–3058 92. Palamar M. Absolute encoder insensitive to mounting errors / M. Palamar, A. Chaikovskyi // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH 2012 : proceedings of the VIIIth Intern. Conf., Lviv, 2012. – P. 95. 93. Pat. DE4436784, Germany, IPC6 G01B11/00. Absolute position measuring system / Vogt, P.; applicant Carl Zeiss; appl. 14.10.1994 publ. 27.04.1995. – 8p. 94. Pat. GB2126444, United Kingdom, IPC3 G08C 9/00. Position measuring apparatus / Johnston J. S.; applicant Rosemount Engineering Company Limited; appl. 1.09.83; Pub: 21.03.1984 95. Pat. GB2430818, United Kingdom, IPC H03M1/30. Optical encoder indicating rotational and non-rotational movement / Cheah Chiang Sun, Yeoh Chin Heong, Tai Li Chong; applicant: Avago Technologies ECBU IP (Singapore) Pte. Ltd; appl. 29.09.2006; publ. 04.04.2007. – 26 p. 96. Pat. WO0201160, WIPO, IPC7 G01D 5/347, H03M 1/24. Position encoder using statistically biased pseudorandom sequence / Boyton, Desmond, Bruce; applicant Bishop Innovation Limited; appl. 22.06.2006, publ. 3.01.2002. – 22p. 97. Pat. WO2006107363, WIPO, IPC (2006.01) G01D5/26 G01D 5/36. Imaging optical encoder / Hollander, S.; appl. 17.01.2006 publ. 12.10.2006. – 33p. 98. Pat. WO2010049222, WIPO, IPC6 G01D5/249; G01D5/347. Absolute position code and position measuring device / Lingk Christoph; applicant Dr Johannes Heidenhain GmBH; Lingk Christoph; appl. 23.09.2009; publ. 06.05.2010. – 42p. 99. Pat. US4945231, USA, IPC5 G01D 5/34. Compound rotary encoder for detecting the rotation angle and the number of rotations of a rotor shaft / H. Ohya; T. Miyatani, K. Kawamura, Y. Kawabata.; Assignee: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha; appl. 1.06.1989, publ. 31.07.1990 13p. 100. Pat. US5235181, USA, IPC5 G01D 5/34. Absolute position detector for an apparatus for measuring linear angular values / M. Durana, R. Gallay, Ph. Robert,; Assignee: Tesa S.A; appl. 9.12.1990, publ. 10.08.1993 7p. 101. Petriu E.M. Absolute Position Measurement Using Pseudo- Random Binary Encoding / Petriu E.M. // IEEE Instrum. and Meas. Magazine. – 1998. – Vol. 1, No. 3. – pp. 19-23. 102. Schwartz M. The Structure of Single-Track Gray Codes / Moshe Schwartz, Tuvi Etzion // IEEE Transactions On Information Theory. – 1999. – vol. 45, no. 7. – P. 2383-2396. 103. Šedivý J. Precision Single-line Dimension Measurement Using CMOS Image Sensor and photometric interpolation [Electronic resource] / Šedivý J., Fischer J. – 4p. – Mode of access: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?rep=rep1& type=pdf&doi=10.1.1.137.9277 104. Smith A. R. General shift register sequences of arbitrary length / Smith A. R. // IEEE Transactions On Computers. – 1971. – vol. C-20, no. 4. – P. 456-459. 105. Song H.Y. Feedback Shift Register Sequences / Song H.Y. ed. G. J. Proakis // Encyclopedia of Telecommunications. – New York : John Wiley & Sons, 2002. – 37p. 106. Steger C. An unbiased detector of curvilinear structures: Technical Report FGBV-96-03 Forschungsgruppe Bildverstehen / Steger C. – München: Technishe Universität München, 1996. – 32p. 107. Steger C. Evaluation of Subpixel Line and Edge Detection Precision and Accuracy [Electronic resource] / C. Steger // Forschungsgruppe Bildverstehen (FG BV), Informatik IX. – Munchen : Technische Universitat Munchen. – 9p. – Mode of access: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.54.682 2& rep=rep1&type=ps. 108. Triggs B. Empirical Filter Estimation for Subpixel Interpolation and Matching [Electronic resource] / Triggs Bill, CNRS-INRIA. – 2001. – 8 p. Mode of access: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.143.60 98&rep=rep1&type=pdf 109. Truchetet F. Subpixel edge detection for dimensional control by artificial vision / F. Truchetet, F. Nicolier, O. Laligant // Journal of Electronic Imaging. – 2001. – vol.10(1) .– P. 234–239 110. Vondel B. Sub-pixel edge detection / Björn Van de Vondel, Gerrit Van de Velde. – Sint-Katelijne-Waver: DE NAYER Instituut Onderzoeksgroep Digitale Technieken. – 2004. – 7 p.
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Monograf2A5.djvu4,78 MBDjVuПереглянути/Відкрити
Monograf2A5__COVER.png64,59 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
Monograf2A5.pdf4,79 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus