DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2008 >
Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17207

Назва: Дослідження схильності сталі марки 10Г2НМФА до утворення надривів (тріщин) під зоною перекриття наплавлених валиків при наступному термічному обробленні
Інші назви: Investigation of the 10G2NMFA steel quality under the overlapping zone of faced (overlayed) rollers during the following heat treatment
Автори: Мастенко, В.
Татарин, Богдан Павлович
Mastenko, V.
Tataryn, B.
Приналежність: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Мастенко В. Дослідження схильності сталі марки 10Г2НМФА до утворення надривів (тріщин) під зоною перекриття наплавлених валиків при наступному термічному обробленні / В. Мастенко, Б. Татарин // Вісник ТДТУ, — Т. : ТДТУ, 2008 — Том 13. — № 3. — С. 63-70. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Mastenko V., Tataryn B. (2008) Doslidzhennia skhylnosti stali marky 10H2NMFA do utvorennia nadryviv (trishchyn) pid zonoiu perekryttia naplavlenykh valykiv pry nastupnomu termichnomu obroblenni [Investigation of the 10G2NMFA steel quality under the overlapping zone of faced (overlayed) rollers during the following heat treatment]. Bulletin of TNTU (Tern.), vol. 13, no 3, pp. 63-70 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Bulletin of Ternopil State Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 13
Дата публікації: 4-вер-2008
Дата подання: 15-сер-2008
Видавець: ТДТУ
TSTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.79.92
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 63-70
Початкова сторінка: 63
Кінцева сторінка: 70
Короткий огляд (реферат): Досліджено вплив одношарового однорідного антикорозійного покриття, наплавленого електрошлаковим способом стрічковими електродами на низьколеговану сталь 10Г2НМФА, на схильність до утворення піднаплавлювальних надривів (тріщин) в зоні перекриття валиків при наступному термічному обробленніі. В результаті проведених досліджень встановлено, що піднаплавлювальні тріщини в зоні перекриття валиків при наступному термообробленні в зоні термічного впливу відсутні, а це свідчить про схильність металу цієї зони до значної пластичної деформації.
The effect of one-layer homogenous icorrosion-resistant coating surfaced by the electrode method by band electrodes on the low-alloyed 10G2NMFA steel tend to cracking in the overlapping zone of rollers during the following heat treatment is investigated. As a result the cracks in the overlapping zone of rollers during the following heat treatmentwere not available. It testified the steel zone tend to be under sufficient plastic deformation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17207
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Ternopil Ivan Pul’uj State Technical University, 2008
© Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008
Перелік літератури: 1. Brooks J.A., Thompson A.W., Williams J.C. A fundamental study of the beneficial effecs of delta ferrite in reducing weld cracking. – Welding Jornal, 1984, 63, 3. p. 71 - 83.
2. Kataijma S., Fujimoto T., Matsunawa A. Correlation among colidification procese, microstructure, microsegregation and solidification cracking susceptibility in stainless steel weld metals. – Trans JWR y, 1985, 14, l. p. 123 - 138.
3. Старченко Е.И., Мастенко В.Ю. Особенности изменения некоторых технологических характеристик при наплавке двумя ленточными електродами // Автоматическая сварка.– 1984.– № 7.– С. 60 - 63.
4. Мастенко В.Ю., Старченко Е.И. Влияние параметров режима двухелектродной ленточной наплавки на интенсивность протекания металлургических реакций. Сб. Материалы и технология наплавки в энергомашиностроении. Труды ЦНИИТМАШ.– Москва .– 1985.– № 188.– С. 43 - 48.
5. Мастенко В.Ю., Татарин Б.П. Основні причини виникнення гарячих тріщин при автоматичному наплавленні під флюсом антикорозійними матеріалами // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2001. – Т. 6.– № 3.–С. 5 - 13.
6. Мастенко В.Ю., Татарин Б.П. Дослідження впливу неметалевих включень в електродних стрічках на ймовірність утворення тріщин при антикорозійному наплавленні під флюсом // Машинознавство. – Львів. – 2003. – № 5. – С. 45 - 49.
References: 1. Brooks J.A., Thompson A.W., Williams J.C. A fundamental study of the beneficial effecs of delta ferrite in reducing weld cracking, Welding Jornal, 1984, 63, 3. p. 71 - 83.
2. Kataijma S., Fujimoto T., Matsunawa A. Correlation among colidification procese, microstructure, microsegregation and solidification cracking susceptibility in stainless steel weld metals, Trans JWR y, 1985, 14, l. p. 123 - 138.
3. Starchenko E.I., Mastenko V.Iu. Osobennosti izmeneniia nekotorykh tekhnolohicheskikh kharakteristik pri naplavke dvumia lentochnymi elektrodami, Avtomaticheskaia svarka, 1984, No 7, P. 60 - 63.
4. Mastenko V.Iu., Starchenko E.I. Vliianie parametrov rezhima dvukhelektrodnoi lentochnoi naplavki na intensivnost protekaniia metallurhicheskikh reaktsii. Sb. Materialy i tekhnolohiia naplavki v enerhomashinostroenii. Trudy TsNIITMASh, Moskva , 1985, No 188, P. 43 - 48.
5. Mastenko V.Yu., Tataryn B.P. Osnovni prychyny vynyknennia hariachykh trishchyn pry avtomatychnomu naplavlenni pid fliusom antykoroziinymy materialamy, Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, 2001, V. 6, No 3.–P. 5 - 13.
6. Mastenko V.Yu., Tataryn B.P. Doslidzhennia vplyvu nemetalevykh vkliuchen v elektrodnykh strichkakh na ymovirnist utvorennia trishchyn pry antykoroziinomu naplavlenni pid fliusom, Mashynoznavstvo, Lviv, 2003, No 5, P. 45 - 49.
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TSTUB_2008v13n3_Mastenko_V-Investigation_of_the_10G2NMFA_63-70__COVER.jpg202,74 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Mastenko_V-Investigation_of_the_10G2NMFA_63-70.djvu729,71 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Mastenko_V-Investigation_of_the_10G2NMFA_63-70.pdf2,71 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus