DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2016 >

Ⅲ міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“ : [82]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Ⅲ міжнародна науково-методична конференція
«Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя запрошує до участі в Ⅲ міжнародній науково-методичній конференції «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні», яка відбудеться 18 - 20 травня 2016 року.

Заявки на участь у роботі конференції та тези доповідей необхідно надсилати на електронну адресу оргкомітету: fri-conf@tu.edu.te.ua. Кінцевий термін подачі тез — 22 квітня 2016 р.

Ознайомитися з вимогами до оформлення тез конференції можна, завантаживши:

Новина на веб-сайті університету.

Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні : Ⅲ Міжнародна науково-методична конференція, 18-20 травня 2016 р. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. – 244 с.

Матеріали Ⅲ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“

Зміст


1
СЕКЦІЯ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СТАНДАРТИ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
8
26
29
31
35
38
42
44
47
50
51
55
57
59
60
71
75
77
79
81
82
84
86
СЕКЦІЯ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
88
90
94
97
103
105
107
109
111
113
115
118
120
123
126
128
131
134
137
139
141
143
147
148
149
152
155
158
159
163
166
169
172
175
178
180
183
184
185
188
191
193
СЕКЦІЯ 3. АДАПТАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
195
197
199
204
207
210
212
213
215
217
220
223
 
227
229
243

Content


1
REGULATORY AND LEGAL ENSURING AND INTERNATIONAL EDUCATION STANDARDS IN UKRAINE
8
26
29
31
35
38
42
44
47
50
51
55
57
59
60
71
75
77
79
81
82
84
86
ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS FOR INTERNATIONAL STUDENTS, THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS
88
90
94
97
103
105
107
109
111
113
115
118
120
123
126
128
131
134
137
139
141
143
147
148
149
152
155
158
159
163
166
169
172
175
178
180
183
184
185
188
191
193
INTERNATIONAL STUDENTS ADAPTATION
195
197
199
204
207
210
212
213
215
217
220
223
 
227
229
243

Нові матеріали (усі)

Видавничі сторінки

Зміст

Авторський покажчик

Медичне страхування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України

Формування культури міжетнічних відносин у вищому навчальному закладі

Experience in Ukraine: how does it affect foreign students’ lives after graduating from the universities

System approach in social adaptation of international students

Проблема виховання майбутніх фахівців- іноземців із вищої освіти у ВНЗ України

Позитивний мікроклімат у групі як основа успішного навчання іноземних студентів

Cultural adjustment among international students at insitutions of higher education in Ukraine: sociopsycological aspect

Соціально-психологічна адаптація іноземних студентів до умов освітнього процесу

Формування міжнаціональної поваги у навчально-виховному процесі

Особливості адаптації студентів-іноземців у ВНЗ України

Характеристика соціально-комунікативного критерію адаптованості іноземних студентів

Adaptation aspects of ukrainian students in Poland

Open online resources: an ukrainian perspective

The peculiarities of german and ukrainian educational systems effected on implementation of double degree programme between Ternopil national technical university and university of applied sciences, schmalkalden

Впровадження системи дистанційного навчання у ВНЗ для іноземних студентів: проблеми і перспективи

Дистанційне навчання як допоміжний фактор в процесі вивчення української мови як іноземної

From the experience of pedagogical educatin of foreign students in Germany

Особливості вивчення української мови в англомовному середовищі

Рольові ігри у процесі навчання іноземних студентів української мови

Основні методи викладання української мови для іноземних студентів

Використання пісень на уроках української мови як іноземної

Інтерактивні методи вивчення української мови як іноземної

Використання довідкових матеріалів при вивченні російської / української мови як іноземної

Місце та роль спецкурсу у формуванні лінгвокраїнознавчої компетентності студентів під час навчання української мови як іноземної

До питання про впровадження інтерактивних технологій у практику навчання науковому стилю мовлення іноземних студентів підготовчого факультету

Викладання української мови як іноземної за методикою занурення

Вивчення термінологічної лексики іноземними студентами технічних спеціальностей

Особливості викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерна логіка» англійською мовою для іноземних студентів

До питання про викладання предмета «Будівельна механіка» для іноземних студентів з англійською мовою навчання

On the issue of choice of web-platform architecture for teaching IT-subjects in english

Використання табличного процесора Excel під час вивчення курсу «Теоретична механіка» англомовними студентами-іноземцями

Physics laboratory: teaching and experiments

Навчання мові спеціальності в умовах інформатизації освіти

Застосування інноваційних методів у викладанні фундаментальних дисциплін

Впровадження інноваційних технологій у міжнародної освіті України

Використання інформаційних технологій при викладанні фізики слухачам-іноземцям підготовчого відділення

Сутність інформаційно-навчального середовища і його роль у професійному розвитку іноземних студентів

Роль інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання дисципліни «Історія та культура України» студентам-іноземцям

Role of CAT systems in educational process organization

Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі

Використання інформаційних технологій при викладанні хімії іноземним слухачам підготовчого відділення

Візуальні засоби активізації творчості іноземних студентів на аудиторних заняттях із дисципліни «Планування міст і транспорт»

Розширення можливостей інформаційного освітнього середовища за рахунок використання соціальних мереж

Інформаційні технології у викладанні дисципліни «Моделювання та оптимізація в ІУС»

Роль і місце інформаційних технологій у лінгвістичній підготовці студентів-іноземців

Вибір оптимального методу викладання економічних дисциплін для магістрів-іноземців

Педагогічні умови підготовки іноземних студентів інженерних спеціальностей до інноваційної професійної діяльності

Стуктурно-функціональна модель освітнього процесу як умова успішної соціально-виховної діяльності студента-іноземця

Обґрунтування доцільності семестрового тестового іспиту у міжнародній медичній освіті

Аналіз методологічнх особливостей навчального процесу у вищих навчальних закладах

Організація освітньої діяльності для студентів-іноземців у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Професійна соціаліазція іноземних студентів у освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу

Організація додипломної підготовки іноземних громадян у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського

Особливості організації освітнього процесу для іноземних студентів

Zambian education system

Education system in Nigeria

Освітня система Єгипту

Education system in Zimbabwe

Education system in Namibia

Education in Zambia: an overview

The role of international education programs of schmalkalden university of applied sciences, (Germany) in the educational process for foreign students

Визнання іноземних документів про освіту як складова системи забезпечення якості

Правила перебування іноземних студентів в Україні. Шляхи покращення взаємодії між ВНЗ та органами ДМС

Про захист прав іноземних студентів як споживачів інтелектуального потенціалу ВНЗ України

До питання якості освіти іноземних студентів в Україні

Тенденції надання освітніх послуг іноземцям у вищих навчальних закладах України

Співробітництво з рекрутинговими агенціями як ефективна модель по набору іноземних студентів на навчання в Україну

Виклики та шляхи покращення процесу набору та організації навчання іноземних громадян

Проблеми корупційних ризиків при роботі ВНЗ з компаніями-посередниками з набору іноземних студентів

Admission process of international students at national aerospace university named after M.YE. Zhykovskyi

Конкурентні переваги міжнародної освіти України

Освіта для сталого розвитку: європейський вимір

Визначення чинників, що впливають на внутрішню мобільність студентів

Реформування міжнародної освіти України

Концепція інтернаціоналізації Одеського національного політехнічного університету

Інтернаціоналізація вищої освіти: іноземні студенти в Україні (2015-2016)

Рекомендації парламентських слухань на тему: "Правове забезпечення реформи освіти в Україні"

Редакційні сторінки

Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні : Ⅲ Міжнародна науково-методична конференція

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus