DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2008 >
Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17220

Назва: Аналіз факторів, які впливають на точність настроювання баластних дроселів для розрядних ламп
Інші назви: Influence of various factors on accuracy of adjustment of ballast inductor for discharge lamps
Автори: Тарасенко, М.
Tarasenko, M.
Приналежність: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Тарасенко М. Аналіз факторів, які впливають на точність настроювання баластних дроселів для розрядних ламп / М. Тарасенко // Вісник ТДТУ, — Т. : ТДТУ, 2008 — Том 13. — № 3. — С. 149-157. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології).
Bibliographic description: Tarasenko M. (2008) Analiz faktoriv, yaki vplyvaiut na tochnist nastroiuvannia balastnykh droseliv dlia rozriadnykh lamp [Influence of various factors on accuracy of adjustment of ballast inductor for discharge lamps]. Bulletin of TNTU (Tern.), vol. 13, no 3, pp. 149-157 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Bulletin of Ternopil State Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 13
Дата публікації: 4-вер-2008
Дата подання: 17-чер-2008
Видавець: ТДТУ
TSTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.318.43(088.8)
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 149-157
Початкова сторінка: 149
Кінцева сторінка: 157
Короткий огляд (реферат): Досліджено вплив різноманітних факторів на точність і повторюваність відомих та розроблених нами способів настроювання баластних дроселів. Запропоновано математичний вираз для визначення оптимальних діаметрів пластичних неферомагнітних матеріалів (міді, алюмінію) для проведення точного настроювання баластних дроселів на будь-яке наперед задане значення струму при прикладанні до його затискачів стабілізованої напруги величиною UБД = ZДЗВ ·IБД.ном.. Показано, що найкращим з розглянутих способів настроювання баластних дроселів є спосіб,базований на деформації немагнітного пластичного матеріалу (алюмінієвого або мідного) клином, особливо тоді, коли настроювання виконується у два етапи на двох різних позиціях.
Influence of various factors on accuracy and repeatability of the ways of adjustment of ballast throttles existing and developed by us is investigated. Mathematical expression for definition of optimum diameters plastic nonferromagnetic materials (is offered to copper, aluminium) for carrying out of ultraprecise adjustment of ballast throttles UБД = ZДЗВ ·IБД.ном.. It is shown, that best of the considered ways of adjustment of ballast throttles is the way based on deformation of nonmagnetic plastic material (aluminium or copper) by a wedge, especially when adjustments carried out in two stages on two different positions.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17220
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Ternopil Ivan Pul’uj State Technical University, 2008
© Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008
Перелік літератури: 1. Direktiva 2000/55/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. Septembra 2000.
2. Боос В.Г., Лазаревич С.Б., Сморгонский В.И. Об унифицированных ПРА для люминесцентных ламп // Светотехника. – 1990. – № 11. – С. 8-9.
3. Бамдас А.М., Савиновский Ю.А. Дроссели переменного тока радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Советское радио, 1969. – 248 с.
4. А.с. №1134974 СССР, МКИ.H 01 F 41/02 Способ подбора прокладки дросселя / Тарасенко Н.Г., Шевченко В.А., Олейников В.Н. и др. – № 3657590; Заявлено 21.07.1983; Обул.15.01.85. Бюл. № 2.
5. А.с. 1288767 СССР, МКИ H 01 F 41/02. Способ изготовления дросселя / Тарасенко Н.Г., Шевченко В.А., Сергачев В.Н. – № 3923456; Заявлено 8.10.1986; Опубл. 07.02.87. Бюл. № 5.
6. Цыгенько Л.И., Яремчук Р.Ю. Конструкции пускорегулирующих аппаратов для люминесцентных ламп // Светотехника. – 1977. – № 12. – С. 18–20.
7. Патент ФРГ № 3040368, МКИ H 01 F 3/14, опубл. 27.05.82.
8. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. – 279 с.
9. Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1985. – 248 с.
References: 1. Direktiva 2000/55/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. Septembra 2000.
2. Boos V.H., Lazarevich S.B., Smorhonskii V.I. Ob unifitsirovannykh PRA dlia liuminestsentnykh lamp, Svetotekhnika, 1990, No 11, P. 8-9.
3. Bamdas A.M., Savinovskii Iu.A. Drosseli peremennoho toka radioelektronnoi apparatury, M., Sovetskoe radio, 1969, 248 p.
4. A.s. No 1134974 SSSR, MKI.H 01 F 41/02 Sposob podbora prokladki drosselia, Tarasenko N.H., Shevchenko V.A., Oleinikov V.N. and other – No 3657590; Zaiavleno 21.07.1983; Obul.15.01.85. Bull. No 2.
5. A.P. 1288767 SSSR, MKI H 01 F 41/02. Sposob izhotovleniia drosselia, Tarasenko N.H., Shevchenko V.A., Serhachev V.N, No 3923456; Zaiavleno 8.10.1986; Publ. 07.02.87. Bull. No 5.
6. Tsyhenko L.I., Iaremchuk R.Iu. Konstruktsii puskorehuliruiushchikh apparatov dlia liuminestsentnykh lamp, Svetotekhnika, 1977, No 12, P. 18–20.
7. Patent FRH No 3040368, MKI H 01 F 3/14, Publ. 27.05.82.
8. Adler Iu.P., Markova E.V., Hranovskii Iu.V. Planirovanie eksperimenta pri poiske optimalnykh uslovii, M., Nauka, 1976, 279 p.
9. Novitskii P.V., Zohraf I.A. Otsenka pohreshnostei rezultatov izmerenii, L., Enerhoatomizdat. Leninhr. otd-nie, 1985, 248 p.
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TSTUB_2008v13n3_Tarasenko_M-Influence_of_various_149-157__COVER.jpg150,61 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Tarasenko_M-Influence_of_various_149-157.djvu408,99 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Tarasenko_M-Influence_of_various_149-157.pdf273,21 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus