DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2016 >
Вісник ТНТУ, 2016, № 2 (82) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17839

Назва: Computer modeling of the stresses in welded truss
Інші назви: Комп’ютерне моделювання напружень у зварній фермі
Автори: Ковальчук, Ярослав Олексійович
Шингера, Наталія Ярославівна
Kovalchuk, Yaroslav Oleksiyovych
Shynhera, Natalya Yaroslavivna
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Kovalchuk Y. O. Computer modeling of the stresses in welded truss / Yaroslav Oleksiyovych Kovalchuk, Natalya Yaroslavivna Shynhera // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 82. — № 2. — С. 44-48. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Kovalchuk Y. O., Shynhera N. Y. (2016) Computer modeling of the stresses in welded truss. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 82, no 2, pp. 44-48 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 82
Дата публікації: 29-чер-2016
Дата подання: 10-тра-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.177
621.314
Ключові слова: зварна підкроквяна ферма
напружено-деформівний стан
комп’ютерний моделюючий експеримент
welded roof truss
stress-strain state
computer simulating experiment
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 44-48
Початкова сторінка: 44
Кінцева сторінка: 48
Короткий огляд (реферат): Досліджено локалізацію напружень в елементах зварної підкроквяної ферми 18000 х 3600 мм, виготовленої зі стального вальцьованого кутника 100х100х10 мм. Конструкцію вузлів виконано без косинок. Використано комп’ютерне моделювання процесу навантажування досліджуваної конструкції в середовищі програмного комплексу ANSYS Workbench 14.5, який алгоритмічно базується на методі скінченних елементів. Значення зовнішніх навантажень на вузли верхнього пояса задано дискретно від 10 кН до 650 кН. Максимальне навантаження обмежено настанням граничного стану в зварній фермі. За результатами дослідження отримано чисельну і графічну інформаційні бази про параметри НДС уздовж нижнього пояса ферми при різних рівнях зовнішнього силового впливу. Виявлено рівень напружень, локалізованих у вузлах ферми. За результатами досліджень зроблено висновок про доцільність зміцнення нижнього пояса ферми в центральній його частині. Це дасть можливість збільшити рівень допустимих навантажень на конструкцію та підвищити надійність експлуатації будівлі в цілому.
The stresses localization in the construction elements of welded roof truss that is 18000x3600 mm and is made of 100х100х10 mm steel rolled L-bar is studied. The nodes are designed without adapters. Computer modeling of the studied construction loading process was applied in the program complex ANSYS Workbench 14.5, which is algorithmically based on the finite elements method. The values of external loads on the top chord nodes were discretely prescribed to be from 10 kN to 650 kN. The maximum load is limited by the arising of edge state in welded truss. The study obtained numerical and graphical information base on the stress-strain state parameters along the bottom chord of the truss at different levels of external force action. The level of stresses, localized in truss nodes, was identified. According to the research results it was concluded that local strengthening of the bottom chord central part is appropriate. This will increase the level of allowable loads on the structure and improve the reliability of building exploitation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17839
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2016
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. Eurocode 1. Basis of Design and Action on Structures. Part 1: Basis of Design, ENV 1991 CEN – 1, 1994.
2. General Principles on Reliability for Structures: ISO/TC98.5723 – 94, 1994.
3. Дрокин, А.В. Оптимизация строительных конструкций, подверженных силовым и термическим воздействиям: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. техн. наук: специальность ВАК 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» [Текст] / А.В. Дрокин. – Белгород, 2003. – 20 с.
4. Алпатов, В.Ю. Оптимальное проектирование металлических структур: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. техн. наук: специальность ВАК 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» [Текст] / А.В. Дрокин. – Самара, 2002. – 23 с.
5. Алдушкин, Р.В. Развитие и совершенствование рациональных методов усиления и регулирования усилий в металлических конструкциях балочного типа и фермах: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. техн. наук: специальность ВАК 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» [Текст] / Р.В. Алдушкин, – Орел, 2008. – 20 с.
6. Дубенець, В.Г. Практикум з обчислювальної механіки [Текст] / В.Г. Дубенець, О.В. Савченко // Розрахунок і проектування конструкцій ферм на АPМ WinTruss. – К.: Знання, 2007. – 172 с.
7. Шингера, Н.Я. Статистична модель для визначення залишкового ресурсу типової зварної ферми при циклічних навантаженнях: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи [Текст] / Шингера Наталія Ярославівна. – Тернопіль, 2012. – 166 с.
References: 1. Eurocode 1. Basis of Design and Action on Structures. Part 1: Basis of Design, ENV 1991 CEN-1, 1994.
2. General Principles on Reliability for Structures: ISO/TC98.5723-94, 1994.
3. Drokyn A.V. Optymyzatsyia stroytelnykh konstruktsyi, podverzhennykh sylovym y termycheskym vozdeistvyiam. Diss. dokt. tek. nauk. Belhorod, 2003, 20 p. [In Russian].
4. Alpatov V.Yu. Optymalnoe proektyrovanye metallycheskykh struktur. Diss. dokt. tek. nauk. Samara, 2002, 23 p. [In Russian].
5. Aldushkyn R.V. Razvytye y sovershenstvovanye ratsyonalnykh metodov usylenyia y rehulyrovanyia usylyi v metallycheskykh konstruktsyiakh balochnoho typa y fermakh. Diss. dokt. tek. nauk. Orel, 2008, 20 p. [In Russian].
6. Dubenets V.H., Savchenko O.V. Praktykum z obchysliuvalnoi mekhaniky. Rozrakhunok i proektuvannia konstruktsii ferm na APM WinTruss. Kyiv, Znannia Publ., 2007. 172 p. [Іn Ukrainian].
7. Shynhera N.Ya. Statystychna model dlia vyznachennia zalyshkovoho resursu typovoi zvarnoi fermy pry tsyklichnykh navantazhenniakh. Diss. dokt. tek. nauk. Ternopil, 2012, 166 p. [Іn Ukrainian].
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2016, № 2 (82)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TNTUSJ_2016v82n2_Kovalchuk_Y_O-Computer_modeling_of_44-48__COVER.jpg231,45 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v82n2_Kovalchuk_Y_O-Computer_modeling_of_44-48.djvu224,05 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v82n2_Kovalchuk_Y_O-Computer_modeling_of_44-48.pdf2,44 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus