DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >

2016 : [1586]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Optical character recognition using Fourier descriptors

Лінійні циклічні випадкові функції як математичні моделі сигналів та просторово-часових полів серця

Особливості адаптації першокласників до навчання в школі

Метод формування корегуючих кодів в системі залишкових класів

Визначення якості томатних соусів, що реалізуються в торгівельній мережі м. Києва

Оцінка функціональних можливостей хлібопекарної печі марки ПХС-25М

Теоретичне та прикладне значення ризиків при прийнятті облікових рішень

Необхідність управління витратами у системі менедженту підприємства

Розробка математичної моделі для дослідження давачів магнітного потоку асинхронних двигунів

Системний аналіз і сучасні комп’ютерно-інтегровані технології

Типова структурна схема інсулінової помпи

Розробка та дослідження автоматизованої системи для сушки крохмалю

Аспекти впровадження нових технологій як шляхи вдосконалення якості продукції

Удосконалення технології сушіння зелені петрушки

Узгодження виробництва та споживання енергії у складі когенераційної системи

Функціональний та процесний підходи до управління

Виявлення радіосигналів за допомогою критерію Неймана Пірсона

Найкращі способи захисту сайту від взлому

Особливості використання технологій струминного друку для виготовлення маркувань для розумних паковань

Вплив похибок на роботу високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги

Особливості формування структури молочних продуктів

Основні фактори гальмування розвитку ринку туристичних послуг в Україні

Брендинг як спосіб підвищення рівня конкурентоспроможності

Автоматизація обліку основних засобів

Соціально-психологічні детермінанти делінквентності підлітків

Харчові продукти для спеціальних медичних цілей: практика ЄС та України

Розробка автоматизованої системи передачі цифрового телебачення та мультимедійного контенту в широкосмугових мережах

Використання онтологічного підходу до побудови ефективних моделей пошуку

Продовольча безпека людства

Daylighting and energy savings

Дослідження теплових процесів у робочій камері печі для випічки хліба

Анализ результатов синтеза системы управления стекловарной печью

Підвищення якості електроенергії в мережах живлення печей опору

Принципи розробки паралельних методів

Видавнича сторінка

Котирування як один з пріорітетних напрямів функціонування бірж

Аналіз методів ведення метричних книг Державного архіву Тернопільської області

Європейська система сертифікації готельних послуг

Архітектура REST. Spring Framework та Kotlin

Автоматизація та моделювання процесу суміщення різних типів борошна

Термообробка ковбасних виробів в білковій оболонці

Удосконалення фасувально-закупорювальної машини марки ФАСАНА 30/08 для розливу мінеральної води

Особливості методів діагностики кризового стану вітчизняних підприємств в сучасних умовах розвитку технологій

Сучасний етап розвитку мерчандайзингу

Критерії вибору систем біометричної аутентифікації

Мотиваційна готовність студентів-психологів до професійної діяльності

Напівпровідникові джерела світла в колориметричних вимірюваннях

Дослідження розширення функціональних можливостей сайту меблевого магазину із впровадженням засобів моніторингу

Оптимізація мережі MPLS на основі методів Traffic Engineering

Принципи застосування сучасних технологій у процесах формування єдиного інформаційного поля підприємства

Вдосконалення процесу виготовлення варення, як напівфабрикату для виробництва цукатів

Вплив бензойної кислоти та її солей на мікробіологічні показники плодово-ягідних напівфабрикатів

Розробка автоматизованої системи організації даних і знань в інтелектуальній експертній системі

Застосування законів хімії для правильного харчування

Фактори впливу на інноваційний розвиток виробничого підприємства

Робота з СОМ сервером Excel

Метод вилучення тренду з електрокардіосигналу в системах автоматизованої кардіодіагностики

Обробка зображень з допомогою Accelerate Framework

Створення програмного забезпечення для високопродуктивних обчислювальних систем при розв’язанні задач криптоаналізу

Консервування капусти

Онтологічне моделювання китайської образної медицини

Organizational development interventions

Нова гідроелектростанція в Бережанах

Підвищення надійності роботи розподільних електричних мереж

Пристрої поновлених джерел енегрії у системі Micro Grid та Smart House

Інноваційні процеси: сутнісна характеристика та місце у системі господарювання

Аналіз даних систем інтернет комерції

Насилля над дітьми у сім’ї як соціально-психологічна проблема

Управління витратами та цінова політика в сфері послуг

Економічні аспекти розвитку залізничного транспорту України

Центрифугування утфелів

Прогресивне оподаткування капіталу

Дослідження взаємодії оптичного випромінювання з неоднорідним біологічним середовищем

Анализ условий устойчивости механической подсистемы двухмассовой электромеханической системы при упругих колебаниях и действии сил трения

Аналіз сучасних напрямків візуалізації інформаційних ресурсів

Дослідження методів вирішення задач оцінки загроз інформаційній безпеці при використанні бізнес-рішень

Обробка зображень з допомогою Accelerate Framework

Применение криптосистемы на генераторе хаоса «схема Чуа» для защиты информации

Використання суперконденсаторів для автономного живлення установок із світлодіодними джерелами світла

Імітаційне моделювання сигналів для тестування алгоритмів роботи радіотехнічних систем

Переваги використання Хоспер печі в ресторанному господарстві

Вплив знижених показників якості елекроенергії на роботу електрообладнання

Фруктові соуси із середземноморських, субтропічних і тропічних фруктів

Особливості проектів створення нових продуктів

Якість та ефективність послуг, що надаються судами як специфічними соціальними закладами України

Особливості роботи з Xamarin

Консервна промисловість України та відходи її виробництва

Детектування фронтів сигналу за допомогою ПЛІС

Використання маркетингових технологій у бібліотеках

Можливість застосування пробіотичної кормової добавки з асоціації «тибетський грибок»

Формування психологічної готовності жінки до материнства

Использование компьютерной нейронной сети для радиоволнового контроля параметров диэлектрического покрытия

Наукові підходи до вибору процесів попередньої теплової підготовки спаржі

Управління якістю послуг підприємств сфери автосервісу

Алгоритми паралельних процесів при дослідженні стійкості підкріплених пологих оболонок

Покращення якості зображень у телекомунікаційних системах

Автоматизоване тестування програмного забезпечення

Шляхи модернізації розвантажувачів/вкладачів пляшок у цехах розливу пива

Комбіновані електронні баласти з корекцією форми споживаного струму

Системи підтримки прийняття рішень в медичній діагностиці

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus