DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Дисертації та автореферати >
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17582

Назва: Інформаційне забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування
Інші назви: Информационное обеспечение маркетинговой компоненты стратегического управления развитием предприятий машиностроения
Information support of marketing component of strategic management of engineering enterprises development
Автори: Фроленко, Ольга Михайлівна
Фроленко, О.М.
Frolenko, O. M.
Бібліографічний опис: Фроленко О.М. Інформаційне забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О.М.Фроленко — Тернопіль, 2016. — 26 с.
Дата публікації: 26-сер-2016
Видавець: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Рада захисту: спеціалізована вчена рада Д 58.052.05
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Оксентюк, Богдана Андріївна
Члени комітету: Стадник, Валентина Василівна
УДК: 658.8
004
339.138
621
Ключові слова: машинобудування
маркетингова компонента стратегічного управління розвитком підприємства
інформаційне забезпечення
стратегічне партнерство
індикатори ефективності
машиностроение
маркетинговая компонента стратегического управления развитием предприятий
информационное обеспечение
стратегическое партнерство
индикаторы эффективности
engineering
marketing component of strategic marketing of enterprise development
information support
strategic partnership
indicators of effectiveness
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): У дисертації розкрито сутність і завдання стратегічного управління розвитком промислових підприємств в сучасних умовах, охарактеризовано особливості реалізації маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування, визначено найважливіші завдання інформаційного забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень у сфері маркетингу, які постають перед підприємствами машинобудування в умовах глобалізації. Проаналізовано чинники впливу на побудову системи інформаційного забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування, здійснено оцінку інформаційно-аналітичних технологій реалізації цієї компоненти стратегічного управління, досліджено взаємозв’язок між її рівнем та результатами. Обґрунтовано науково-методичні основи трансформації організації стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування на засадах стратегічного партнерства з використанням маркетингового підходу, розроблено систему інформаційного забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування та її структурно-функціональну модель і сформовано систему оцінювання впливу інформаційного забезпечення на ефективність стратегічної діяльності підприємства.
Объектом диссертационного исследования являются процессы информационного обеспечения маркетинговой компоненты стратегического управления развитием предприятий машиностроения. Предметом исследования является теоретико-методические аспекты и практический инструментарий информационного обеспечения маркетинговой компоненты стратегического управления развитием предприятий машиностроения. В диссертации раскрыты сущность и задачи стратегического управления развитием промышленных предприятий в современных условиях хозяйствования. Подчеркнута возрастающая роль стратегического маркетинга в определении стратегии развития и разработке стратегических планов ее реализации. Охарактеризованы особенности маркетинговой составляющей стратегического управления развитием предприятий машиностроения, определены основные задачи информационного обеспечения принятия стратегических управленческих решений в сфере маркетинга. Предложено рассматривать информационное обеспечение маркетинговой компоненты стратегического управления развитием предприятия как систему информационных потоков, формирующих четкую картину условий функционирования предприятия в стратегической перспективе и позволяющую сделать обоснованный выбор его стратегических целей и успешность реализации планов развития, функционально объединяя все элементы внутренней среды предприятия для координирования осуществляемых изменений. Проанализованы факторы формирования системы информационного обеспечения маркетинговой компоненты стратегического управления развитием предприятия машиностроения, сделана оценка информационно-аналитических технологий реализации этой составляющей стратегического управления. С использованием корелляционно-регрессивного анализа уста-новлена взаимосвязь между уровнем информатизации принятия маркетин-говых решений и финансово-экономическими результатами деятельности предприятий, отражающими эффективность реализации стратегии. Обоснованы научно-методические основы трансформации организации стратегического управления развитием предприятий машиностроения на основе маркетингового подхода. Сформированы основные задачи маркетинговой компоненты стратегического управления развитием предприятия машиностроения в рамках стратегического индустриального партнерства, что позволяет повысить взаимовыгодность партнерских отношений и ускорить процесс технологического развития производственных систем отечественных предприятий. Разработано структурно-функциональную модель оценивания системы информационного обеспечения маркетинговой компоненты стратегического управления развитием предприятия машиностроения, включающую функциональные и коммуникационные элементы управленческого процесса. Разработаны научно-методические подходы и сформированы показатели для оценивания эффективности системы информационного обеспечения стратегического управления развитием предприятия по бизнес-процессам стратегического маркетинга.
The thesis reveals the essence and objectives of strategic management of industrial enterprises development in modern conditions, describes the peculiarities of marketing components of strategic management of engineering enterprises development realization, defines the most important tasks of information support for making strategic management decisions in marketing sphere, which arise in front of engineering enterprises in the context of globalization. The factors of impact on the construction of information support of marketing components of strategic management by development of engineering enterprises have been analysed, the evaluation of information and analytical technologies of implementation of these components of strategic management has been made, the relationship between its level and results has been investigated. Scientific and methodological foundations of transformation of strategic management organization of engineering enterprises development on the basis of a strategic partnership using marketing approach have been explained, the system of information support of marketing components of strategic management of engineering enterprises development and its structural and functional model have been developed and a system of evaluation of the information support impact on the effectiveness of strategic activities of the enterprise has been formed.
Опис: Робота виконана на кафедрі промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбувся “26” серпня 2016 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50, зала засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17582
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Vidguk-O_M_Frolenko-Information_support_of_marketing_2016__COVER.png106,11 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
Vidguk-O_M_Frolenko-Information_support_of_marketing_2016.djvu606,29 kBDjVuПереглянути/Відкрити
Vidguk-O_M_Frolenko-Information_support_of_marketing__2016.pdf593,34 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus