DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >

2005 : [202]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Видавнича сторінка

Зміст

Інноваційний розвиток підприємств світлотехніки в умовах нестабільної економіки

Модель Стасіва-Тельтова

Вода – суматор енергії

Зниження енергоємності при модифікації поверхні скла

Система керування і моніторингу пристроїв гарантованого електроживлення

Фотометричне тіло в математичній моделі опромінювальних пристроїв з несиметричним світловим розподілом

Особливості конструктивного методу розрахунку оптимальних дроселів для розрядних ламп

Оптимізація параметрів електронного пускорегулюючого апарата для натрієвих ламп високого тиску

Побудова області стійкості лінійних неперервних систем в просторі двох параметрів, що нелінійно впливають на коефіцієнти характеристичного рівняння

Дослідження спектрів випромінювання “зеленого” GaP - світлодіода з урахуванням впливу крайового поглинання та повного внутрішнього відбивання

Проблема енергозбереження в освітлювальних установках

Сенсорная подсистема локальной адаптивной системы автоматизации металлургических печей

Экстремальная система регулирования координат газопылеудаления в условиях ОАО Запорожалюминий

Термодинамічний аналіз нерівноважних процесів енергоперетворення – новий напрям у підвищенні енергоощадності

Застосування лінійної моделі похибки для вибору оптимального режиму роботи вимірювального трансформатора напруги

Вплив параметрів змінного світлового поля на ріст і розвиток рослин на закритому грунті

Іван Пулюй і сьогодення України

Внесок Івана Пулюя у світлотехніку

Передмова

Редакційна сторінка

Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи. Праці Ⅱ міжнародної науково-технічної конференції, приуроченої 160-річчю видатного українського фізика, піонера в галузі світлотехніки і електротехніки професора Івана Пулюя

Видавнича сторінка

Зміст

Авторський покажчик

Використання особливостей поведінки компонентів хімічного процесу в розчині і на електродах для аналізу

Фізико-хімічні і технологічні особливості текстурування зернобобових культур парою

Коливальний процес на мідному електроді

Харчові волокна

Консерви лікувально-профілактичного призначення

Перcпективні способи виділення головних гомогенних фракцій з білків казеїнового комплексу

Радіаційний моніторинг мікрорайону “Центр”

Застосування теореми Гаусса для розрахунку гравітаційного поля сферичних тіл

Іван Пулюй – видатний науковець та громадсько-політичний діяч

Моделювання процесу обтікання прямого кута повітряним потоком

Варіабельність ритму серця при лікуванні хворих артеріальною гіпертензією

Пеленгація рухомих цілей

Керування положенням діаграми направленості антени шляхом зміщення опромінювача антеної системи

Аналіз впливу основних чинників зношування вимірювальних призм

Дослідження загасаючих коливань вимірювального вузла ваги з електромагнітним компенсатором

Використання кавітаційних пристроїв в харчовій промисловості

Модернізація кутера пріодичної дії КТ-330

Практика використання скляної тари з багатозахідною нарізкою та гвинтовим способом закупорювання

Застосування зворотньо-осмотичного розділення для підготовки води у харчових виробництвах

Зволоження зерна з використанням кавітації

Дослідження вмісту білкової пилюки в сироватці при виробництві білкових продуктів на підприємствах нашого регіону

Аналіз методів визначення теплопровідності для харчових продуктів

Гнучкий гвинтовий конвеєр

Математичне моделювання і дослідження процесу фільтраційного відтиску з урахуванням перетоків між вологовмісткими порами частинки і порами осаду

Удосконалення укладача-ділильника марки Ш 33.ХД 3-У

Аналіз сучасних технологічних рішень при виробництві чіпсів

Порівняльна оцінка відцентрових пиловловлювачів

Автоматизація процесу дозування сипких матеріалів

Виготовлення заготовок конічних зубчастих коліс в одиничному і дрібносерійному виробництвах

Визначення температури в зоні контакту при імпульсному зміцненні деталей машин

Передумови створення технологічного обладнання з паралельною кінематикою

Моделювання зв’язків продуктивності й точності операцій металообробки зі зміною вхідних параметрів

Методика дослідження різальної здатності твердосплавних інструментів за коефіцієнтом укорочення стружки в імовірнісному аспекті

Управління тертям та зношуванням в зоні перехідних процесів. Методика дослідження та критерії оцінки

Технологічний процес виготовлення стопорних кілець з горизонтальними поличками

Дослідження робіт в області точності оброблення на верстатах з ЧПУ

Технологічність конструкції гвинтового стрічково-лопатевого змішувача

Контроль геометричних параметрів отворів

Використання системи SolidWorks для параметричного твердотільного моделювання в машинобудуванні

Оптимізація режимів точіння з допомогою лінійного програмування в середовищі MathCAD

Оправка для розточувально-вигладжувальних робіт

Розширення технологічних можливостей гвинтових механізмів машин

Дослідження коефіцієнта укорочення стружки в імовірнісному аспекті при точінні

Перспективи удосконалення зернозбиральних комбайнів

Дослідження грунтообробних ротаційних машин

Модернізація дискового пасивного копача бурякозбиральних машин

Визначення відношення оптимальних довжин ланок маніпулятора

Обґрунтування ефективності застосування базальтопластиків в конструкціях штангових обприскувачів

Окремі статично невизначені задачі плоских стержневих систем

Розрахунок статично невизначеної рами із застосуванням методу мінімуму потенціальної енергії деформації

Визначення ціни машини в сільському господарстві

Визначення нормальних напружень при згині для деяких поперечних перетинів

Розрахунок статично невизначеної балки із застосуванням методу мінімуму потенціальної енергії деформації

Експериментальні дослідження динаміки навантаженості рам двигунів бурякозбиральних машин

Вдосконалення викопуючого пристрою бурякозбиральних машин

Вдосконалення пруткового транспортера коренезбиральної машини КС-6Б

Автоматизація розрахунку статично невизначеної рами застосуванням методу мінімуму потенціальної енергії деформації

Оцінка імовірності квазікрихкого руйнування елементу конструкції з тріщиною

Апроксимація кінетики розвитку поверхневих тріщин

Вплив температури підігрівання й умісту нікелю на схильність біляшовного металу хромонікелевих сталей (13Cr – NI i 13Cr – Ni – Mo), які містять 0,03-0,06% вуглецю, до утворення тріщин

Дослідження впливу захисного середовища на холодоломкість молібденових сплавів

Методи підвищення опору втомі елементів конструкцій

Дослідження впливу термічного оброблення на короткочасні механічні властивості зварних з’єднань жароміцних аустенітних сталей і сплавів

Оптимізацій вексельних операцій як підзадача системи автоматизації банку

Математичне моделювання фільтраційного вологопереносу з урахуванням перетоків між пористими частинками середовища

Моделювання фандрейзигу для наукової бібліотеки

Розробка структури системи для реабілітації функції мовного апарату

Використання пакету MathCAD для моделювання росту пор на включеннях

Прогнозування фінансового бюджету методом усереднення екстраполяції абсолютних та відносних значень бюджетних статей

Розрахунок характеристик турболентного примежового шару на плоскій пластині

Третя крайова задача для рівняння теплопровідності в крузі (стаціонарний випадок)

Апаратна реалізація криптоалгоритмів в задачах захисту інформації на основі криптографії еліптичних кривих

Прогнозування величини митних надходжень до держбюджету

Програма складання та моніторингу розкладу занять для навчальної частини ВУЗу

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus