DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
FOSS/ВВПЗ >
FOSS Lviv >
FOSS Lviv 2015 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17080

Назва: Роль “хмарних” обчислень у реалізації концепції відкритої освіти
Автори: Воронкін, Олексій Сергійович
Приналежність: Державний заклад “Луганський національний університет ім. Т. Шевченка”, alex.voronkin@gmail.com
Бібліографічний опис: Воронкін О. С. Роль “хмарних” обчислень у реалізації концепції відкритої освіти / Воронкін О. С. // FOSS Lviv 2015, 23-26 квітня 2015 року — Л., 2015 — С. 12-14.
Bibliographic description: Voronkin O. S. (2015) Rol "khmarnykh" obchyslen u realizatsii kontseptsii vidkrytoi osvity. FOSS Lviv 2015 (Lviv, 23-26 April 2015), pp. 12-14 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2015
Proceedings of the fifth international scientific and practical conference FOSS Lviv 2015
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv 2015
Журнал/збірник: Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2015
Дата публікації: 23-кві-2015
Район розташування: Україна, Львів
Ukraine, Lviv
Часове охоплення: 23-26 квітня 2015 року
23-26 April 2015
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 12-14
Початкова сторінка: 12
Кінцева сторінка: 14
Короткий огляд (реферат): Materials of the report is devoted to the role of “cloud” computing in implementing the concept of open education. The new paradigm of learning activities based on the idea of massive collaboration, the ideology of open educational resources, combined with network organization of interaction between participants. The issue of forming e-pedagogy is actualized.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17080
ISBN: 978-966-2598-49-0
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
http://www.theguardian.com/technology/2008/sep/29/cloud.computing.richard.stallman
Перелік літератури: 1. Mell P. The NIST definition of cloud computing: recommendations of the national institute of standards and technology [online] / P. Mell, T. Grance. – September 2011. – Available from : http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf.
2. Гриб’юк О. О. Підтримка безпеки мережі в процесі розгортання хмарного середовища навчального закладу / О. О. Гриб’юк // Матеріали IV міжнар. науково-практичної конф. Foss Lviv 2014 (м. Львів, 24–27 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 39–42.
3. Miller M. Cloud computing : web-based applications that change the way you work and collaborate online / Michael Miller. – Indianapolis, Indiana 2008. – 312 p.
4. Cloud computing is a trap, warns GNU founder Richard Stallman [online] // The Guardian (29 sep. 2008). http://www.theguardian.com/technology/2008/sep/29/cloud.computing.richard.stallman
5. Воронкін О. С. Основи використання інформаційно-комп’ютерних технологій в сучасній вищій школі : навч. посіб. / О. С. Воронкін. – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2011. – 156 с.
6. Воронкін О. С. Персональні навчальні мережі в системі дистанційної освіти / О. С. Воронкін // New information technologies in education for all: learning environment : збірник праць VI міжнар. конф. ITEA–2011 (м. Київ, 22–23 листопада 2011 р.). – Київ, 2011. – С. 202–208.
7. Андрєєв О. О. Електронна педагогіка / О. О. Андрєєв // Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання : кол. моногр. / [за ред. О. О. Андрєєва, В. М. Кухаренка]. – Харків : Міськдрук, 2013. – Розд. 5. – С. 66–71.
8. А. Ф. Манако, А. С. Воронкин Инновации в образовании: эволюция и конвергенция как источник трансформаций // Новые информационные технологии в образовании для всех: непрерывное обучение : колект. моногр. / – К. : Академпериодика, 2013. – Разд. 5. – С. 90–120.
References: 1. Mell P. The NIST definition of cloud computing: recommendations of the national institute of standards and technology [online], P. Mell, T. Grance, September 2011, Available from : http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf.
2. Hrybiuk O. O. Pidtrymka bezpeky merezhi v protsesi rozghortannia khmarnoho seredovyshcha navchalnoho zakladu, O. O. Hrybiuk, Materialy IV mizhnar. naukovo-praktychnoi konf. Foss Lviv 2014 (m. Lviv, 24–27 kvitnia 2014 y.), Lviv, 2014, P. 39–42.
3. Miller M. Cloud computing : web-based applications that change the way you work and collaborate online, Michael Miller, Indianapolis, Indiana 2008, 312 p.
4. Cloud computing is a trap, warns GNU founder Richard Stallman [online], The Guardian (29 sep. 2008). http://www.theguardian.com/technology/2008/sep/29/cloud.computing.richard.stallman
5. Voronkin O. S. Osnovy vykorystannia informatsiino-kompiuternykh tekhnolohii v suchasnii vyshchii shkoli : tutorial, O. S. Voronkin, Luhansk : Vyd-vo LDIKM, 2011, 156 p.
6. Voronkin O. S. Personalni navchalni merezhi v systemi dystantsiinoi osvity, O. S. Voronkin, New information technologies in education for all: learning environment : zbirnyk prats VI mizhnar. konf. ITEA–2011 (m. Kyiv, 22–23 lystopada 2011 y.), Kyiv, 2011, P. 202–208.
7. Andrieiev O. O. Elektronna pedahohika, O. O. Andrieiev, Pedahohichni aspekty vidkrytoho dystantsiinoho navchannia : kol. monohr., [ed. O. O. Andrieieva, V. M. Kukharenka], Kharkiv : Miskdruk, 2013, Rozd. 5, P. 66–71.
8. A. F. Manako, A. S. Voronkin Innovatsii v obrazovanii: evoliutsiia i konverhentsiia kak istochnik transformatsii, Novye informatsionnye tekhnolohii v obrazovanii dlia vsekh: nepreryvnoe obuchenie : kolekt. monohr., K. : Akademperiodika, 2013, Razd. 5, P. 90–120.
Розташовується у зібраннях:FOSS Lviv 2015

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
FOSSLviv_2015_Voronkin_O_S-Rol_khmarnykh_obchyslen_12-14__COVER.jpg243,81 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
FOSSLviv_2015_Voronkin_O_S-Rol_khmarnykh_obchyslen_12-14.djvu34,53 kBDjVuПереглянути/Відкрити
FOSSLviv_2015_Voronkin_O_S-Rol_khmarnykh_obchyslen_12-14.pdf91,78 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus