DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2008 >
Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17200

Назва: Передача сил і пар сил до циліндричних тіл через систему несиметричних тонкостінних елементів змінної жорсткості
Інші назви: Flow of forces and couples to the cylindrical solids through system asymmetry thin-walled elements of varying stiffness
Автори: Шевцова, Н.
Сяський, А.
Shevtsova, N.
Syasky, A.
Приналежність: Рівненський державний гуманітарний університет
Бібліографічний опис: Шевцова Н. Передача сил і пар сил до циліндричних тіл через систему несиметричних тонкостінних елементів змінної жорсткості / Н. Шевцова, А. Сяський // Вісник ТДТУ, — Т. : ТДТУ, 2008 — Том 13. — № 3. — С. 15-20. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Shevtsova N., Syasky A. (2008) Peredacha syl i par syl do tsylindrychnykh til cherez systemu nesymetrychnykh tonkostinnykh elementiv zminnoi zhorstkosti [Flow of forces and couples to the cylindrical solids through system asymmetry thin-walled elements of varying stiffness]. Bulletin of TNTU (Tern.), vol. 13, no 3, pp. 15-20 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Bulletin of Ternopil State Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 13
Дата публікації: 4-вер-2008
Дата подання: 10-лип-2008
Видавець: ТДТУ
TSTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 539.3
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 15-20
Початкова сторінка: 15
Кінцева сторінка: 20
Короткий огляд (реферат): Задача про передачу силового і моментного навантаження до криволінійного отвору нескінченної ізотропної пластинки через систему несиметричних відносно серединної площини тонкостінних елементів змінної жорсткості зведена до системи чотирьох сингулярних інтегрально– диференціальних рівнянь з ядрами Гільберта. Методом колокації досліджується вплив на напружений стан пластинки несиметричності підсилень, способу їх розміщення на контурі отвору.
The problem of flow of forces and couples to the curvilinear hole in a infinite isotropic plate through system of asymmetrical by a middle plane the thin-walled elements of varying stiffness reduce to the system of four singular integral-differential equations with cores of Hilbert. The effect of asymmetry strengthens and location mode by method of collocation does investigate.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17200
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Ternopil Ivan Pul’uj State Technical University, 2008
© Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008
Перелік літератури: 1. Савин Г.Н., Флейшман Н.П. Пластинки и оболочки с ребрами жесткости. – Киев: Наук. думка, 1964.– 384с.
2. Сяський А., Батишкіна Ю. Передача сил до криволінійного отвору нескінченної пластинки стрижнями змінної жорсткості // Машинознавство. – 2004.– №6 (84). – С. 21–26.
3. Сяський А.О., Батишкіна Ю.В. Передача обертального моменту до криволінійного отвору нескінченної пластинки через систему стрижнів змінної жорсткості // Наукові нотатки. – Луцьк: ЛДТУ, – В.12. – 2004. – С. 331-339.
4. Сяський А.О., Батишкіна Ю.В. Передача сил до криволінійного отвору нескінченної ортотропної пластинки стрижнями змінної жорсткості // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Т. 9, № 4. – 2004. – С. 5-11.
5. Сяський А., Шевцова Н. Контактна взаємодія пластин з криволінійними отворами і розімкнених несиметричних ребер змінної жорсткості // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Т. 11, № 3. – 2006. – С.20–26.
6. Сяський А., Гаврюсєв С. Основні інтегральні співвідношення в технічній теорії згину пластин з отворами // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Т.11, № 1. – 2006. – С.12–17.
References: 1. Savin H.N., Fleishman N.P. Plastinki i obolochki s rebrami zhestkosti, Kiev: Nauk. dumka, 1964, 384p.
2. Siaskyi A., Batyshkina Yu. Peredacha syl do kryvoliniinoho otvoru neskinchennoi plastynky stryzhniamy zminnoi zhorstkosti, Mashynoznavstvo, 2004, No 6 (84), P. 21–26.
3. Siaskyi A.O., Batyshkina Yu.V. Peredacha obertalnoho momentu do kryvoliniinoho otvoru neskinchennoi plastynky cherez systemu stryzhniv zminnoi zhorstkosti, Naukovi notatky, Lutsk: LDTU, V.12, 2004, P. 331-339.
4. Siaskyi A.O., Batyshkina Yu.V. Peredacha syl do kryvoliniinoho otvoru neskinchennoi ortotropnoi plastynky stryzhniamy zminnoi zhorstkosti, Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, V. 9, No 4, 2004, P. 5-11.
5. Siaskyi A., Shevtsova N. Kontaktna vzaiemodiia plastyn z kryvoliniinymy otvoramy i rozimknenykh nesymetrychnykh reber zminnoi zhorstkosti, Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, V. 11, No 3, 2006, P.20–26.
6. Siaskyi A., Havriusiev S. Osnovni intehralni spivvidnoshennia v tekhnichnii teorii zghynu plastyn z otvoramy, Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, V.11, No 1, 2006, P.12–17.
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TSTUB_2008v13n3_Shevtsova_N-Flow_of_forces_and_couples_15-20__COVER.jpg189,83 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Shevtsova_N-Flow_of_forces_and_couples_15-20.djvu274,55 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TSTUB_2008v13n3_Shevtsova_N-Flow_of_forces_and_couples_15-20.pdf490,35 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus