DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >

2011 : [61]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Побудова концепції реструктуризації та її вплив на діяльність машинобудівних підприємств

Роль процесів легалізації у зростанні потенціалу ринку програмного забезпечення

Демпінг та антидемпінг у захисті економічних інтересів

Стратегія розвитку лізингової компанії

Аналіз галузевого портфеля регіону в контексті структурних змін у ринковій економіці

Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозування ймовірності банкрутства підприємств

Особливості оцінювання вартості прав на об’єкти права інтелектуальної власності

Роль власності на сучасному етапі розвитку аграрних відносин

Стратегічне управління інвестиційно-інноваційним бізнес-портфелем підприємства у сфері малого підприємництва

Особливості використання методу маркетингового дослідження "фокус-група" в глобальній мереж інтернет

Економіко-організаційні проблеми розроблення маркетингової стратегії розвитку машинобудівних підприємств

Маркетинговий інструментарій формування споживчого попиту

Ефективність використання маркетингових стратегій

Реклама як механізм залучення інвестицій в українську економіку

Фінансування видатків місцевих бюджетів: стан і проблеми здійснення

Роль грошово-кредитної політики в стимулюванні інноваційного розвитку вітчизняної економіки

Використання податкових векселів при митному оформленні товарів: сучасний стан та перспективи

Аналіз податкового навантаження платників єдиного податку

Моніторинг виконання бюджетних програм у забезпеченні прозорості фінансування соціально-культурних послуг в україні

Вплив процентної політики держави на розвиток реального сектора економіки україни

Рух матеріальних оборотних фондів і потреба в кредиті

Інноваційні економічні цикли

Теоретичні підходи до вивчення проблеми бідності: глобальний та країнний виміри

Закономірності, приципи, методи забезпечення ринкової інфраструктури попиту і пропозиції робочої сили

Теоретичні засади формування системи управління державною власністю

Економетричне моделювання динаміки розвитку солідарної пенсійної системи україни

Інтеграція україни у світове господарство

Упровадження інтегрованої моделі управління активізацією інноваційної діяльності вітчизняних підприємств

Економіко-організаційні аспекти забезпечення реалізації права на соціальний захист в Україні

Сутність і розвиток екологічного обліку

Контроль фінансових результатів: недосконалість інструментарію традиційного управлінського обліку

Стратегічний розвиток машинобудування в україні

Актуальні питання фахової підготовки та перепідготовки кадрів

Тенденції та пріоритети соціальної політики

Аналіз сучасного стану функціонування лізингового ринку україни

Стратегічні пріоритети розвитку промисловості будівельних матеріалів регіону

Аналіз та оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на діяльність підприємств машинобудування на сучасному етапі

Адміністрування діяльності державних організацій в умовах динамічного зовнішнього середовища: проблемні аспекти та напрями удосконалення

Теоретико-методологічні основи досліджень сектора домогосподарств у системі національної економіки

Механізм внутрішньої взаємодії у виробничих кластерах

Державні закупівлі в україні: теоретичні аспекти та практичні проблеми

Переваги ipo як засобу здійснення інвестицій

Структуризація галузей народного господарства для підвищення добробуту україни в умовах підготовки до прийняття чемпіонату європи з футболу у 2012 році

Мінімізація негативних наслідків конфліктів на підприємстві

Оцінювання інноваційних ризиків у системі вартісно-орієнтованого управління

Оцінювання вартості підприємства як основа ефективного управління

До проблем розвитку малого підприємництва або вчитися на своїх і чужих помилках

Розвиток міжнародного туризму після світової економічної кризи 2008–2009 РР.

Європейський досвід діяльності інституцій розвитку підприємництва та можливості його використання в Україні

Дослідження особливостей зарубіжного досвіду здійснення кадрової політики

Особливості організації та функціонування світового ринку антикваріату

Класифікація видів міжнародної трудової міграції: окреслення операційних понять

Системний підхід до формування логістично-мотиваційного середовища на торговельному підприємстві

Реальність семплінгу в торговому маркетингу: умови та генезис розвитку

Етапи розроблення стратегії брендингу

Теоретико-прикладні аспекти оцінювання результатів маркетингових досліджень

Проблеми відображення в обліку прав користування об’єктами інтелектуальної власності у системі інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення

Факторний підхід до формування стратегії зниження витрат підприємства

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: сутнісно-аналітичний аспект

Історія становлення та перспективи розвитку економічного аналізу

Місце рахунків витрат і доходів підприємств у планах рахунків бухгалтерського обліку

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus