DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2015 >
Галицький економічний вісник, 2015, № 2 (49) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13095

Назва: Інформація в системі маркетингового управління підприємством
Інші назви: Information in the system of marketing management of enterprise
Автори: Оксентюк, Богдана Андріївна
Фроленко, Ольга Михайлівна
Oksentyuk, Bogdana
Frolenko, Olga
Бібліографічний опис: Оксентюк Б. А. Інформація в системі маркетингового управління підприємством / Богдана Андріївна Оксентюк, Ольга Михайлівна Фроленко // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 49. — № 2. — С. 198-204. — (Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі).
Bibliographic description: Oksentyuk B., Frolenko O. (2015) Informatsiia v systemi marketynhovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Information in the system of marketing management of enterprise]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 49, no 2, pp. 198-204 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 49
Дата публікації: 25-лис-2015
Дата подання: 2-лис-2015
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 338.242.2
669.013
Ключові слова: маркетинг
інформація
маркетингова інформація
маркетингове управління
невизначеність
інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингу
marketing
information
marketing information
marketing management
uncertainty
information and analytical support of marketing
Діапазон сторінок: 198-204
Початкова сторінка: 198
Кінцева сторінка: 204
Короткий огляд (реферат): Розкрито сутність маркетингової інформації, доведено важливість пошуку достовірної й точної інформації та її значення в системі маркетингового управління підприємством, подано класифікацію маркетингової інформації та дано її коротку характеристику. Висвітлено цінність маркетингової інформації як такої, яка створює передумови для здобуття конкурентних переваг, допомагає знизити рівень комерційного ризику, визначити й урахувати зміни в навколишньому бізнес-середовищі. Виділено чинники впливу на інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингу та ряд функцій, які покликана виконувати маркетингова інформація як стратегічний ресурс. В умовах сучасної невизначеності ринкового середовища та підвищення ефективності стратегічного управління для підприємства сформовано низку основних напрямків дослідження.
The essence of marketing information was developed, the importance of finding reliable and accurate information and its significance in the system of marketing management was proved, the classification of marketing information was given and its brief description was presented. The value of marketing information as such, which creates prerequisites for gaining competitive advantages, helps to reduce the level of commercial risk to define and take account of changes in the business environment, was elucidated. The factors of influence on the information and analytical support of marketing and a number of features that the marketing information as a strategic resource aims to perform, were highlighted. In conditions of current uncertainty of the market environment and increase of the efficiency of strategic management, a number of main areas of research is formed for the enterprise.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13095
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. Балабанова, Л.В. SWОТ-аналіз – основа формування маркетингових стратегій: навчальний посібник [Текст] / Л.В. Балабанова. – К.: Знання, 2005. – 301 с.
2. Крикавський, Є.В. Промисловий маркетинг: підручник [Текст] / Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 472 с.
3. Полторак, В.А. Маркетингові дослідження: навчальний посібник [Текст] / В.А. Полторак. – К.: Центер навчальної літератури, 2003. – 387 с.
4. Армстронг, Г. Маркетинг. Загальний курс [Текст] / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – М.: Вільямс, 2001. – 608 с.
5. Мхитарян, С.В. Маркетингова информационная система [Текст] / С.В. Мхитарян. – М.: Эксмо, 2006. – 336 с.
6. Єжова, Л.Ф. Інформаційний маркетинг: навчальний посібник [Текст] / Л.Ф. Єжова. – К.: КНЕУ, 2002. –360 с.
7. Ибрагимова, Р.С. Маркетинговый анализ развития предприятия: глобальный подход [Текст] / Р.С. Ибрагимова // Маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 35 – 45.
References: 1. Balabanova, L.V. SWOT-analiz – osnova formuvannia marketynhovykh stratehii: navchalnyi posibnyk [Text], L.V. Balabanova, K., Znannia, 2005, 301 p.
2. Krykavskyi, Ye.V. Promyslovyi marketynh: pidruchnyk [Text], Ye.V. Krykavskyi, N.I. Chukhrai. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2004, 472 p.
3. Poltorak, V.A. Marketynhovi doslidzhennia: navchalnyi posibnyk [Text], V.A. Poltorak, K., Tsenter navchalnoi literatury, 2003, 387 p.
4. Armstronh, H. Marketynh. Zahalnyi kurs [Text], H. Armstronh, F. Kotler, M., Viliams, 2001, 608 p.
5. Mkhitarian, S.V. Marketinhova informatsionnaia sistema [Text], S.V. Mkhitarian, M., Eksmo, 2006, 336 p.
6. Yezhova, L.F. Informatsiinyi marketynh: navchalnyi posibnyk [Text], L.F. Yezhova, K., KNEU, 2002. –360 p.
7. Ibrahimova, R.S. Marketinhovyi analiz razvitiia predpriiatiia: hlobalnyi podkhod [Text], R.S. Ibrahimova, Marketinh, 2004, No 4, P. 35 – 45.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2015, № 2 (49)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2015v49n2_Oksentyuk_B-Information_in_the_system_198-204__COVER.jpg181,19 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2015v49n2_Oksentyuk_B-Information_in_the_system_198-204.djvu106,76 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2015v49n2_Oksentyuk_B-Information_in_the_system_198-204.pdf1,83 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus