DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2015 >
Галицький економічний вісник, 2015, № 2 (49) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13097

Назва: Інтернет як ефективний маркетинговий інструмент сучасного підприємства
Інші назви: Internet as an effective marketing tool of modern enterprise
Автори: Шпилик, Світлана Василівна
Shpylyk, Svitlana
Бібліографічний опис: Шпилик С. В. Інтернет як ефективний маркетинговий інструмент сучасного підприємства / Світлана Василівна Шпилик // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 49. — № 2. — С. 212-223. — (Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі).
Bibliographic description: Shpylyk S. (2015) Internet yak efektyvnyi marketynhovyi instrument suchasnoho pidpryiemstva [Internet as an effective marketing tool of modern enterprise]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 49, no 2, pp. 212-223 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 49
Дата публікації: 25-лис-2015
Дата подання: 9-лис-2015
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 339.138
659.1
004.77
Ключові слова: Інтернет-маркетинг
інтерактивний маркетинг
електронний маркетинг
маркетинг-мікс
корпоративний сайт
B2C
B2B
кіберпростір
internet marketing
online marketing
e-marketing
marketing mix
corporate website
B2C
B2B
cyberspace
Діапазон сторінок: 212-223
Початкова сторінка: 212
Кінцева сторінка: 223
Короткий огляд (реферат): У сучасних умовах, коли відбувається швидке збільшення темпів розвитку не тільки засобів масової інформації та комунікації, а й комп'ютерної техніки, автоматизованих систем управління, електронного обміну інформацією, у тому числі міжнародної глобальної інформації в Інтернеті, з’являються принципово нові методи і способи представлення та поширення інформації. Онлайн маркетингові комунікації розвиваються у напрямку взаємодії між окремими отримувачами і споживачами, а не маркетинговою організацією та споживачами. Стало можливим ефективно поширювати інформацію і позитивну, і негативну про організацію чи індивіда. З точки зору маркетингу ми знаходимося на етапі впровадження в розумінні того, як це робити. Ця стаття передбачає аналіз даних, які могли б бути корисні у вивченні того, як канали онлайн комунікації з'являються і як вони можуть розвиватися в майбутньому. Науковці-дослідники нової Інтернет-маркетингової тактики та моделі е-маркетингу стурбовані тим, як споживачі прийматимуть нові види фізичних продуктів, важко передбачити, як люди прийматимуть нові методи просування. Таким чином, аналіз методів дослідження та інструментів електронного маркетингу стає актуальним
In modern conditions when there is a rapid increase in the rate of development of not only the media and communications, but also computer technology, automatic control systems, electronic information exchange, including international global information on the Internet there are fundamentally new methods and ways to present the information. Online marketing communications are developing towards cooperation between individual recipients and consumers, and not directed by the marketing organization for the mass consumers. It is possible for a man as effectively distribute both positive and negative information about the organization, and for a large corporation to promote themselves. Social networks allow to disseminate information fast and easily as well as misinformation about product changes in the online channels, but social networks are only partially included in these channels. From the standpoint of marketing, we are at the implementation stage in understanding how to do it. The article contains material which may be useful in the study of how online communication channels appear and how they might evolve in the future. With the emergence of new channels of promotion via the Internet we see the emergence of new ways of marketing communications, promotions can be run through its channels, marketing attacks can be initiated. The article analyzes the emerging issues in the field of marketing communications, in the light of the integrative model of diffusion. We hope that it can help us in future understand better how to involve new communication channels and how to manipulate them. Scientific and applied researches are needed because of marketing experts’ concerns as for how consumers will accept new types of physical products (which cannot always be understood), how people will accept new methods of promotion. Thus, the methods and tools of electronic marketing require their studying.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13097
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.aup.ru/books/m80/
http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14/ekonomichnij-nobelivskij-visnik-114/7653.pdf
http://uk.wikipedia.org/wiki/
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/molv_2014_10(13)(1)__13.pdf
http://book.promo.ru/
http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/articles/Internet_Marketing_in_Ukraine_Problems_and_Perspectives_18908.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evntukpi_2013_10_69.pdf
http://lib100.com/book/market/internet_marketing/internet_marketing.pdf
http://takmak51.ru/
Перелік літератури: 1. Успенский, И.В. Интернет-маркетинг: учебник [Електронний ресурс] / И.В. Успенский. – СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 2003. – Режим доступу: http://www.aup.ru/books/m80/
2. Стрій, Л.О. Маркетинг ХХІ століття. Концептуальні зміни та тенденції розвитку: монографія [Текст] / Л.О. Стрій; за наук. ред. проф. А.К. Голубєва. – Одеса: ВМВ, 2010. – 320 с.
3. Котлер, Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок [Текст] / Ф. Котлер. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. – 272 с.
4. Шкляєва, Г.О. Інтерактивні маркетингові комунікації у менеджменті підприємства [Електронний ресурс] // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – № 1 (7). – С. 513 http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14/ekonomichnij-nobelivskij-visnik-114/7653.pdf
5. Хартман, А. Стратегии успеха в Интернет-экономике [Текст] / А. Хартман, Д. Сифонис. – М.: ЛОРИ, 2001. – 274 с.
6. Інтернет-маркетинг [Електронний ресурс] / Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/
7. Голишева, Є.О. Особливості використання інструментів Інтернет-маркетингу на підприємстві [Електронний ресурс] / Є.О. Голишева, Т.В. Кириченко, Я.А. Коваленко // Молодий вчений. – 2014. – № 10 (13) (1). – С. 53 – 56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/molv_2014_10(13)(1)__13.pdf
8. Бокарев, Т. Энциклопедия Интернет-рекламы [Електронний ресурс] / Т. Бокарев. – М.: Издательство «ПРОМО-РУ», 2000. – Режим доступу: http://book.promo.ru/
9. Бойчук, І.В. Інтернет в маркетингу [Текст] / І.В. Бойчук, О.М. Музика. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 512 с.
10. Вирин, Ф.Ю. Интернет-маркетинг: полный сборник практических инструментов [Текст] / Ф.Ю. Вирин. – М.: Эксмо, 2010. – 160 с.
11. Кузнєцова, Н. Інтернет-маркетинг в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Кузнєцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Економіка. – № 137. – 2012. – Режим доступу: http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/articles/Internet_Marketing_in_Ukraine_Problems_and_Perspectives_18908.pdf
12. Ілляшенко, С.М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу [Текст] / С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. ІІ. – С. 64 – 74.
13. Литовченко, І.Л. Інтернет-маркетинг: навчальний посібник [Текст] / І.Л. Литовченко, В.П. Пилипчук. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 184 с.
14. Литовченко, І.Л. Дослідження Інтернет-середовища України для маркетингової діяльності промислових підприємств [Текст] / І.Л. Литовченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 88 – 94.
15. Семенова, А.В. Інтернет-маркетинг в Україні: передумови виникнення, особливості становлення, перспективи розвитку [Електронний ресурс] / А.В. Семенова // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2013. – № 10. – С. 413 – 417. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evntukpi_2013_10_69.pdf
16. Хартман, А. Стратегії успіху в Інтернет-економіці [Текст] / А. Хартман. – К.: Лорі, 2001. – 265 с.
17. Хэнсон, У. Интернет-маркетинг [Текст] / У. Хэнсон. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 530 с.
18. Холмогоров, В. Интернет-маркетинг. Краткий курс [Електронний ресурс] / В. Холмогоров. – 2-е издание. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с. – Режим доступу: http://lib100.com/book/market/internet_marketing/internet_marketing.pdf
19. Ярлыков, А. Инструменты Интернет-маркетинга [Электронный ресурс] / А. Ярлыков // Эффективные инструменты Интернет-маркетинга. – 2013. – Режим доступа: http://takmak51.ru/
References: 1. Uspenskii, I.V. Internet-marketinh: uchebnik [Electronic resource], I.V. Uspenskii, SPb., Izd-vo SPHUEiF, 2003, Access mode: http://www.aup.ru/books/m80/
2. Strii, L.O. Marketynh KhKhI stolittia. Kontseptualni zminy ta tendentsii rozvytku: monograph [Text], L.O. Strii; za nauk. red. prof. A.K. Holubieva, Odesa: VMV, 2010, 320 p.
3. Kotler, F. Marketinh v tretem tysiacheletii: Kak sozdat, zavoevat i uderzhat rynok [Text], F. Kotler, M., OOO "Izdatelstvo AST", 2000, 272 p.
4. Shkliaieva, H.O. Interaktyvni marketynhovi komunikatsii u menedzhmenti pidpryiemstva [Electronic resource], Ekonomichnyi nobelivskyi visnyk, 2014, No 1 (7), P. 513 http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14/ekonomichnij-nobelivskij-visnik-114/7653.pdf
5. Khartman, A. Stratehii uspekha v Internet-ekonomike [Text], A. Khartman, D. Sifonis, M., LORI, 2001, 274 p.
6. Internet-marketynh [Electronic resource], Material z Vikipedii – vilnoi entsyklopedii, Access mode: http://uk.wikipedia.org/wiki/
7. Holysheva, Ye.O. Osoblyvosti vykorystannia instrumentiv Internet-marketynhu na pidpryiemstvi [Electronic resource], Ye.O. Holysheva, T.V. Kyrychenko, Ya.A. Kovalenko, Molodyi vchenyi, 2014, No 10 (13) (1), P. 53 – 56, Access mode: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/molv_2014_10(13)(1)__13.pdf
8. Bokarev, T. Entsiklopediia Internet-reklamy [Electronic resource], T. Bokarev, M., Izdatelstvo "PROMO-RU", 2000, Access mode: http://book.promo.ru/
9. Boichuk, I.V. Internet v marketynhu [Text], I.V. Boichuk, O.M. Muzyka, K., Centre of Educational Literature, 2010, 512 p.
10. Virin, F.Iu. Internet-marketinh: polnyi sbornik prakticheskikh instrumentov [Text], F.Iu. Virin, M., Eksmo, 2010, 160 p.
11. Kuznietsova, N. Internet-marketynh v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Electronic resource], N. Kuznietsova, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka Ekonomika, No 137, 2012, Access mode: http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/articles/Internet_Marketing_in_Ukraine_Problems_and_Perspectives_18908.pdf
12. Illiashenko, S.M. Suchasni tendentsii zastosuvannia Internet-tekhnolohii u marketynhu [Text], S.M. Illiashenko, Marketynh i menedzhment innovatsii, 2011, No 4, T. II, P. 64 – 74.
13. Lytovchenko, I.L. Internet-marketynh: navchalnyi posibnyk [Text], I.L. Lytovchenko, V.P. Pylypchuk, K., Centre of Educational Literature, 2008, 184 p.
14. Lytovchenko, I.L. Doslidzhennia Internet-seredovyshcha Ukrainy dlia marketynhovoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv [Text], I.L. Lytovchenko, Marketynh i menedzhment innovatsii, 2011, No 2, P. 88 – 94.
15. Semenova, A.V. Internet-marketynh v Ukraini: peredumovy vynyknennia, osoblyvosti stanovlennia, perspektyvy rozvytku [Electronic resource], A.V. Semenova, Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut", 2013, No 10, P. 413 – 417, Access mode: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evntukpi_2013_10_69.pdf
16. Khartman, A. Stratehii uspikhu v Internet-ekonomitsi [Text], A. Khartman, K., Lori, 2001, 265 p.
17. Khenson, U. Internet-marketinh [Text], U. Khenson, M., IuNITI, 2002, 530 p.
18. Kholmohorov, V. Internet-marketinh. Kratkii kurs [Electronic resource], V. Kholmohorov, 2-e izdanie, SPb., Piter, 2002, 272 p, Access mode: http://lib100.com/book/market/internet_marketing/internet_marketing.pdf
19. Iarlykov, A. Instrumenty Internet-marketinha [Electronic resource], A. Iarlykov, Effektivnye instrumenty Internet-marketinha, 2013, Access mode: http://takmak51.ru/
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2015, № 2 (49)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2015v49n2_Shpylyk_S-Internet_as_an_effective_212-223__COVER.jpg175,44 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2015v49n2_Shpylyk_S-Internet_as_an_effective_212-223.djvu175,4 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2015v49n2_Shpylyk_S-Internet_as_an_effective_212-223.pdf2,77 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus