DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2008 >
Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17215

Назва: Ідентифікація морфологічних параметрів комп’ютерної моделі електрокардіосигналу
Інші назви: Identification of morphological parameters of computational model of electrocardiosignal
Автори: Яворський, Богдан Іванович
Забитівський, В.
Yavorskyy, B.
Zabytivskyy, V.
Приналежність: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Яворський Б. Ідентифікація морфологічних параметрів комп’ютерної моделі електрокардіосигналу / Б. Яворський, В. Забитівський // Вісник ТДТУ, — Т. : ТДТУ, 2008 — Том 13. — № 3. — С. 115-120. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології).
Bibliographic description: Yavorskyy B., Zabytivskyy V. (2008) Identyfikatsiia morfolohichnykh parametriv kompiuternoi modeli elektrokardiosyhnalu [Identification of morphological parameters of computational model of electrocardiosignal]. Bulletin of TNTU (Tern.), vol. 13, no 3, pp. 115-120 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Bulletin of Ternopil State Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 13
Дата публікації: 4-вер-2008
Дата подання: 5-чер-2008
Видавець: ТДТУ
TSTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.391.7
681.3.067
538.56
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 115-120
Початкова сторінка: 115
Кінцева сторінка: 120
Короткий огляд (реферат): Для вирішення проблеми достовірного, автоматичного передавання відомостей про ритміку роботи серця під час її телемоніторингу розроблено метод параметричної ідентифікації комп’ютерної моделі електрокардіосигналу (ЕКС), в рамках якої він відображається у віддаленому кардіоцентрі. Наведено метод визначення параметрів послідовності RR- інтервалів комп’ютерної моделі ЕКС в рамках стохастичної послідовності — математичної моделі ритмокардіограми (РКГ), отриманої у переносному реєстраторі пацієнта. Визначено характеристики вірогідності відображеного у кардіоцентрі ЕКС з варіабельною ритмікою, побудованого в рамках комп’ютерної моделі ЕКС за переданими параметрами ритмокардіограми.
For resolving a problem to rich confidence and automation transmitting of messages about a heart rhythmic under its removed and mobile monitoring has been developed a method for parameters identification of a computational model of an electrocardiosignal (ECS) in the frame of which the ECS is represent in a removed cardio center. Is given method for the computational model of ECS RR-intervals sequence parameters determining in a stochastic sequence frame as a mathematical model of the rythmocardiogram (RCG) has been determined in a register is loaded a patient. Characteristics of confidence of the ECS with rhythm variability is represented in cardio center and was reconstructed in the frame of the ECS computational model on a base of transmitted RCG parameters is determined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17215
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Ternopil Ivan Pul’uj State Technical University, 2008
© Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.cardionet.com/how.html
http://www.xai-medica.com/
Перелік літератури: 1. Heart rate variability: Malik M, Camm AJ (eds.) Armonk, NY: Futura Publishing Company Inc., 1995.- 331p.
2. Вариабельность сердечного ритма: Стандарты измерения, физиол. интерпретации и клин. использования. - СПб.: ИНКАРТ, 2000. - 65 с.
3. Mobile outpatient cardiac telemetry // Broshure.- CARDIONET, Inc.- http://www.cardionet.com/how.html.
4. Компютерные комплексы для функциональной диагностики // Система голтеровского мониторирования. Руководство пользователя.- Харьков: ХАИ-МЕДИКА.- Научно-технический центр радиоэлектронных медицинских приборов и технологий, 2006.-http://www.xai-medica.com/.
5. Бачинський М.В. Врахування впливу каналу зв’язку у системі мобільного моніторингу ритміки серцевих скорочень // Відбір та обробка інформації, №25 (101), 2006.-С.137-142.
6. Драґан Я.П., Яворський Б.І., Яворська Є.Б. Концепції і принципи побудови моделей для означення метрологічних характеристик ритміки кардіосигналів // Вісник державного університету "Львівська політехніка". - Сер. Радіоелектроніка та телекомунікації. - 2002. - № 443. - С. 252-261.
7. Яворський Б.І., Бачинський М.В., Фалендиш В.В. Підвищення вірогідності телевимірювань показників варіабельності серцевого ритму в системах мобільного голтерівського моніторингу // Український журнал телемедицини та медичної телематики.- Т.5.- №1, 2007.- С.45-50.
References: 1. Heart rate variability: Malik M, Camm AJ (eds.) Armonk, NY: Futura Publishing Company Inc., 1995, 331p.
2. Variabelnost serdechnoho ritma: Standarty izmereniia, fiziol. interpretatsii i klin. ispolzovaniia, SPb., INKART, 2000, 65 p.
3. Mobile outpatient cardiac telemetry, Broshure, CARDIONET, Inc, http://www.cardionet.com/how.html.
4. Kompiuternye kompleksy dlia funktsionalnoi diahnostiki, Sistema holterovskoho monitorirovaniia. Rukovodstvo polzovatelia, Kharkov: KhAI-MEDIKA, Nauchno-tekhnicheskii tsentr radioelektronnykh meditsinskikh priborov i tekhnolohii, 2006.-http://www.xai-medica.com/.
5. Bachynskyi M.V. Vrakhuvannia vplyvu kanalu zviazku u systemi mobilnoho monitorynhu rytmiky sertsevykh skorochen, Vidbir ta obrobka informatsii, No 25 (101), 2006.-P.137-142.
6. Dragan Ya.P., Yavorskyi B.I., Yavorska Ye.B. Kontseptsii i pryntsypy pobudovy modelei dlia oznachennia metrolohichnykh kharakterystyk rytmiky kardiosyhnaliv, Visnyk derzhavnoho universytetu "Lvivska politekhnika", Ser. Radioelektronika ta telekomunikatsii, 2002, No 443, P. 252-261.
7. Yavorskyi B.I., Bachynskyi M.V., Falendysh V.V. Pidvyshchennia virohidnosti televymiriuvan pokaznykiv variabelnosti sertsevoho rytmu v systemakh mobilnoho holterivskoho monitorynhu, Ukrainskyi zhurnal telemedytsyny ta medychnoi telematyky, V.5, No 1, 2007, P.45-50.
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TSTUB_2008v13n3_Yavorskyy_B-Identification_of_morphological_115-120__COVER.jpg173,76 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Yavorskyy_B-Identification_of_morphological_115-120.djvu306,44 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Yavorskyy_B-Identification_of_morphological_115-120.pdf284,6 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus