DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2014 >

Ⅶ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ : [459]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Науково-технічна конференція
«Природничі та гуманітарні науки.
Актуальні питання»

У відповідності листа Міністерства освіти і науки Україні № 1/11 -205 від 14.01.2014 р., та з метою аналізу та узагальнення нових результатів фундаментальних та прикладних досліджень, які проводяться в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася VІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання».

До вашої уваги програма конференції.

В збірнику друкуються матеріали Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції. Тернопіль. – ТНТУ ім. І. Пулюя (24-25 квітня 2014 р.) за наступними науковими напрямками: математичне моделювання і механіка, машинобудування, машини та обладнання сільськогосподарського виробництва; приладобудування; матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій; електротехніка, електроніка та світлотехніка; математика; фізика; хімія, хімічна, біологічна та харчова технології; обладнання харчових виробництв; інформаційні технології, гуманітарні науки, економіка, менеджмент, фінанси, радіоелектронні біотехнічні системи; зварювання та споріднені процеси і технології.

Матеріали VІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 24-25 квітня 2014 р.), 2014. — Т. 1. — 263 с.

Матеріали VІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 24-25 квітня 2014 р.), 2014. — Т. 2. — 245 с.

Матеріали Ⅶ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 1)


1
ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
5
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
30
31
32
34
35
36
37
39
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
МАТЕМАТИКА
91
92
93
94
95
96
97
98
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
99
100
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
101
102
103
104
105
МАШИНОБУДУВАННЯ
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
РАДІОЕЛЕКТРОННІ БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ
167
168
169
170
172
173
174
175
176
177
ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
178
179
180
181
182
184
185
186
187
188
189
190
192
ФІЗИКА
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
237
238
239
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
240
241
242
243
244
 
245
263
264

Content (Vol. 1)


1
OBLADNANNIA KHARCHOVIKH VIROBNITSTV
3
5
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
30
31
32
34
35
36
37
39
INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
MATEMATIKA
91
92
93
94
95
96
97
98
MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
99
100
MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
101
102
103
104
105
MASHINOBUDUVANNIA
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
RADIOELEKTRONNI BIOTEKHNICHNI SYSTEMY
167
168
169
170
172
173
174
175
176
177
ZVARIUVANNIA TA SPORIDNENI PROTSESY I TEKHNOLOHII
178
179
180
181
182
184
185
186
187
188
189
190
192
FIZYKA
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
237
238
239
PRILADOBUDUVANNIA
240
241
242
243
244
 
230. Zmist
245
263
264
Матеріали Ⅶ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 2)


1
ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
 
230
246

Content (Vol. 2)


1
EKONOMIKA, MENEDZHMENT, FINANSY
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
HUMANITARNI NAUKY
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
 
225. Zmist
230
246

Нові матеріали (усі)

Видавнича сторінка

Зміст

Розвиток психомоторики у студентів

Top 10 supercomputers

Психологічна допомога при переживанні горя

7 Wonders of the Modern World

Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві

Теократична модель держави

Відносини добросусідства за земельним законодавством України

Трудова зайнятість як фактор психологічного здоров’я людини

Компетентнісний підхід у навчальному процесі на кафедрі фізичного виховання і спорту

Критерії професійної придатності практичного психолога

Аналіз наукових підходів до формування здорового способу життя

Політичний процес

Фізичне виховання студентів спец. мед. груп

Holography

Застосування засобів у фізичному вихованні студентів спеціальної медичної групи

Influence of computer games on young people’s behavior

Психологічний аналіз Інтернет мережі як інституту соціалізації

Особливості дихальних проб у плавців збірної ТНТУ

Why people switched from iphone to Android

Вестибулярна стійкість баскетболістів

Приватне життя в англійських мініатюрах XI-XІІІ ст.

Importance of computer

Психологічні чинники професійної самореалізації жінки в сучасному суспільстві

Current research of cross platform game development using GMS

Pros and cons of Android devices

Плавання – засіб підвищення функціонального стану людини при зміні погоди

Особливості взаємин УНДО і товариства «Просвіта»

Дослідження показників сили волі студентів ТНТУ

Адаптація у сучасному спорті

Використання комп’ютерної програми ”Reaction-Test” у тренуванні плавців

Вплив ЗМІ на формування гендерних стереотипів

Приречений творити для людей

Життєві цінності сучасної молодої сім’ї

Особистісна гідність як умова подолання кризи професійного росту

Самостійна робота студентів з формування культури здоров’я в контексті Болонського процесу

Ставлення студентської молоді до фізичної культури і спорту

Вплив «Я-концепції» на рівень успішності професійної діяльності

Новітні технології у процесі фізичного виховання студентів

Франко над Стрипою

Креативні способи популяризації української мови

Video communication software

Удосконалення системи фізичного виховання студентів як засіб покращення їхнього здоров’я

Силова підготовка у фізичному вихованні студентів

Висвітлення інформації про діяльність Тернопільської міської ради

Соціальні та політичні конфлікти у сучасній Україні

Самостійні заняття фізичними вправами

Складові успішності рухової підготовки студентів у процесі навчання

Суть і основні причини виникнення політичних конфліктів

Strategic management of communication

Знання та уміння ведення здорового способу життя в студентів ТНТУ

Smart technologies: the most interesting novelties of 2014

Соціальна поведінка особистості в умовах кризи

Мораль і релігія крізь призму християнської моралі

Ставлення іноземних студентів до вітчизняної системи фізичного виховання

Роль педагогічних товариств у захисті прав українського учительства

Основні принципи спортивного тренування

Tor - The Onion Router

Самоконтроль на заняттях з фізичного виховання і спорту

Індивідуальні стилі здорового способу життя студентів

Мотивація вибору професії практичного психолога

Importance of computer

Bitcoin as cryptocurrency and peer-to-peer epayment system

Шляхи удосконалення державного управління зайнятістю в Україні

Використання соціальних мереж для просування товарів і послуг

Вдосконалення нематеріальних оцінки активів

Аналіз розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Тернопільської області

Підходи до формування потенціалу підприємства

Моделі оцінки рентабельності підприємства

Суть банківської діяльності в Україні

9 most expensive substances in the world

Планування цін на підприємстві

Сучасні методи атестації персоналу

Фактори зниження ефективності функціонування банківських установ

Ідентифікація поняття кризи страхового ринку

Проблеми реформування податкової системи України

Суть фінансового механізму підприємства

Концепція перспективи розвитку управлінської парадигми

Сучасні економічні теорії

Принципи організації служби маркетингу на підприємстві

Стратегічний і тактичний аналіз грошових потоків підприємства

Принципи розроблення стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства

Впровадження інновацій в сфері нанотехнологій в Україні

Шляхи покращення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України

Сучасні проблеми менеджменту українських підприємств

Сучасні тенденції розвитку глобальної економіки

Роль інформаційного сектору у розвитку економіки України

Управлінський облік та витрат сільськогосподарських підприємствах

Форми кредитування комерційним банком

Проблеми інформаційного забезпечення в системі управління маркетинговою діяльністю підприємства

Проблеми фінансового забезпечення малого бізнесу в Україні

Вплив зовнішніх факторів на діяльність підприємства

Фактори формування прибутку підприємств

Вдосконалення системи обліку оплати праці на підприємстві

Пріорітети розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в умовах глобалізації

Оцінка ефективності реклами

Шляхи вдосконалення облікової політики бюджетних установ на прикладі Національного банку України

Теоретичні аспекти сутності основних засобів та інших необоротних активів підприємства

Становлення нової парадигми економічної теорії в умовах інформаційної економіки

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus