DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2016 >
Вісник ТНТУ, 2016, № 2 (82) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17838

Назва: Influence of thermal heterogeneity on deformation of thin circular cylindrical shell
Інші назви: Вплив теплової неоднорідності на деформування тонкої кругової циліндричної оболонки
Автори: Юрченко, Марина Євгеніївна
Iurchenko, Maryna Evheniivna
Приналежність: Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна
Chernihiv national university of technology, Chernihiv, Ukraine
Бібліографічний опис: Iurchenko M. E. Influence of thermal heterogeneity on deformation of thin circular cylindrical shell / Maryna Evheniivna Iurchenko // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 82. — № 2. — С. 38-43. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Iurchenko M. E. (2016) Influence of thermal heterogeneity on deformation of thin circular cylindrical shell. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 82, no 2, pp. 38-43 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 82
Дата публікації: 29-чер-2016
Дата подання: 19-тра-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 539.3
Ключові слова: теплова деформація
нелінійне деформування
ряди Фур’є
циліндрична оболонка
thermal deformation
non-linear deformation
cylindrical shell
Fourier series
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 38-43
Початкова сторінка: 38
Кінцева сторінка: 43
Короткий огляд (реферат): Розглянуто теплове деформування довгої циліндричної оболонки, яка знаходиться у зовнішньому температурному полі. Припущено, що матеріал оболонки має неоднорідності, які призводять до залежності коефіцієнта теплового розширення від кутової координати ϴ. Для плоского випадку записано двовимірні диференційні рівняння термопружного деформування оболонки. Розв’язок задачі будується у вигляді рядів Фур’є. У випадку, коли коефіцієнт теплового розширення змінюється в діапазоні кутової координати, знайдено аналітичні вирази для радіальних і колових переміщень точок серединної поверхні. Виконано чисельні дослідження, які дозволяють визначити характер та розташування зони неоднорідності.
Thermal deformation of the long cylindrical shell which is taking place in an external temperature field is considered. It is supposed that the material of the shell is heterogeneous, which results in dependence of factor of thermal expansion on angular coordinate θ. Differential equations of the shell thermoelastic deformation are written for the plane case. The solution is constructed as Fourier series on district coordinate. In the case of change of the thermal expansion coefficient in the range of rotational position, analytical expressions are found for the radial and circumferential displacements of the surface points. Numerical studies that allow to determine the nature and the zone of heterogeneity are conducted.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17838
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2016
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. Баженов, В.А. Нелінійне деформування та стійкість пружних оболонок неоднорідної структури [Текст] / В.А. Баженов, О.П. Кривенко, М.О. Соловей. – Київ: ЗАТ «Віпол», 2010. – 316 с.
2. Подстригач, Я.С. Термоупругость тонких оболочек [Текст] / Я.С. Подстригач, Р.Н. Швец. – Киев.: Наукова думка, 1978. – 343 с.
3. Карнаухов, В.Г. Влияние диссипации и вызванного ею виброразогрева на характеристики колебаний трехслойных пьезоэлектрических оболочек вращения [Текст] / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, В.И. Козлов, В.К. Луц // Акустичний вісник. – 2001. – №. 4 (3). – С. 39 – 52.
4. Мелешко, В.В. Резонансный метод определения упругих постоянных конечных изотропных цилиндров [Текст] / В.В. Мелешко, Н.С. Якименко, А.Ф. Улитко // Акустичний вісник. – 2008. – №. 11 (3). – С. 65 – 75.
5. Флячок, В.М. Влияние неравномерного нагрева на собственные колебания анизотропных цилиндрических оболочек [Текст] / В.М. Флячок, Р.Н. Швец // Тепловые напряжения в элементах конструкций. – 1981. – № 9. – С. 48 – 53.
6. Баженов, В.А. Моделирование процессов нелинейного деформирования и потери устойчивости упругих неоднородных оболочек [Текст] / В.А. Баженов, О.П. Кривенко, М.О. Соловей, О.А. Мищенко // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. – 2014. – № 5. – С. 14 – 33.
7. Bhattacharya, R., Banerjee В. Influences of large amplitudes, transverse shear deformation and rotatory inertia on free lateral vibration of transversely isotropic plates a new approach. Review [Text] / R. Bhattacharya, B. Banerjee // Int. J. Non-Linear Mechanics. – 1989. – № 3 (24). – P. 159 – 164.
References: 1. Bazhenov V.A., Kryvenko O.P., Solovei M.O. Neliniine deformuvannia ta stiikist pruzhnykh obolonok neodnoridnoi struktury, Kyiv, ZAT “Vipol”, 2010, 316 р. [Іn Ukrainian].
2. Podstryhach Ya.S., Shvets R.N. Termoupruhost tonkykh obolochek, Kyev, Naukova Dumka, 1978, 343 p. [Іn Russian].
3. Karnaukhov V.H., Karnaukhova T.V., Kozlov V.Y., Luts V.K. Vlyianye dyssypatsyy y vyzvannoho eiu vybrorazohreva na kharakterystyky kolebanyi trekhsloinykh pezoelektrycheskykh obolochek vrashchenyia, Akustychnyi visnyk, vol. 4, no. 3, 2001, р. 39-52. [Іn Russian].
4. Meleshko V.V., Yakymenko N.S., Ulytko A.F. Rezonansnyi metod opredelenyia upruhykh postoyannykh konechnykh yzotropnikh tsylyndrov, Akustychnyi visnyk, vol. 11, no. 3, 2008, рp. 65-75. [Іn Russian].
5. Fliachok V.M., Shvets R.N. Vlyianye neravnomernogo nahreva na sobstvennye kolebanyia anyzotropnykh tsilindrichesikh obolochek, Teplovyye napriazhenyia v elementakh konstruktsiy, no. 3, 1981, рp. 48-53. [Іn Russian].
6. Bazhenov V.A., Kryvenko O.P., Solovei M.O., Myshchenko O.A. Modelyrovanye protsessov nelyneynogo deformyrovaniya i poteri ustoichivosti uprugikh neodnorodnykh obolochek, Stroytelnaya mekhanika ynzhenernykh konstruktsii I sooruzheniyi, no. 5, 2014, рp. 14-33. [Іn Russian].
7. Bhattacharya R., Banerjee В. Influences of large amplitudes, transverse shear deformation and rotatory inertia on free lateral vibration of transversely isotropic plates a new approach, Int. J. Non-Linear Mechanics, vol. 24, no. 3, 1989, рp. 159-164.
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2016, № 2 (82)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TNTUSJ_2016v82n2_Iurchenko_M_E-Influence_of_thermal_38-43__COVER.jpg247,27 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v82n2_Iurchenko_M_E-Influence_of_thermal_38-43.djvu102,1 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v82n2_Iurchenko_M_E-Influence_of_thermal_38-43.pdf2,83 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus