DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2008 >

Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ : [412]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

ХІ студентська науково-технічна конференція
«Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання»

17 - 18 квітня 2008 року відбулася ХІ студентська науково-практична конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання»

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОВОДИЛАСЯ ЗА СЕКЦІЯМИ:

 • Гуманітарні науки.
 • Економіка та менеджмент, фінанси.
 • Електротехніка, електроніка та світлотехніка.
 • Інформаційні технології.
 • Математика.
 • Математичне моделювання і механіка.
 • Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 • Машини та обладнання сільського виробництва.
 • Машинобудування.
 • Обладнання харчових виробництв.
 • Приладобудування.
 • Фізика.
 • Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.

Вимоги до оформлення заявки учасника конференції та вимоги до оформлення тез доповідей можна знайти в розділі «Конференції» Студентського наукового товариства.

Студентське наукове товариство
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
46001, м. Тернопіль, вул.Руська 56, кім. №211
тел. 8 0352 25-57-98 (дод.147)
факс: 8 0352 25-49-83
e-mail: snt@tu.edu.te.ua

Новина на сайті університету.

Матеріали Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський державний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 17-18 квітня 2008 р.), 2008. — Т. 1. — 249 с.

Матеріали Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський державний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 17-18 квітня 2008 р.), 2008. — Т. 2. — 195 с.

Збірник тез Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 1)


1
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
75
76
77
78
79
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
СЕКЦІЯ: ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
209
210
211
212
213
214
215
216
217
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
 
229
231

Content (Vol. 1)


1
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
SEKTSIIA: MATEMATYKA
75
76
77
78
79
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
SEKTSIIA: PRYLADOBUDUVANNIA
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
SEKTSIIA: FIZYKA
209
210
211
212
213
214
215
216
217
SEKTSIIA: KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
 
229
231
Збірник тез Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 2)


1
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
 
182
183

Content (Vol. 2)


1
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SEKTSIIA: EKONOMIKA, MENEDZHMENT, FINANSY
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
 
182
182. Zmist
183

Нові матеріали (усі)

Зміст

Авторський покажчик

Зовнішня реклама: проблеми розміщення

Основні аспекти глобальних проблем

Високотехнологічні послуги у фінансовій сфері України

Шкода від маркетонгових досліджень для підприємства

Упакування і транспортна придатність вантажів

Недоліки використання методу оцінки запасів ЛІФО на вітчизняних підприємствах в сучасних умовах господарювання

Особливості ведення ділових переговорів з іноземною стороною

Перевірка суб’єктів господарювання державного сектора економіки: ревізія чи аудит?

Маркетингові дослідження в Internet

Консалтинг як спосіб вирішення проблем маркетингу на вітчизняних підприємствах

Система «Форсайт» у визначенні пріоритетів державної науково-технічної політики

Перспективи інтеграції і гармонізації аудиту в Україні

Шляхи підвищення якості продукції на підприємствах молочної промисловості

Система управління якістю послуг в Україні

Необхідність розвитку лізингових та селенгових операцій в Україні

Облік і аналіз виробничих витрат в системі управління собівартістю продукції

Кокурентоздатність організації: поняття, оцінка, шляхи забезпечення

Основні підходи до визначення поняття „реклама”

Ціноутворення на продукцію інноваційних проектів (на прикладі вогнетривкої фанери)

Створення вільних економічних зон в туризмі

Ефективність виробництва та шляхи її підвищення

До питання визначення корисності управління якістю

Використання відновлюваних джерел енергії

Проблеми методики складання звіту про власний капітал в умовах сучасної ринкової економіки

Передумови необхідності інтенсифікації інноваційної діяльності на ринку хлібобулочної продукції

Підходи до управління розробками нової продукції

Ключові завдання організації закупівель згідно логістичної концепції «just-in-time»

Зайнятість та безробіття населення

Перспективи переходу до інфляційного таргетування в Україні

Розвиток малого підприємництва в Україні:проблеми та перспективи

Фактори, які враховують при плануванні транспортних послуг

Важливість провадження ISO 9000 на транспорті

Важливість постановки цілей для менеджера

Роль позицій сприйняття інформації в нейролінгвістичному програмуванні

Дослідження системи смимулювання праці на підприємстві

Організація реклами товару

Стан і проблеми калькулювання в умовах становлення ринкових відносин

Кабінетні маркетингові дослідження

Теоретичні підходи до визначення сутності маркетингових комунікацій

Особливості просування на ринку технологій електроживлення та енергозахисту

Деякі аспекти реформування податкової системи України

Щодо іпотечного кредитування АПК

Новий підхід до медіа планування реклами в Інтернеті

Ключові проблеми процесу постачання на підприємствах в умовах ринкової економіки

Різновидності брендів та відповідних їм стратегій

Проблеми створення ринкової інфраструктури в Україні

Актуальність зростання продуктивності праці

Вкладення інвестицій у монети

Екологічна свідомість «зеленого маркетингу»

Механізм стимулювання науково-технічного прогресу

Проблема якості менеджмент-освіти та працевлаштування

Внутрішній аудит у системі управління корпорацією

Методи забезпечення конкурентоспроможності на ринку

Аналіз конкурентної позиції підприємства

Кадровий менеджмент у світлі християнських моральних цінностей

Встановлення залежності норми часу від змінних факторів

Бренд – як ефективний інструмент вторгнення на ринок

Сучасні підходи до структури комплексу маркетингу

Інформаційна та нормативна база планування

Проектування основних параметрів логістичного продукту

Особливості обліку витрат в умовах ринку: система стандарт-кост та метод нормативного обліку витрат

Ознаки ділового етикету державного службовця

Пріоритетні шляхи підвищення конкурентно-спроможності текстильної галузі

Підвищення ефективності формування товарного асортименту підприємства

Актуальні проблеми податку на додану вартість

Логістика і маркетинг в системі управління підприємством

Соціально-психологічні аспекти впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000 в організаціях України

Метод Kaizen в системі безупинного поліпшення процесів і продуктів

Роль та значення психологічних факторів при сегментуванні ринку

Розвиток туризму у Тернопільській області

Засоби поширення реклами

Процес розробки нового товару

Шляхи підвищення рівня рентабельності підприємств сфери матеріально-технічного постачання

Відмінності в організуванні вільних економічних зон у польщі та Україні

Покращення планування реалізації продукції на вітчизняних підприємствах

Упаковка як елемент логістики

Удосконалення системи управління витратами на вітчизняних підприємствах

Сучасні проблеми зовнішньої економічної діяльності

Ключові принципи формування товарного асортименту промислового підприємства

Актуальність оптимізації виробничої програми підприємства

Формування та використання виробничої потужності підприємства

Сучасні підходи до організації транспортно-логістичних систем вантажоперевезень

Реструктуризація підприємства та її види

Шляхи розширення сфер діяльності банку „Надра” на ринку будівельних послуг

Управління виробництвом на основі підходу „точно - вчасно”

Особливості аналізу фінансових результатів в умовах інфляції

Планування й прогнозування діяльності підприємства

Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні

Особливості організації робочого місце менеджера

Мегатренди світових економічних перетворень

Використання алгоритму Target Costing, як нетрадиційного методу обліку витрат

Український ринок логістики: сучасні тенденції розвитку

Значення трудового контракту в соціально-трудових відносинах

Формування інформаційного поля бізнес-планування

Підходи до діяльності підприємства відповідно до концепції TQM

Використання зарубіжного досвіду в системі калькулювання собівартості продукції вітчизняних підприємств

Функціональні зони використання POS-матеріалів

Вплив попиту на процес ціноутворення

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus