DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
FOSS/ВВПЗ >
FOSS Lviv >
FOSS Lviv 2015 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17108

Назва: Використання системи комп’ютерної математики Maxima в процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики
Автори: Дмитрів, Мар’яна Василівна
Твердохліб, Ігор Анатолійович
Приналежність: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Dmytriw@ukr.net, IgTverd@npu.edu.ua
Бібліографічний опис: Дмитрів М. В. Використання системи комп’ютерної математики Maxima в процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики / Дмитрів Мар’яна Василівна, Твердохліб Ігор Анатолійович // FOSS Lviv 2015, 23-26 квітня 2015 року — Л., 2015 — С. 88-91.
Bibliographic description: Dmytriv M. V., Tverdokhlib I. A. (2015) Vykorystannia systemy kompiuternoi matematyky Maxima v protsesi pidhotovky maibutnikh vchyteliv informatyky. FOSS Lviv 2015 (Lviv, 23-26 April 2015), pp. 88-91 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2015
Proceedings of the fifth international scientific and practical conference FOSS Lviv 2015
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv 2015
Журнал/збірник: Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2015
Дата публікації: 23-кві-2015
Район розташування: Україна, Львів
Ukraine, Lviv
Часове охоплення: 23-26 квітня 2015 року
23-26 April 2015
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 88-91
Початкова сторінка: 88
Кінцева сторінка: 91
Короткий огляд (реферат): У роботі визначено напрями використання систем комп’ютерної математики при вивченні інформатичних дисциплін, наведено загальну характеристику СКМ Maxima та деякі методичні аспекти її використання для підтримки вивчення інформатичних дисциплін.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17108
ISBN: 978-966-2598-49-0
Перелік літератури: 1. Балик Н.Р. Методика вивчення експертних систем у курсі інформатики та обчислювальної техніки : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Балик Надія Романівна; УДПУ імені М.П. Драгоманова. – К, 1995. – 191 с.
2.Баранецький В.І. Вільне програмне забезпечення у навчанні студентів фізико-математичних спеціальностей / В.І. Баранецький, Т.П. Кобильник. У.П. Когут // Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2013: Збірник наукових праць / Під ред. Г.Г. Злобін, С.Є. Апуневич, С.В. Апуневич, Д.Є Ванькевич. – Львів: ПП Сорока Т.Б., 2013. – С. 21–23.
3.Рудавський Ю. Ступенева система підготовки фахівців у технічному університеті в контексті Болонської декларації / Ю. Рудавський // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал.: Л. – 2004. – № 1. – С. 9–21.
4. Семеріков С.О. Maxima 5.13: довідник користувача / Сергій Олексійович Семеріков; за ред. академіка М.І. Жалдака. – Київ, 2007. – 48 с.
5. Шишкіна М.П. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у сучасному високотехнологічному середовищі / М.П. Шишкіна, У.П. Когут // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 15. – Херсон: ХДУ, 2013. – с. 309–317.
References: 1. Balyk N.R. Metodyka vyvchennia ekspertnykh system u kursi informatyky ta obchysliuvalnoi tekhniky : dys... kand. ped. nauk: 13.00.02, Balyk Nadiia Romanivna; UDPU imeni M.P. Drahomanova, K, 1995, 191 p.
2.Baranetskyi V.I. Vilne prohramne zabezpechennia u navchanni studentiv fizyko-matematychnykh spetsialnostei, V.I. Baranetskyi, T.P. Kobylnyk. U.P. Kohut, Materialy tretoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii FOSS Lviv 2013: Zbirnyk naukovykh prats, Pid red. H.H. Zlobin, S.Ye. Apunevych, S.V. Apunevych, D.Ye Vankevych, Lviv: PP Soroka T.B., 2013, P. 21–23.
3.Rudavskyi Yu. Stupeneva systema pidhotovky fakhivtsiv u tekhnichnomu universyteti v konteksti Bolonskoi deklaratsii, Yu. Rudavskyi, Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity: naukovo-metodychnyi zhurnal., L, 2004, No 1, P. 9–21.
4. Semerikov S.O. Maxima 5.13: dovidnyk korystuvacha, Serhii Oleksiiovych Semerikov; ed. akademika M.I. Zhaldaka, Kyiv, 2007, 48 p.
5. Shyshkina M.P. Fundamentalizatsiia navchannia informatychnykh dystsyplin u suchasnomu vysokotekhnolohichnomu seredovyshchi, M.P. Shyshkina, U.P. Kohut, Informatsiini tekhnolohii v osviti: Zbirnyk naukovykh prats. Issue 15, Kherson: KhDU, 2013, P. 309–317.
Розташовується у зібраннях:FOSS Lviv 2015

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
FOSSLviv_2015_Dmytriv_M_V-Vykorystannia_systemy_kompiuternoi_88-91__COVER.jpg218,62 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
FOSSLviv_2015_Dmytriv_M_V-Vykorystannia_systemy_kompiuternoi_88-91.djvu49,28 kBDjVuПереглянути/Відкрити
FOSSLviv_2015_Dmytriv_M_V-Vykorystannia_systemy_kompiuternoi_88-91.pdf116,91 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus