DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2008 >
Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17208

Назва: Методи оцінки структури модифікованих епоксидних композитів
Інші назви: Methods of estimation of structure of the modified epoxy composites
Автори: Савчук, П.
Savchuk, P.
Приналежність: Луцький національний технічний університет
Бібліографічний опис: Савчук П. Методи оцінки структури модифікованих епоксидних композитів / П. Савчук // Вісник ТДТУ, — Т. : ТДТУ, 2008 — Том 13. — № 3. — С. 71-77. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Savchuk P. (2008) Metody otsinky struktury modyfikovanykh epoksydnykh kompozytiv [Methods of estimation of structure of the modified epoxy composites]. Bulletin of TNTU (Tern.), vol. 13, no 3, pp. 71-77 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Bulletin of Ternopil State Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 13
Дата публікації: 4-вер-2008
Дата подання: 20-сер-2008
Видавець: ТДТУ
TSTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 620.168
621.763
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 71-77
Початкова сторінка: 71
Кінцева сторінка: 77
Короткий огляд (реферат): Наведено характеристики модифікованих епоксидних композитів та методи оцінки структури розроблених матеріалів. Показано ефективність обробки композицій термічними та фізичними полями на етапі їх формування для досягнення оптимальних характеристик отриманих систем. Запропоновано методи регулювання структури та властивостей модифікованих епоксидних композитів.
Descriptions of the modified epoxy composites and methods of estimation of structure of the developed materials are resulted. Efficiency of treatment of compositions is rotined by the thermal and physical fields on the stage of their forming for achievement of optimum descriptions of the got systems. The methods of adjusting of structure and properties of the modified epoxy composites are offered.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17208
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Ternopil Ivan Pul’uj State Technical University, 2008
© Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008
Перелік літератури: 1. Стухляк П.Д. Эпоксидные композиты для защитных покрытий. – Тернополь: Збруч, 1994. – 177 с.
2. Кашицький В.П. Розробка захисних покриттів з підвищеною зносостійкістю на основі епоксидних композитів, модифікованих кремнійорганічним лаком КО-921: Автореф. дис... к-та техн. наук: 05.02.01 – Луцьк: ЛДТУ, 2006. – 20 с.
3. Букетов А.В., Стухляк П.Д., Кальба Є.М. Фізико-хімічні процеси при формуванні епоксикомпозитних матеріалів. – Тернопіль: Збруч, 2005. – 182 с.
4. Стухляк П.Д., Букетов А.В., Добротвор І.Г. Епоксикомпозитні матеріали, модифіковані енергетичними полями. – Тернопіль: Збруч, 2008. – 208 с.
5. Берлин А.А., Вольфсон С.А., Ошмян В.Г., Еникополов Н.С. Принципы создания композиционных полимерных материалов. – М.: Химия, 1990. – 240 с.
6. Савчук П.П., Отченашенко О.А., Гулай О.І., Вплив природи кремнійорганічного модифікатора і умов тверднення на властивості епоксидних композитів // Наукові нотатки. - 2007. - №20. - С. 429-431.
7. Савчук П.П. Методы регулирования структуры и свойств многокомпонентных эпоксидных композиционных материалов // Новые материалы и технологии: порошковая металлургия, композиционные материалы, защитные покрытия, сварка. Материалы VIII-й международной научно- технической конференции (27-28 мая 2008 г., г. Минск). – Минск: ИПМ. – С. 101-102.
8. Гринюк В.Д., Шадрин А.А., Константинова С.П. и др. Пластмассографические методы анализа // Пластические массы. – 1991. - №8 . – С. 56-58.
9. Савчук П.П. Розробка композиційних антифрикційних матеріалів на основі епоксидних смол, неорганічних і органічних наповнювачів для динамічно навантажених вузлів тертя: Автореф. дис. к-та техн. наук: 05.02.01 – Тернопіль: ТДПУ, 1999. – 18 с.
10. Косторнов А.Г., Савчук П.П. Трибологические свойства эпоксикремнийорганических композитов // HighMatTech. Матеріали міжнародної конференції (12 – 16 октября 2007 р, м. Київ). – Київ: ИПМ. – С. 368.
References: 1. Stukhliak P.D. Epoksidnye kompozity dlia zashchitnykh pokrytii, Ternopol: Zbruch, 1994, 177 p.
2. Kashytskyi V.P. Rozrobka zakhysnykh pokryttiv z pidvyshchenoiu znosostiikistiu na osnovi epoksydnykh kompozytiv, modyfikovanykh kremniiorhanichnym lakom KO-921: Avtoref. dys... k-ta tekhn. nauk: 05.02.01 – Lutsk: LDTU, 2006, 20 p.
3. Buketov A.V., Stukhliak P.D., Kalba Ye.M. Fizyko-khimichni protsesy pry formuvanni epoksykompozytnykh materialiv, Ternopil: Zbruch, 2005, 182 p.
4. Stukhliak P.D., Buketov A.V., Dobrotvor I.H. Epoksykompozytni materialy, modyfikovani enerhetychnymy poliamy, Ternopil: Zbruch, 2008, 208 p.
5. Berlin A.A., Volfson S.A., Oshmian V.H., Enikopolov N.S. Printsipy sozdaniia kompozitsionnykh polimernykh materialov, M., Khimiia, 1990, 240 p.
6. Savchuk P.P., Otchenashenko O.A., Hulai O.I., Vplyv pryrody kremniiorhanichnoho modyfikatora i umov tverdnennia na vlastyvosti epoksydnykh kompozytiv, Naukovi notatky, 2007, No 20, P. 429-431.
7. Savchuk P.P. Metody rehulirovaniia struktury i svoistv mnohokomponentnykh epoksidnykh kompozitsionnykh materialov, Novye materialy i tekhnolohii: poroshkovaia metallurhiia, kompozitsionnye materialy, zashchitnye pokrytiia, svarka. Materialy VIII-i mezhdunarodnoi nauchno- tekhnicheskoi konferentsii (27-28 maia 2008 y., h. Minsk), Minsk: IPM, P. 101-102.
8. Hriniuk V.D., Shadrin A.A., Konstantinova S.P. and other Plastmassohraficheskie metody analiza, Plasticheskie massy, 1991, No 8 , P. 56-58.
9. Savchuk P.P. Rozrobka kompozytsiinykh antyfryktsiinykh materialiv na osnovi epoksydnykh smol, neorhanichnykh i orhanichnykh napovniuvachiv dlia dynamichno navantazhenykh vuzliv tertia: Avtoref. dys. k-ta tekhn. nauk: 05.02.01 – Ternopil: TDPU, 1999, 18 p.
10. Kostornov A.H., Savchuk P.P. Trybolohycheskye svoistva epoksykremnyiorhanycheskykh kompozytov, HighMatTech. Materialy mizhnarodnoi konferentsii (12 – 16 oktiabria 2007 r, m. Kyiv), Kyiv: YPM, P. 368.
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TSTUB_2008v13n3_Savchuk_P-Methods_of_estimation_of_71-77__COVER.jpg196,46 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Savchuk_P-Methods_of_estimation_of_71-77.djvu273,46 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Savchuk_P-Methods_of_estimation_of_71-77.pdf2,96 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus