DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >

2007 : [226]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Зміст

Авторський покажчик

Роздільне харчування

Застосування підсолоджувачів. Користь та безпека

Харчові ароматизатори

За біопаливом майбутнє

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Радіаційний моніторинг мікрорайону “Центр”

Українець Георгій Харпак – фізик, лауреат Нобелівської премії, наш сучасник

Науково - дослідницька діяльність І. Пулюя

Вивчення явища взаємної індукції

Дослідження явища резонансу в RLC-контурі

Моделювання магнетного поля соленоїда

Дія лазерних ударних хвиль на властивості сталей Ст3 та 15Х13МФ

Сучасні дослідження Сонячної системи

Вивчення гістерезису феромагнетичних матеріалів

Пісочний годинник і пов’язані з ним задачі механіки

Революційна технологія нового покоління транзисторів

Інтелектуальні датчики кутового положення

Математична модель реосигналу у вигляді пульсового коливання

Система для оцінювання достовірності передачі електропотенціального відгуку сітківки ока

Вибір критерію оцінки якості реконструкції зображень однорідного середовища в електроімпедансній томографії

Розробка електронно-комп’ютерної системи для дослідження швидких неперіодичних процесів при дії лазерних ударних хвиль на матеріали

Математична модель процедури відбору реосигналу від біооб'єкта

Моделювання системи зв’язку засобами MATLAB

Стенд для дослідження датчиків та вузлів інформаційних вимірювальних систем на базі мікроконвертера ADUC841

Розробка системи оцінки ризиків серцево-судинних захворювань у хворих на артеріальну гіпертензію

Можливі шляхи вдосконалення пиловловлювачів з жалюзійним відводом повітря

Моделювання адсорбційного масопереносу для одно- і двоскладових середовищ

Перспектива використання батарейних циклонів з жалюзійними елементами на підприємствах харчової промисловості

Вплив температури і природи рідини на поверхневий натяг

Екологічна безпека продуктів харчування вироблених з використанням харчових добавок

Удосконалення технологій очистки води молокозаводів

Підвищення продуктивності мінімлина

Використання баромембранних процесів в молочній промисловості

Аналіз способів і засобів подрібнення зерна

Радіоактивне забруднення харчових продуктів

Обладнання для фасування харчових продуктів

До питання видалення летких домішок водно-спиртових сумішей

Переваги циклотермічного темперування перед звичайним темперуванням

Дослідження процесу темперування шоколадної маси при різних режимах роботи темперуючої машини М2-Т-250

Пошук методів підвищення роботоздатності кулько-гвинтових передач

Шляхи підвищення паливної економічності та зниження токсичності автомобільних двигунів внутрішнього згоряння

Широкоуніверсальні машинні лещата для металорізальних верстатів

САПР керуючих програм для верстатів з ЧПК

Аналіз конструкцій затискних інструментальних патронів для високошвидкісної обробки

До аналізу структури сучасних графічних об’єктів

Автоматизований метод проектування технологічного процесу виготовлення широко стрічкових навивних заготовок

Багатоцільовий підхід до створення круглошліфувальних верстатів

Розрахунок статично невизначеної рами методом мінімуму потенціальної енергії деформації

Побудова епюр внутрішніх силових факторів для балок навантажених нерівномірно-розподіленим навантаженням

Удосконалення конструкції приводу робочих органів доочисника головок коренеплодів цукрових буряків типу БЕМ

Розрахунок плоскої просторово-навантаженої конструкції рами (стрілоподібної форми) із застосуванням методу мінімуму потенціальної енергії деформації

Методи випробовування ножів для зрізування гички

Негативна дія випадкової перешкоди на елементи конструкції причіпного обприскувача

Застосування методу мінімуму потенціальної енергії деформації при розрахунках конструкцій рам

Розрахунок бункерів бурякозбиральних комбайнів

Як взаємодіють циліндричні баки обприскувачів з опорами у вигляді ложементів?

Моделі дії бандажів на циліндричний резервуар обприскувача

Дослідження впливу хрому та нікелю на властивості металу шва високохромистих сталей, що загартовуються

Енергозберігаючі технології в порошковій металургії

Використання відходів деревообробної промисловості у будівельній галузі

Розрахунок елементів перерізу складної балки, з’єднаних заклепками

Дослідження структури зносостійкості, твердості і товщини шару наплавленого металу з екрануванням теплових полів

Розрахунок елементів перерізу складної балки, з’єднаних зварними швами

Спосіб паяння металорізальних пластинок із безвольфрамового твердого сплаву на основі TiC-NiCr

Визначення розподілу напружень для брусів виготовлених з різних матеріалів

Методика автоматизованого аналізу сітки тріщин термічної втоми

Застосування тугоплавких порошкових матеріалів в електротехніці

Розрахунок залізобетонних балок за допустимими напруженнями

Деградація мікроструктури сталі ролика МБЛЗ після експлуатаційного напрацювання

Імітаційна модель органу зору

Застосування адаптивної диференціальної імпульсно-кодової модуляції для кодування мовних сигналів

Математична модель альфа-ритму електроенцефалографічного сигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу

Застосування пакету прикладних програм Mathcad для моделювання процесу деформування матеріалу з урахуванням пошкоджуваності

Застосування диференціальних рівнянь для дослідження природничих та технічних систем

Побудова графіків функцій із змінним періодом

Українська математична термінологія

Розробка віртуальної машини та спряження її з операційною системою

Дослідження часової реалізації алгоритму електронного цифрового підпису RSA

ОС Linux – як альтернативна операційна система

Використання нейронних мереж (НМ) для виявлення комп’ютерних атак

Дослідження методу двохсторонньої атаки

Розробка широкосмугового генератора просторового зашумлення

Метод виявлення облич в відеопотоці

Методика дослідження якості навчального програмного засобу

Програмування моніторингу інформаційного поля Internet

Адаптація нейромережевого методу детекції обличчя для його паралельного виконання на GRID-сегменті

Стан і перспективи супутникового Інтернету в Україні

Алгоритми сегментації зображень

Відновлення інформації на жорстких магнітних дисках при фізичних ушкодженнях

Засоби захисту безпровідних мереж стандарту 802.11

Брандмауер в системі UNIX

Оптимізація прорисовки сцен у 3-D рушіях

Програма векторної анімації Corel R.A.V.E.

Автоматизація інформаційних бібліотечних процесів на базі АБІС Koha в науково-технічній бібліотеці ТДТУ

Стиснення звукових повідомлень методом залишків

Розробка програмного маршрутизатора на базі ОС Linux

Особливості використання технології AJAX для розробки web-сервісів

Система Contact Center для навчального закладу

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus