DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2016 >
Вісник ТНТУ, 2016, № 1 (81) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15852

Назва: Stress distribution in an infinite orthotropic plate with partly reinforced elliptical contour
Інші назви: Розподіл напружень у нескінченній ортотропній пластинці з частково підсиленим еліптичним контуром
Автори: Шевцова, Наталія Вікторівна
Сяський, Андрій Олексійович
Shevtsova, Natalia Viktorivna
Syaskyi, Andrii Oleksiyovych
Приналежність: Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне, Україна
Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine
Бібліографічний опис: Shevtsova N. V. Stress distribution in an infinite orthotropic plate with partly reinforced elliptical contour / Natalia Viktorivna Shevtsova, Andrii Oleksiyovych Syaskyi // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 81. — № 1. — С. 15-20. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Shevtsova N. V., Syaskyi A. O. (2016) Stress distribution in an infinite orthotropic plate with partly reinforced elliptical contour. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 81, no 1, pp. 15-20 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 81
Дата публікації: 22-бер-2016
Дата подання: 15-гру-2015
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 539.3
Ключові слова: ортотропна пластинка
підсилювальне ребро
контактні зусилля
сингулярні інтегральні рівняння
orthotropic plate
reinforcing edge
contact efforts
singular integral equations
Діапазон сторінок: 15-20
Початкова сторінка: 15
Кінцева сторінка: 20
Короткий огляд (реферат): Побудовано наближений розв’язок задачі про часткове підсилення контуру еліптичного отвору в нескінченній ортотропній пластинці пружним ребром, поверхня сполучення якого з пластинкою не співпадає з його осьовою поверхнею. Моделюючи підсилювальне ребро криволінійним стрижнем сталого прямокутного поперечного перерізу, побудовано систему інтегральних рівнянь для визначення контактних зусиль між пластинкою та підсиленням і функцій для визначення внутрішніх сил у підсиленні. Числову реалізацію задачі здійснено методом механічних квадратур і колокації.
The work presents approximate solution of the problem of partial reinforcement of elliptical aperture contour in an infinite orthotropic plate with elastic edge whose bonding surface with the plate does not coincide with its axial surface. Simulating reinforcing beam with a curved rod having constant rectangular cross-section, we built a system of integral equations to determine the contact forces between the plate and the reinforcement, and functions to determine internal forces in the reinforcement. Numerical implementation of the task has been carried out by mechanical quadrature and collocation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15852
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016. © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2016
Перелік літератури: 1. Сяський, А.А. Упругое равновесие пластинки с частично подкрепленным криволинейным отверстием [Текст] / А.А. Сяський // Прикл. математика и механика. – 1986. – Т. 50, № 2. – С. 247 – 254.
2. Сяський, А. Контактна взаємодія розімкнених стрижнів змінної жорсткості з еліптичним отвором нескінченної ортотропної пластинки [Текст] / А. Сяський, Ю. Батишкіна // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2004. – Т. 9, № 3. – С. 17 – 24.
3. Сяський, А. Контактна взаємодія пластин з криволінійними отворами і розімкнених несиметричних ребер змінної жорсткості [Текст] / А. Сяський, Н. Шевцова // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2006. – Т. 11, № 3. – C. 20 – 26.
4. Сяський, А. Теоретичні основи уточненого розрахунку шліцьових з’єднань [Текст] / А. Сяський, С. Комбель // Машинознавство. – 2003. – № 4 (70). – С. 27 – 33.
5. Лехницкий, С.Г. Анизотропные пластинки [Текст] / С.Г. Лехницкий. – М.: Гостехиздат, 1957. – 464 с.
6. Писаренко, Г.С. Опір матеріалів [Текст] / Г.С. Писаренко, О.Л. Квітка, Е.С. Уманський. – К.: Вища школа, 2004. – 655 с.
7. Сяський, А. Застосування методу сил для статичного розрахунку замкнених криволінійних стрижнів жорсткості [Текст] / А. Сяський, Н. Шевцова // Вісник ТНТУ. – 2015. – Т. 79, № 3. – C. 24 – 30.
References: 1. Syaskij A.A. Uprugoe ravnovesie plastinki s chastichno podkreplennym krivolinejnym otverstiem, Prikladnaya matematika i mexanika, Vol. 50, No 2, 1986, P. 247 – 254. [In Russian].
2. Siaskyi A., Batyshkina Yu. Kontaktna vzaiemodiia rozimknenykh stryzhniv zminnoi zhorstkosti z eliptychnym otvorom neskinchennoi ortotropnoi plastynky, Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, Vol. 9, No 3, 2004, P. 17 – 4. [In Ukrainian].
3. Siaskyi A., Shevtsova N. Kontaktna vzaiemodiia plastyn z kryvoliniinymy otvoramy i rozimknenykh nesymetrychnykh reber zminnoi zhorstkosti ,Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, Vol. 11, No 3, 2006, P. 20 – 26. [In Ukrainian]
4. Siaskyi A., Kombel S. Teoretychni osnovy utochnenoho rozrakhunku shlitsovykh ziednan, Mashynoznavstvo, No 4 (70), 2003, P. 27 – 33. [In Ukrainian].
5. Lexnickij S.G. Anizotropnye plastinki, Moscow, Gostexizdat, 1957. 464 p. [In Russian].
6. Pysarenko H.S., Kvitka O.L., Umanskyi E.S. Opir materialiv, Kyiv, Vyshcha shkola, 2004, 655 p. [In Ukrainian].
7. Siaskyi A., Shevtsova N. Zastosuvannia metodu syl dlia statychnoho rozrakhunku zamknenykh kryvoliniinykh stryzhniv zhorstkosti, Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, Vol. 79, No 3, 2015, P. 24 – 30. [In Ukrainian].
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2016, № 1 (81)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
TNTUSJ_2016v81n1_Shevtsova_N_V-Stress_distribution_in_15-20__COVER.jpg207,83 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v81n1_Shevtsova_N_V-Stress_distribution_in_15-20.djvu229,18 kBDjVuПереглянути/Відкрити
TNTUSJ_2016v81n1_Shevtsova_N_V-Stress_distribution_in_15-20.pdf2,63 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus