DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2016 >

Ⅸ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ : [308]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Ⅸ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

20-21 квітня 2016 року на базі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя відбудеться Ⅸ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“.

Запрошуємо молодих науковців та студентів до участі у роботі конференції. Заявки на участь у роботі конференції та тези необхідно надсилати голові Студентського наукового товариства І.Б. Окіпному на електронну адресу: snt@tu.edu.te.ua. Кінцевий термін подачі тез — 10 квітня 2016 р.

Ознайомитися з вимогами до оформлення тез доповідей можна, завантаживши інформаційний лист.

Новини 1, 2 на веб-сайті ТНТУ.

Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2016 р.), 2016. – Т. 1. – 248 с.

Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2016 р.), 2016. – Т. 2. – 168 с.

Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 1)


1
СЕКЦІЯ:ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
21
22
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
36
37
38
41
42
44
45
46
48
49
50
51
53
55
57
59
60
61
63
65
66
67
69
70
71
73
75
76
77
79
81
82
83
84
86
87
88
89
91
92
94
96
97
98
100
101
103
105
106
108
109
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
124
125
126
127
128
129
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
130
131
132
134
135
137
138
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
139
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
140
142
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
143
145
146
147
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
163
164
165
167
168
170
171
172
174
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
176
178
179
180
181
183
184
185
186
187
188
189
СЕКЦІЯ:ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
190
191
192
193
195
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
206
208
209
211
212
214
215
216
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
217
218
219
220
221
222
СЕКЦІЯ: РАДІОЕЛЕКТРОННІ БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ
223
225
227
229
230
231
 
233
247

Content (Vol. 1)


1
SEKTSIIA:OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
21
22
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
36
37
38
41
42
44
45
46
48
49
50
51
53
55
57
59
60
61
63
65
66
67
69
70
71
73
75
76
77
79
81
82
83
84
86
87
88
89
91
92
94
96
97
98
100
101
103
105
106
108
109
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
124
125
126
127
128
129
SEKTSIIA: MATEMATYKA
130
131
132
134
135
137
138
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
139
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
140
142
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
143
145
146
147
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
163
164
165
167
168
170
171
172
174
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
176
178
179
180
181
183
184
185
186
187
188
189
SEKTSIIA:ZVARIUVANNIA TA SPORIDNENI PROTSESY I TEKHNOLOHII
190
191
192
193
195
SEKTSIIA: FIZYKA
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
SEKTSIIA: KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
206
208
209
211
212
214
215
216
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
217
218
219
220
221
222
SEKTSIIA: RADIOELEKTRONNI BIOTEKHNICHNI SYSTEMY
223
225
227
229
230
231
 
180. Zmist
233
247
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 2)


1
ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
5
7
9
10
11
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
40
41
43
45
46
47
48
49
50
51
53
55
57
59
60
62
63
65
67
68
70
71
72
73
74
75
77
79
80
82
84
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
129
130
131
132
133
134
135
137
139
140
141
143
144
146
148
149
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 
161
168

Content (Vol. 2)


1
ECONOMICS, MANAGEMENT, FINANCE
3
5
7
9
10
11
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
40
41
43
45
46
47
48
49
50
51
53
55
57
59
60
62
63
65
67
68
70
71
72
73
74
75
77
79
80
82
84
HUMANITARIAN SCIENCES
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
129
130
131
132
133
134
135
137
139
140
141
143
144
146
148
149
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 
124. Zmist
161
168

Нові матеріали (усі)

Видавничі сторінки

Зміст

Перспективи диференційованого використання музикотерапії з метою покращення розумової діяльності та психологічного стану студентів

Застосування технології TDM в області медичного приладобудування

Перспективи застосування платформи Arduino при підготовці спеціалістів напряму «Радіоелектронні апарати»

Музикотерапія та пульсовий сигнал в задачах відновлення психоемоційного стану людини

Стан та тенденції розвитку комп’ютерних рентгенографічних систем

Спосіб покращення динамічних характеристик алгоритму роботи термостату в кардіологічній практиці

Дослідження міцності залізобетонних елементів підсилених композитами

Спаржа, природнє джерело біологічно активних речовин

Дослідження водопроникності стиків зовнішніх панелей будівель

Перспективи розвитку сільського господарства та харчової прословості Кот-Д’Івуару

Деградація механічних характеристик матеріалу експлуатованого магістрального трубопроводу

Теплотехнічний розрахунок будівельних конструкцій

Деякі лабораторні дослідження створеного ензимного мийного засобу для санітарної обробки технологічного обладнання у молочній промисловості

Актинідія, як природне джерело біологічно активних речовин для створення продуктів оздоровчого та функціонального призначення

Капуста червонокачанна – цінна сировина в технології консервування

Підвищення засвоюваності білків шляхом кореляції компонентного складу страви

Розробка фруктового соусу для маринування м’яса та м’ясних блюд

Застосування процесів адсорбції у харчовій промисловості

Формування біоплівки E.coli на поверхні нержавіючої сталі AISI 321 з різною шорсткістю

Використання процесів ультрафільтрації в технологіях молочних продуктів

Пристрій для первинної оцінки впливу лазерної дії на магнітні властивості зразка

Дослідження енергії зв’язку мотт-габбардівської системи методом діагоналізації малих кластерів

Комп’ютерне моделювання проходження світла в скляній призмі

Фігури Хладні: умови спостереження та пояснення виникнення

Особливості визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини капілярним методом

Дослідження електричних струмів у металах та діелектриках на основі системи фундаментальних фізичних понять

Іван Пулюй

Дослідження контактної різниці потенціалів між металами та діелектриками на основі системи фундаментальних фізичних понять

Деякі аспекти механіки автомобіля

Радіаційний моніторинг мікрорайону “Центр”

Моделювання ндс легких сталевих каркасів з похилими в обох напрямках стійками

Дослідження дефектності зварних з'єднань гнутозварних профілів

Лабораторна установка для стикового зварювання оплавленням поліетиленових труб

Використання сумішей газів для лазерного зварювання

Застосування захисних газів СО2 +О2 на процес зварювання вузлів затвора АІ 44077-1000

Підвищення енергоефективності функціонування електричних мереж Тернопільського РЕМ

Відновлювані джерела енергії в системах теплопостачання приватних житлових будинків

Енергоефективність господарського використання дощових вод

Обґрунтування доцільності використання в теплоенергоустановках торфу та рослинної біомаси як палива

Впровадження сучасних технологій спалювання палива на підприємствах теплокомуненерго

Енергоефективні системи вентиляції у житлових будинках

Розробка лампового підсилювача звукових частот з мікроконтролерним керуванням

Підвищення енергоефективності функціонування систем електроспоживання шляхом впровадження АСКОЕ та АСКУЕ

Підвищення енергоефективності трубних пропеллерних гідротурбін для малої гідроенергетики

Енергетичні установоки на базі відновлювальних джерел енергії для зарядки електротранспорту

Оцінка енергоефективності енергоустановок із паливними елементами та біоетанолом як паливом

Моделювання теплового режиму світлових приладів для зовнішнього освітлення із компактними люмінесцентними лампами

Дослідження точності кінематичних ланцюгів подач токарних верстатів у імовірносному аспекті

Дослідження параметрів автомобільної гальмівної системи з ABS

Автоматизоване ступеневе регулювання швидкості різання на круглошліфувальному верстаті

Модернізація токарного автомата для високошвидкісної обробки

Аналіз конструкцій інструментів для формування регулярних мікрорельєфів на внутрішніх циліндричних поверхнях

Дослідження динаміки пристрою для нарізання різьби в гайках

Новий спосіб формування головного заднього кута токарного різця

Дослідження температурного поля шпиндельного вузла горизонтально-фрезерного верстата

Пневмоструминні вібраційні транспортно-завантажувальні механізми для штучних заготовок у механоскладальному виробництві

Схема розкрою листового прокату для виготовлення конічних гвинтових заготовок

Заходи по підвищенню температурної стійкості металорізальних верстатів

Прогресивні методи формування листових матеріалів для ремонту та сервісу автомобілів

Торцеве ущільнення підвищеної герметичності з канавкою у вигляді спіралі Архімеда

Дослідження точності процесу торцевого шліфування

Особливості розвитку прокатного виробництва листових матеріалів

Використання методуоптичної тріангуляції для контролю точності виготовлення деталей

Фактори які визначають точність багатоцільових верстатів

Методи дослідження силових характеристик процесу свердління

Комп'ютерна діагностика автомобілів сканером ELM 327

Функціональні можливості верстатів з паралельною кінематикою та їх основні типи

Статистичний аналіз розвитку компоновок багатоцільових верстатів

Розрахунок моделей формоутоворення верстатів в пакеті Mathcad

Дослідження параметрів системи живлення дизельних двигунів

Пристрій для виготовлення профільної втулки

Встановлення мінімально допустимого кроку гофр при виготовленні гвинтових гофрованих заготовок

Дослідження технологічних процесів і оснащення для розточування отворів

Огляд конструкцій приводу просапних фрезерних культиваторів

Удосконалення доочисника коренеплодів бурякозбирального комбайна КС-6Б

Дослідження можливостей пакету COMSOL MULTIPHYSICS

Розв’язок краєвої задачі коливання рівня рідини в кільцевому каналі

Деякі застосування інтегралів, залежних від параметра

Визначення об’єму рідини в циліндричній посудині з горизонтальною віссю за допомогою лінійки

Особливості застосування інтегро-диференціальних рівнянь для моделювання динаміки електричних кіл

Розв’язання диференціальних рівнянь гіперболічного типу засобами Mathcad

Імовірнісні характеристики міцності за динамічного навантаження

Розв’язання диференціальних рівнянь параболічного типу засобами Mathcad

Порівняння архітектурних та функціональних особливостей карток з магнітною смугою та смарт-карток

Ember.JS концепції для Ruby on Rails розробника

Оцінка продуктивності мереж сімейства Ethernet

Проектування лінгвістичних баз даних

Варіантний аналіз і обґрунтування вибору засобів розробки автоматизованої системи

Консолідований інформаційний ресурс для предметної області «готельний бізнес»

Про поняття «живучості інформації» в Інтернет

Дослідження роботи мережі кабельного телебачення при передачі цифрових даних

Сучасні методології тестування програмного забезпечення

Розробка цифрового реєстру метричних книг

Телекомунікації

Цілі і завдання інтернет-розвідки

Визначення принципів побудови та розвитку великих масштабованих систем при дотриманні архітектури високих навантажень

Конкурентна розвідка

Особливості відновлення працездатності накопичувачів на жорстких магнітних дисках в термінальному режимі

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus