DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2008 >
Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17212

Назва: Обгрунтування параметрів моментоміра для дослідження циклічних навантажень приводу обертових мас сільськогосподарських машин
Інші назви: A ground of parameters of momentomira is for research of cyclic loadings of occasion of circulating the masses of agricultural machines
Автори: Паламарчук, П.
Palamarchuk, P.
Приналежність: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Паламарчук П. Обгрунтування параметрів моментоміра для дослідження циклічних навантажень приводу обертових мас сільськогосподарських машин / П. Паламарчук // Вісник ТДТУ, — Т. : ТДТУ, 2008 — Том 13. — № 3. — С. 98-104. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Palamarchuk P. (2008) Obhruntuvannia parametriv momentomira dlia doslidzhennia tsyklichnykh navantazhen pryvodu obertovykh mas silskohospodarskykh mashyn [A ground of parameters of momentomira is for research of cyclic loadings of occasion of circulating the masses of agricultural machines]. Bulletin of TNTU (Tern.), vol. 13, no 3, pp. 98-104 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Bulletin of Ternopil State Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 13
Дата публікації: 4-вер-2008
Дата подання: 2-чер-2008
Видавець: ТДТУ
TSTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 631.172
00.8
681.2
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 98-104
Початкова сторінка: 98
Кінцева сторінка: 104
Короткий огляд (реферат): Проведено аналіз типових поломок привідних валів с/г машин, розглянуто рекомендації з їх зміцнення. Описано аналіз методів передачі виміряного сигналу про динамічні характеристики обертових вузлів приводів с/г машин. За результатами досліджень запропоновано конструкцію універсального моментоміра. Приведено математичне обґрунтування механізму переведення результатів вимірювання з цифрової форми в аналогову , придатну для статистичної обробки.
The analysis of typical breakages of billows of agricultural machines is conducted in the article, considered recommendations from their strengthening. The analysis of methods of transmission of the measured signal is resulted about dynamic descriptions of circulating knots of occasions of agricultural machines. As a result of researches the construction of universal torquemeter is offered. Adduction of measuring results mathematical to the ground mechanism is resulted from a digital form in analog one, suitable for statistical treatment.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17212
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Ternopil Ivan Pul’uj State Technical University, 2008
© Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://franko.lviv.ua/faculty/geology/phis_geo/Datsyuk/index.html
Перелік літератури: 1. К.И. Заблонский, С.Л. Мак Влияние конструктивных форм деталей машин на их долглвечность. –Киев: Техника, 1971.-184с.
2. К.Н.Войнов Прогнозирование надёжности механических систем. –Ленинград: Машиностроение, 1978. – 205с.
3. В.В.Душинський Основи наукових досліджень. –К.:НТУУ «КПІ», 2000.- 408с.
4. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. -Тернопіль: Збруч, 2003.- 332с.
5. В. В. Карасёв, А. А. Михеев, Г. И. Нечаев измерительные системы для вращающихся узлов и механизмов. –М.: Энергоатомиздат, 1996.- 176 с.
6. http://franko.lviv.ua/faculty/geology/phis_geo/Datsyuk/index.html.
7. Готра З.Ю., Ільницький Л.Я., Поліщук Є.С. Датчики. –Львів: Каменяр, 1995. -312 с.
8. Метрологія та вимірювальна техніка. За редакцією Є. Поліщука. –Львів: Бескид Біт, 2003.- 544 с.
9. В.А. Никитин С.В. Бойко Методы и средства измерений, испытаний и контроля. –Оренбург: ГОУ ОГУ 2004. -462 с.
10. Патент на корисну модель UA № 31564 від 10 квітня 2008 р.
References: 1. K.I. Zablonskii, S.L. Mak Vliianie konstruktivnykh form detalei mashin na ikh dolhlvechnost. –Kiev: Tekhnika, 1971.-184p.
2. K.N.Voinov Prohnozirovanie nadezhnosti mekhanicheskikh sistem. –Leninhrad: Mashinostroenie, 1978, 205p.
3. V.V.Dushynskyi Osnovy naukovykh doslidzhen. –K.:NTUU "KPI", 2000, 408p.
4. Rybak T.I. Poshukove konstruiuvannia na bazi optymizatsii resursu mobilnykh silskohospodarskykh mashyn. -Ternopil: Zbruch, 2003, 332p.
5. V. V. Karasev, A. A. Mikheev, H. I. Nechaev izmeritelnye sistemy dlia vrashchaiushchikhsia uzlov i mekhanizmov. –M., Enerhoatomizdat, 1996, 176 p.
6. http://franko.lviv.ua/faculty/geology/phis_geo/Datsyuk/index.html.
7. Hotra Z.Yu., Ilnytskyi L.Ya., Polishchuk Ye.S. Datchyky. –Lviv: Kameniar, 1995. -312 p.
8. Metrolohiia ta vymiriuvalna tekhnika. Za redaktsiieiu Ye. Polishchuka. –Lviv: Beskyd Bit, 2003, 544 p.
9. V.A. Nikitin S.V. Boiko Metody i sredstva izmerenii, ispytanii i kontrolia. –Orenburh: HOU OHU 2004. -462 p.
10. Patent na korysnu model UA No 31564 vid 10 kvitnia 2008 y.
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TSTUB_2008v13n3_Palamarchuk_P-A_ground_of_parameters_98-104__COVER.jpg195,51 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Palamarchuk_P-A_ground_of_parameters_98-104.djvu250,65 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Palamarchuk_P-A_ground_of_parameters_98-104.pdf869,89 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus