DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2006 >

13-ий міжнародний колоквіум (МВМ-2006) „Механічна втома металів“ : [86]

Домівка зібрання

Logo
 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Механічна втома металів. Праці 13-го міжнародного колоквіуму (МВМ-2006), 25-28 вересня 2006 р. Тернопіль (Україна) / Відповідальний редактор В.Т. Трощенко – Тернопіль: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2006.- 536 с.: іл.- Бібліограф. В кінці ст. - частина тексту англ. ISBN 966-305-027-6

Механічна втома металів. Праці 13-го міжнародного колоквіуму (МВМ-2006)

Зміст


1
7
ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ
9
23
30
36
42
49
57
63
69
78
85
91
97
105
112
119
128
135
141
ФІЗИЧНІ ТА ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОПИСУ ВТОМНОГО ПОШКОДЖЕННЯ
145
152
160
171
179
185
192
198
204
208
212
219
223
231
234
РОЗВИТОК ВТОМНИХ ТРІЩИН ІЗ УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ КОРОЗІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА, ТЕМПЕРАТУРИ, ВИДУ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ІНШИХ ФАКТОРІВ
243
251
259
266
270
277
283
290
296
303
309
316
322
326
ОПІР ВТОМІ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ, КОНСТРУКТИВНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ
333
338
344
351
355
359
367
372
380
386
393
400
407
411
ВТОМНА ДОВГОВІЧНІСТЬ ЧАСТИН МАШИН
416
420
426
431
436
441
450
456
462
469
475
479
484
491
498
504
510
518
 
523
527
537

Content


1
7
PLENAR PAPERS
9
23
30
36
42
49
57
63
69
78
85
91
97
105
112
119
128
135
141
PHYSICAL AND PHENOMENOLOGICAL APPROACHES TO THE DESCRIPTUION OF THE FATIGUE DAMAGE
145
152
160
171
179
185
192
198
204
208
212
219
223
231
234
ENVIRONMENTAL (CORROSIVE MEDIUM, TEMPERATURE, LOADING WAVEFORM, ETC.) EFFECTS ON THE FATIGUE CRACK PROPAGATIONPHYSICAL
243
251
259
266
270
277
283
290
296
303
309
316
322
326
FATIGUE STRENGTH WITH ALLOWANCE FOR THE EFFECT OF MANUFACTURING, DESIGN AND OPERATIONAL FACTORS
333
338
344
351
355
359
367
372
380
386
393
400
407
411
FATIGUE LIFE OF MACHINE PARTS
416
420
426
431
436
441
450
456
462
469
475
479
484
491
498
504
510
518
 
523
527
537

Нові матеріали (усі)

Видавнича сторінка

Зміст

Список авторів

Стохастична модель дискретного росту втомної тріщини

Вплив теплоутворення на контактну взаємодію у з’єднанні “циліндр – зношуваний кільцевийшар”

Відшарування тонкогожорсткого включення при циклічному навантаженні за умов плоскої задачі термопружності

Дослідження стійкості до спрацювання епоксикомпозитів, що містять модифікований ультразвуком «гібридний» наповнювач

Згин круглої пластини з радіальноютріщиною, береги якої контактують

Расчет прочности котла вагона-цистерны при циклическом нагружении

О характере разрушения стали 12Х18Н10Т при пульсирующей нагрузке в условиях производств разделения воздуха

Високотемпературне окиснення та руйнування легованих залізохромових сплавів

Визначення залишкової довговічності тонкостінних елементів конструкцій в умовах високотемпературної повзучості

Усталостное разрушение тормозного барабана автомобиля

Алгоритм та комплекси програм для розрахунку траєкторій ташвидкості розповсюдження втомних тріщин в пластинках

Згин пластини з двома рівними симетричними тріщинами по дузі кола з урахуванням контакту їх берегів

Методи визначення КІН для дефектних елементів замкнутого профілю

Циклическая прочность титанових сплавов с PVD-покрытиями в условиях высокочастотного нагружения при нормальных и повышенных температурах

Стойкость сталей аустенитного класса при совместном действии вибрации и коррозии

Ергодинаміка втоми

Двоперідична задача про пластичне відшаровування за поздовжнього зсувужорстких ромбічних призматичних включень у середовищі з затримкоютекучості

Моделювання та еспериментальні дослідження кінетики втомних тріщин драбинних рам напівпричепів

Методика багатофунціональних досліджень впливу фізичних і хімічнних чинників на комплекс фізико-механічних властивостей та механічну втому металевих систем

Експериментальне дослідження деформування пластичних матеріалів з урахуванням раптових змін в режимі навантаження

Багатоциклове втомне руйнування конструкційних матеріалів при їх пружно-пластичному деформуванні

Практические аспекты определения допустимой технологической дефектности базовых деталей

Утомне руйнування матеріалів із заповненими тріщинами

Оценка долговечности стали на основании нелинейной модели накопления повреждаемости

Методика і результати дослідження зародження тріщини в умовах фретинг-утоми

Диаграмма роста коротких трещин при сложном циклическом нагружении

Прогнозування втомних пошкоджень візків вагонів електропоїздів

Моделирование изменения циклической прочности конструкционных сталей при динамическом нагружении в области длительной долговечности

Низькочастотна втома та корозійна втома підземних магістральних трубопроводів

Оцінка опірності конструкційних матеріалів втомному руйнуваннюза складного навантаження

Вплив модифікованого поверхневогошару деталей при фрикційному зміцненні на малоциклову втому сталей

Методика дослідження ударно-втомного руйнування консольної балки защемленої біля концентратора

Лазерно-радіаційний метод емуляції зміни границі витривалості конструкційних матеріалів

Візуалізація втомної пошкоджуваності елементів металоконструкцій

Втомні властивості й перебіг руйнування іонно азотованої сталі 50H21G9N4

Hydrogen effect on fatigue life of a pipe steel

Evaluation of in-service surface cracking of rolls of continuous casting machines

Вплив експлуатаційних середовищна розвиток втомних тріщин у високоазотних сталях

Experimental research on influence on single overloadon fatigue life of constructional steels under complex load

Comparison of the calculated and experimental fatigue lives under non-proportional bending with torsion of 10hnap steel

Взаимосвязь характеристик усталости и разрушения титановых сплавов

Fatigue life of constructional materials under bending with torsion for crack propagation

Опір розповсюдженнювтомної тріщини в зміцнених сталях

Исследование закономерностей развития трещин при смешанных схемах нагружения

Crack emanation from defects modelled by extremely small drilled holes in two conditions

Влияние фреттинг-коррозии на усталостную прочность титановых сплавов

Damage analysis of pressure pipes under high temperature and variable pressure conditions

Методы оценки диссипативных свойств сталей при низких температурах

Применение базовых соотношений для прогнозирования длительной прочности при статическом и циклическом нагружении

Втомне руйнування сплаву АМг6 при низькоамплітудному навантаженні

Вибродиагностические параметры усталостной поврежденности упругих тел

Modern possibilities of image viewing processeses – industrial’s and university’s applications

Розподіл локальної непружності при циклічному навантажуванні металевих матеріалів

Модель багатоциклового корозійно-втомного пошкодження деталей машин

Multifractal approach to the description and wavelet analysis of the fatigue damage

Роль локальной пластической деформации в усталостном разрушении металлов

Numerical analysis of life of notched specimens subjected to complex bending with torsion

Мікромеханізми деформування і напруження сколювання теплостійкої сталі

О развитии представлений об усталости металлов

A phenomenological model of macrocrack initiation and growth in cyclically deformed material

Исследование влияния роста асимметрии цикла и перегрузок на накопление повреждений в высокопрочной стали

Испытания при нерегулярном нагружении как источник информации о поведении кривой усталости в гигацикловой области

Механизм зарождения усталостных трещин в высокопрочных сталях при гигацикловой усталости

Втомне руйнування тонкостінних елементів конструкцій при двовісному навантаженні

Энергетический метод расчета долговечности при случайном нагружении

Моделирование процессов накопления повреждений при малоцикловом нагружении

Моделирование затухающей памяти формы траектории в теории простых материалов с упругопластическим поведением и начальной поверхностьюнагружения

Integrity assessment of cracked components using probabilistic methods

Диаграмма циклического упругопластического разрушения и живучесть элементов машин и конструкций

Вплив методів поверхневого пластичного деформування на особливості втомного та корозійно-втомного руйнування сплаву Д16Т

Поріг циклічної тріщиностійкості як показник високотемпературної водневої деградації низьколегованих сталей енергетичного та нафтохімічного обладнання

Defect in a cylindrical shell under pressure

Унифицированная модель кинетики усталости при переменной амплитуде нагружения

Design index, U-function and its coefficients in life-time (PRE)determination of machine elements and machineries for dynamic loading

Fatigue crack growth. Overload and underload interactions

Capability of load-time history reconstruction and fatigue crack growth rate estimation for 2024-T3 aluminium alloy on the basis of fractographic analysis

Mathematical study of the effects of applied stress, T-stress and back stress in photoelastic fringe patterns

Critical plane approach in stage i and stage ii of fatigue under multiaxial loading

Деякі підходи до оцінки корозійної втоми елементів конструкцій теплоенергетичного устаткування

Усталость и неупругость металлов

Передмова

Редакційні сторінки

Механічна втома металів. Праці 13-го міжнародного колоквіуму (МВМ-2006)

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus