DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2005 >

Ⅷ студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ : [179]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання
У збірнику друкуються матеріали восьмої студентської наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя (20-21 квітня 2005 р.) за наступними науковими напрямками: Математичне моделювання, механіка і математика, машинобудування, машини та обладнання сільськогосподарського виробництва; приладобудування; матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій; електротехніка, електроніка та світлотехніка; математика; фізика; хімія, хімічна, біологічна та харчова технології; обладнання харчових виробництв; гуманітарні науки; економіка та менеджмент, фінанси, інформаційні технології.

Матеріали восьмої студентської наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. І.Пулюя „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2005р.), Тернопіль: ТДТУ, 2005.— 190 с.

Матеріали Ⅷ студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст


1
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
66
67
68
69
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
МАТЕМАТИКА
106
107
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
108
109
110
111
112
113
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
114
115
116
117
118
119
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
МАШИНОБУДУВАННЯ
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
162
163
164
165
166
ФІЗИКА
167
168
169
170
ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
171
172
173
174
175
176
 
177
178
188

Content


1
HUMANITARNI NAUKY
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
EKONOMIKA, MENEDZHMENT, FINANSY
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
66
67
68
69
INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
MATEMATIKA
106
107
MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
108
109
110
111
112
113
MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
114
115
116
117
118
119
MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
MASHINOBUDUVANNIA
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
OBLADNANNIA KHARCHOVIKH VIROBNITSTV
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
PRILADOBUDUVANNIA
162
163
164
165
166
FIZYKA
167
168
169
170
KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
171
172
173
174
175
176
 
177
177. Zmist
178
188

Нові матеріали (усі)

Видавнича сторінка

Зміст

Авторський покажчик

Використання особливостей поведінки компонентів хімічного процесу в розчині і на електродах для аналізу

Фізико-хімічні і технологічні особливості текстурування зернобобових культур парою

Коливальний процес на мідному електроді

Харчові волокна

Консерви лікувально-профілактичного призначення

Перcпективні способи виділення головних гомогенних фракцій з білків казеїнового комплексу

Радіаційний моніторинг мікрорайону “Центр”

Застосування теореми Гаусса для розрахунку гравітаційного поля сферичних тіл

Іван Пулюй – видатний науковець та громадсько-політичний діяч

Моделювання процесу обтікання прямого кута повітряним потоком

Варіабельність ритму серця при лікуванні хворих артеріальною гіпертензією

Пеленгація рухомих цілей

Керування положенням діаграми направленості антени шляхом зміщення опромінювача антеної системи

Аналіз впливу основних чинників зношування вимірювальних призм

Дослідження загасаючих коливань вимірювального вузла ваги з електромагнітним компенсатором

Використання кавітаційних пристроїв в харчовій промисловості

Модернізація кутера пріодичної дії КТ-330

Практика використання скляної тари з багатозахідною нарізкою та гвинтовим способом закупорювання

Застосування зворотньо-осмотичного розділення для підготовки води у харчових виробництвах

Зволоження зерна з використанням кавітації

Дослідження вмісту білкової пилюки в сироватці при виробництві білкових продуктів на підприємствах нашого регіону

Аналіз методів визначення теплопровідності для харчових продуктів

Гнучкий гвинтовий конвеєр

Математичне моделювання і дослідження процесу фільтраційного відтиску з урахуванням перетоків між вологовмісткими порами частинки і порами осаду

Удосконалення укладача-ділильника марки Ш 33.ХД 3-У

Аналіз сучасних технологічних рішень при виробництві чіпсів

Порівняльна оцінка відцентрових пиловловлювачів

Автоматизація процесу дозування сипких матеріалів

Виготовлення заготовок конічних зубчастих коліс в одиничному і дрібносерійному виробництвах

Визначення температури в зоні контакту при імпульсному зміцненні деталей машин

Передумови створення технологічного обладнання з паралельною кінематикою

Моделювання зв’язків продуктивності й точності операцій металообробки зі зміною вхідних параметрів

Методика дослідження різальної здатності твердосплавних інструментів за коефіцієнтом укорочення стружки в імовірнісному аспекті

Управління тертям та зношуванням в зоні перехідних процесів. Методика дослідження та критерії оцінки

Технологічний процес виготовлення стопорних кілець з горизонтальними поличками

Дослідження робіт в області точності оброблення на верстатах з ЧПУ

Технологічність конструкції гвинтового стрічково-лопатевого змішувача

Контроль геометричних параметрів отворів

Використання системи SolidWorks для параметричного твердотільного моделювання в машинобудуванні

Оптимізація режимів точіння з допомогою лінійного програмування в середовищі MathCAD

Оправка для розточувально-вигладжувальних робіт

Розширення технологічних можливостей гвинтових механізмів машин

Дослідження коефіцієнта укорочення стружки в імовірнісному аспекті при точінні

Перспективи удосконалення зернозбиральних комбайнів

Дослідження грунтообробних ротаційних машин

Модернізація дискового пасивного копача бурякозбиральних машин

Визначення відношення оптимальних довжин ланок маніпулятора

Обґрунтування ефективності застосування базальтопластиків в конструкціях штангових обприскувачів

Окремі статично невизначені задачі плоских стержневих систем

Розрахунок статично невизначеної рами із застосуванням методу мінімуму потенціальної енергії деформації

Визначення ціни машини в сільському господарстві

Визначення нормальних напружень при згині для деяких поперечних перетинів

Розрахунок статично невизначеної балки із застосуванням методу мінімуму потенціальної енергії деформації

Експериментальні дослідження динаміки навантаженості рам двигунів бурякозбиральних машин

Вдосконалення викопуючого пристрою бурякозбиральних машин

Вдосконалення пруткового транспортера коренезбиральної машини КС-6Б

Автоматизація розрахунку статично невизначеної рами застосуванням методу мінімуму потенціальної енергії деформації

Оцінка імовірності квазікрихкого руйнування елементу конструкції з тріщиною

Апроксимація кінетики розвитку поверхневих тріщин

Вплив температури підігрівання й умісту нікелю на схильність біляшовного металу хромонікелевих сталей (13Cr – NI i 13Cr – Ni – Mo), які містять 0,03-0,06% вуглецю, до утворення тріщин

Дослідження впливу захисного середовища на холодоломкість молібденових сплавів

Методи підвищення опору втомі елементів конструкцій

Дослідження впливу термічного оброблення на короткочасні механічні властивості зварних з’єднань жароміцних аустенітних сталей і сплавів

Оптимізацій вексельних операцій як підзадача системи автоматизації банку

Математичне моделювання фільтраційного вологопереносу з урахуванням перетоків між пористими частинками середовища

Моделювання фандрейзигу для наукової бібліотеки

Розробка структури системи для реабілітації функції мовного апарату

Використання пакету MathCAD для моделювання росту пор на включеннях

Прогнозування фінансового бюджету методом усереднення екстраполяції абсолютних та відносних значень бюджетних статей

Розрахунок характеристик турболентного примежового шару на плоскій пластині

Третя крайова задача для рівняння теплопровідності в крузі (стаціонарний випадок)

Апаратна реалізація криптоалгоритмів в задачах захисту інформації на основі криптографії еліптичних кривих

Прогнозування величини митних надходжень до держбюджету

Програма складання та моніторингу розкладу занять для навчальної частини ВУЗу

Комп’ютерна інформаційна система обліку і аналізу зовнішньо-економічної діяльності

Комп’ютерна система реєстрації та аналізу біоелектричних сигналів

Порівняльний аналіз методів та засобів представлення даних

Використання дисперсійного аналізу для якісної оцінки кардіосигналу

Оптимізація алгоритму послідовного планування I G -оптимальних експериментів для побудови інтервальних моделей статичних систем

Використання символу Якобі для генерування параметрів та базових точок на еліптичній кривій

Комп’ютерна система тестування знань студентів з можливістю випадкової вибірки запитань

Апаратні засоби синтезу складних зображень

Генерування фігур ліссажу з випадковою зміною параметрів

Дослідження та побудова спектрограм голосних звуків мовного сигналу

Фрактальний підхід до синтезу складних зображень

Система захисту інформації в комп’ютерній мережі на основі генератора псевдовипадкових чисел

Розробка алгоритму дослідження фізичної топології мережі

Програмний засіб попередньої обробки результатів експериментального вимірювання треків енергоспоживання для проведення криптоатаки

Застосування Wawelet-перетворення для виділення періоду основного тону голосних звуків мови

Алгоритми розпізнавання сигналів в інтелектуальних діагностичних системах

Розробка системи автоматизованого обліку платежів та надання послуг комп’ютерним клубом

Підвищення ефективності захисту електронної пошти від спаму

Розробка мультимедійної програми-репетитора для вивчення української абетки

Розвиток штучного інтелекту в Україні

Штучний інтелект – один з методів управління портфелем цінних паперів

Огляд сучасних методів криптоаналізу

Вибір структури системи для тренування мовного апарату

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus