DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2012 >

Ⅴ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ : [496]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

V Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція
«Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання»

19 - 20 квітня 2012 року на базі ТНТУ проходила V Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання».

Робота конференції проводилася за секціями:

 1. Гуманітарні науки.
 2. Економіка та менеджмент, фінанси.
 3. Електротехніка, електроніка та світлотехніка.
 4. Інформаційні технології
 5. Математика
 6. Математичне моделювання і механіка.
 7. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 8. Машини та обладнання сільського виробництва.
 9. Машинобудування.
 10. Обладнання харчових виробництв.
 11. Приладобудування.
 12. Фізика.
 13. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 14. Радіоелектронні біотехнічні апарати.
 15. Зварювання та споріднені процеси і технології.

Новина на сайті ТНТУ.

Матеріали Ⅴ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 19-20 квітня 2012 р.), 2012. — Т. 1. — 294 с.

Матеріали Ⅴ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 19-20 квітня 2012 р.), 2012. — Т. 2. — 227 с.

Збірник тез Ⅴ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 1)


1
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
122
123
124
125
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
126
127
128
129
130
131
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
159
160
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
СЕКЦІЯ: РАДІОЕЛЕКТРОННІ БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
СЕКЦІЯ: ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
 
278
295

Content (Vol. 1)


1
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
SEKTSIIA: MATEMATYKA
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
122
123
124
125
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
126
127
128
129
130
131
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
159
160
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
SEKTSIIA: RADIOELEKTRONNI BIOTEKHNICHNI SYSTEMY
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
SEKTSIIA: ZVARIUVANNIA TA SPORIDNENI PROTSESY I TEKHNOLOHII
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
SEKTSIIA: FIZYKA
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
SEKTSIIA: KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
 
273. Zmist
278
295
Збірник тез Ⅴ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 2)


1
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
 
223
235

Content (Vol. 2)


1
SEKTSIIA: EKONOMIKA, MENEDZHMENT, FINANSY
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
 
221. Zmist
223
235

Нові матеріали (усі)

Видавничі сторінки

Зміст

Конформізм - особистісна проблема

Комп’ютерна залежність сучасних підлітків

Питання перекладу рекламних текстів

Становлення української державності періоду гетьманування Павла Скоропадського

Способи перекладу українською мовою англійських абревіатур

Тенденції розвитку місцевого самоврядування Тернополя в порівнянні з європейським досвідом

Тенденції та проблеми розвитку місцевого самоврядування Тернополя в порівнянні з європейським досвідом

Специфіка гуманізму епохи Відродження

Порівняльна характеристика структури підготовленості баскетболістів різної кваліфікації

Інтернаціональні лексичні одиниці у найменуваннях осіб за професією

Новаторство Івана Марчука у малярстві

Undeservedly forgotten Nikola Tesla

Фізичне виховання молоді в контексті суспільних трансформацій

Значення багатогранності особи вихователя в розвитку суспільства

Ставлення Сталіна до української більшовицької верхівки

Компаративний аналіз політичних еліт в тоталітарному і демократичному суспільстві

Комічний ефект у національному фольклорі

Кримінальна відповідальність за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару

Способи перекладу англомовних реалій засобами сучасної української мови

Особливості словотвору лексичних інновацій сфери комп’ютерних технологій

Розподіл країн за видом перекладу фільмів

Вдосконалення державного врядування за підтримки неурядових громадських організацій

Діалектика відносин громадянського суспільства і правової держави

Субкультури Британії

Використання комп'ютерних технологій на уроках іноземної мови

Удосконалення техніки плавання кролем на грудях

Половці

Історичні корені самоврядних традицій міста Тернопіль

Фразеологічні одиниці з нумеральним компонентом в англійській, українській і російській мовах

Фізики української діаспори у світовій науці

Вплив феміністського руху на розвиток словника англійської мови

Григорій Ващенко – видатний педагог національного відродження України

Педагогічна спадщина Жан-Жака Руссо і сьогодення

Співвідношення представницької демократії в Україні

Дослідження залежності успішності учнів середнього шкільного віку від власного ім рівня концентрації уваги

Переклад австралійських та новозеландських фільмів

Політична боротьба в Україні

Сократ та його принцип «пізнай самого себе»

Політична система суспільства

До проблеми використання морфологічних трансформацій при перекладі літературних творів

Писанка

Взаємовідносини політики і економіки

Tablet sensation

Передача власних назв твору Дж.Р.Р. Толкіна „Володар перснів” російською мовою (переклад А.А. Кістяковського і В.С. Муравйова)

Формування цілісного ставлення студентів до фізичної культури

Robotics in surgery

Меланхолійно-тужливі мотиви у ліриці Богдана Лепкого

Аналіз лексичного значення концептів «house» / «home»

Розвиток суспільно-політичної сфери та його відбиття в словниковому складі сучасної англійської мови

Печеніги

Творчість таджицького письменника Мірзо Турсун-заде

Знай одно: не каюсь я, не плачу… (приурочено 70-й річниці з дня смерті Олени Теліги)

Оптимальний підхід до лідерства

Питання перекладу гри слів українською мовою з англійської

Дефлімпійський спорт

Конституція Пилипа Орлика як політико – правове втілення української державності

Садріддін Айні – таджицький письменник і літературознавець

Деякі аспекти національьної політики в Україні

Основні помилки при перекладі назв фільмів

Особливості хімічної підготовки майбутніх фахівців-екологів у технічних університетах України

Проблеми розвитку демократії в Україні

Урахування функцій заголовків при перекладі фільмів

Філософія страху

Лексико-семантичні особливості англійських еконеологізмів та деякі проблеми їх перекладу

Способи перекладу лексичних інновацій сфери комп’ютерних технологій з англійської мови українською

Битва 1223 р. на р. Калка

Роль інформаційних педагогічних технологій у навчальному процесі

Спортивно - масові заходи значення для розвитку людини

Індивідуальні стилі здорового способу життя студентів

Особливості застосування засобів у фізичному вихованні студентів спеціальної медичної групи

Основні принципи спортивного тренування

Життя і творчість Сергія Параджанова

Особливості роботи з важковиховуваними дітьми

Лексичні та фразеологічні інновації в суспільно-політичній сфері англійської мови

Подорожі марокканського письменника бу Абдала́ха Муха́меда Ібн Абдалла́ха аль Лава́ла ат Танджи́

Організація і зміст професійно-прикладної фізичної підготовки студентів технічних вузів

Філософія любові, її сили та справедливості

Зародження української дипломатії, Ярослав Мудрий

Тлумачення ризику в охороні праці

Специфіка політичних конфліктів на грунті націоналізму

Analysis of the computer system based on NVIDIA fermi architecture

Українська філософія XIX-XX ст. у контексті світової філософської думки

Мотиви занять фізичною культурою і спортом студентів

Жіночий рух та евфемізація мовлення

Правові режими майна подружжя у шлюбному договорі

Питання мотивації політичної участі в громадянському суспільстві

Взаємозв’язок молодіжного сленгу та мови віртуальної комунікації

Застосування гіперболи у сучасній англійській літературній мові

Основні поняття,особливості та форми цивільно-правової відповідальності

Шляхи розвитку логічного мислення учнів молодшого шкільного віку

Суспільні пріоритети сучасної молоді

Internet

Психологічний аналіз міжособистісної взаємодії підлітків у сучасних умовах

Вплив Магдебурзького права на місцеве самоврядування сьогодення

Applying of generation theory in talent management

Development of food industry in Ukraine

Problems of fast food

Фразеологія у системній організації мови

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus