DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >

2016 : [57]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Природа міжнародної конкурентоспроможності країн та її кількісні прояви

Застосування економіко-математичного моделювання в управлінні капіталом підприємства

Моделі оцінювання конкурентного середовища та конкурентоспроможності малого підприємства

Методологія управління енергозбереженням підприємств на засадах інвайроментальної економіки

Моделювання процесів вибору місцерозташування торговельних підприємств

Методи моделювання бізнес-процесів підприємства засобами системного аналізу

Теоретичні засади нормативно-правового забезпечення фінансового контролю використання лікарських засобів у закладах охорони здоров’я

Ймовірнісне моделювання автомобільних вантажопотоків через митний кордон

Деякі підходи до моделювання кредитних ризиків фінансово-кредитної установи

Теоретичні аспекти впливу бюджетного дефіциту на економіку держави

Opracowanie ogólnego modelu funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości na przedsiębiorstwie

Редакційні сторінки

Використання моделювання для ефективного функціонування економіко-виробничих систем

Зміст

Методи та моделі ризик-менеджменту банківських установ

Соціальні інвестиції як форма суспільної поведінки носіїв соціальної відповідальності

Тенденції формування консорціумів у машинобудівній галузі України

Інформаційний менеджмент як складова інформаційної економіки

Управління інформаційними потоками в логістичній системі торговельно-виробничого підприємства

Етимологічні та правові засади тлумачення сутності конкуренції

Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку

Методологічні аспекти сучасних технологій публічного адміністрування: інноваційні інструменти

Використання сучасних інформаційних технологій в агропромисловому комплексі

Бренд-менеджмент маркетинговими комунікаціями в «електронному ресторані»

Ділове законодавство як чинник міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів

Нотатки та видавничі сторінки

Економетричне моделювання для аналізу та прогнозування основної діяльності підприємства

Визначення рівня управління фінансовою безпекою банку на основі побудови матриць SWOT-аналізу її станів

Підвищення конкурентоспроможності навчального плану на основі графо-комбінаторного моделювання

Оцінювання ризикованості акцій на фондовому ринку України

Нотатки та видавничі сторінки

Теоретичні аспекти державного регулювання у галузі водопостачання і водовідведення та його вплив на фінанси підприємств

Туризм як перспективний напрямок економічного розвитку

Управління персоналом як провідна функція менеджера в сфері охорони здоров’я

Розвиток процесів регіональної економічної інтеграції: валютний аспект

Розвиток соціально-культурної сфери через бюджетне грантування інститутів громадянського суспільства

Організаційно-правові засади встановлення пов’язаності осіб для цілей податкового контролю

Enterprise performance evaluation models

Імплементація європейської системи технічного регулювання в Україні як вирішальний крок для виходу на зовнішні ринки

Тенденції розвитку ринку автомобілебудівної промисловості України

Діагностика рівня капіталізації банківської системи України

Необхідність податкового планування у сільськогосподарських підприємствах

Розвиток проектного фінансування як банківського продукту в Україні

Особливості стратегічних підходів до формування корпоративної культури компаній

Модель несприятливого вибору на прикладі управління зусиллями працівників

Стратегічний підхід до управління як передумова ідентифікації векторів модернізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі

Забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства: аналіз міжнародної практики

Промислово-туристичний кластер як одна з форм територіально-галузевої організації регіону

Особливості розвитку машинобудівних підприємств України в сучасних умовах

Розвиток підприємств електротехнічної галузі як передумова успішного функціонування на ринку

Адаптивні механізми в системах управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств

Законодавче регулювання корпоративної соціальної відповідальності в Україні потребує удосконалення

Людський капітал: наукові підходи та стан формування в Україні

Особливості розвитку інституту соціальної відповідальності в україні та перспективи впровадження національної моделі соціальної відповідальності бізнесу

Multicriteria evaluation methods in location of touristic investments

Зміст

Редакційні сторінки

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus