DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2015 >

VІІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ : [387]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Робота конференції проводилася за секціями:
1.Гуманітарні науки.
2.Економіка та менеджмент, фінанси.
3.Електротехніка, електроніка та світлотехніка.
4. Інформаційні технології.
5. Математика.
6. Математичне моделювання і механіка.
7. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
8. Машини та обладнання сільського виробництва.
9. Машинобудування.
10. Обладнання харчових виробництв.
11. Приладобудування.
12. Фізика.
13. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
14. Радіоелектронні біотехнічні апарати.
15. Зварювання та споріднені процеси і технології.

Новина 1

Новина 2

Повідомлення

Матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2015 р.), 2015.- Т. 1. - 332 с.

Матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2015 р.), 2015.- Т. 2. - 195 с.

Збірник тез Ⅷ всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 1)


1
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
36
37
38
39
40
41
42
43
45
47
48
49
51
52
53
54
56
58
59
61
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
84
85
86
87
88
89
91
92
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
113
114
115
116
118
119
121
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
123
124
125
126
127
128
130
131
133
134
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
135
136
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
137
138
139
140
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
153
154
156
157
158
159
160
161
163
164
165
166
167
169
170
171
173
175
177
178
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
192
193
194
196
197
199
201
202
204
205
206
207
208
210
212
213
215
217
218
219
220
222
223
225
226
228
229
231
233
235
236
237
239
СЕКЦІЯ: РАДІОЕЛЕКТРОННІ БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ
240
242
244
245
246
247
248
249
251
252
253
255
256
257
СЕКЦІЯ: ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
259
261
262
263
265
266
267
268
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
269
270
271
272
273
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
274
275
276
277
278
280
281
282
284
285
286
288
289
290
291
292
293
294
296
297
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
299
301
303
304
306
308
310
СЕКЦІЯ: ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
311
 
312
330

Content (Vol. 1)


1
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
36
37
38
39
40
41
42
43
45
47
48
49
51
52
53
54
56
58
59
61
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
84
85
86
87
88
89
91
92
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
113
114
115
116
118
119
121
SEKTSIIA: MATEMATYKA
123
124
125
126
127
128
130
131
133
134
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
135
136
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
137
138
139
140
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
153
154
156
157
158
159
160
161
163
164
165
166
167
169
170
171
173
175
177
178
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
192
193
194
196
197
199
201
202
204
205
206
207
208
210
212
213
215
217
218
219
220
222
223
225
226
228
229
231
233
235
236
237
239
SEKTSIIA: RADIOELEKTRONNI BIOTEKHNICHNI SYSTEMY
240
242
244
245
246
247
248
249
251
252
253
255
256
257
SEKTSIIA: ZVARIUVANNIA TA SPORIDNENI PROTSESY I TEKHNOLOHII
259
261
262
263
265
266
267
268
SEKTSIIA: FIZYKA
269
270
271
272
273
SEKTSIIA: KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
274
275
276
277
278
280
281
282
284
285
286
288
289
290
291
292
293
294
296
297
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
299
301
303
304
306
308
310
SEKTSIIA: PRYLADOBUDUVANNIA
311
 
245. Zmist
312
330
Матеріали Ⅷ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 2)


1
ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
35
36
37
38
39
40
41
43
45
47
49
50
52
54
55
56
57
59
61
62
65
67
69
71
72
74
76
77
78
80
82
84
86
87
89
90
92
94
96
98
99
100
101
102
103
104
106
107
109
110
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
112
113
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
126
127
128
129
130
131
132
133
135
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
179
180
181
182
183
 
184
194

Content (Vol. 2)


1
EKONOMIKA, MENEDZHMENT, FINANSY
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
35
36
37
38
39
40
41
43
45
47
49
50
52
54
55
56
57
59
61
62
65
67
69
71
72
74
76
77
78
80
82
84
86
87
89
90
92
94
96
98
99
100
101
102
103
104
106
107
109
110
HUMANITARNI NAUKY
112
113
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
126
127
128
129
130
131
132
133
135
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
179
180
181
182
183
 
139. Zmist
184
194

Нові матеріали (усі)

Видавничі сторінки

Зміст

Конструкція пристрою для вимірювання ширини робочих поясків поршневих кілець

Структурна деградація матеріалу магістрального трубопроводу

Визначення експлуатаційних властивостей текстильних матеріалів медичного призначення

Конфекціювання матеріалів на комплект лікарняної білизни для інвалідів

Дослідження корозійних властивостей епоксикомпозитів модифікованих дисперсними частками

A self-healing polymer fills in cracks

Визначення внутрішніх силових факторів для брусів виготовлених з різнорідних матеріалів

Визначення фізичних властивостей нових композиційних текстильних матеріалів з використанням бавовняних волокнистих відходів

Застосування процесів екстракції у харчовій промисловості

Корисні властивості вина та методи його фальсифікації

Класифікація соусів

Альтернативні шляхи впровадження інноваційного устаткування молекулярної кухні та фьюжн кулінарії

Вміст вітаміну С в овочах родини хрестоцвітних при зберіганні

Мікробіологічне обґрунтування зберігання м’ясної сировини для консервного виробництва упакованої під вакуумом

Вміст нітратів у овочах з відкритого і закритого ґрунтів

Адсорбційна очистка води від йонів важких металів

Виділення та ідентифікація протеїнів казеїнового комплексу

Дослідження твердості води методом комплексонометричного титрування

Аутоокислення олій і способи їх запобігання

Таємниця живої води

Вплив препарату ЕПАА-2 на властивості полімерних плівок для оздоблення шкіряного напівфабрикату

Вплив ензимів на мікробні біоплівки, які утворені на технологічному обладнані

Стабілізація пігментного комплексу при переробці столового буряку

Консервування шкірок кавуна

Дослідження желеутворюючої здатності концентрованого яблучного соку

Особливості харчування людей похилого віку

Вплив технологічної обробки на вміст нітратів у моркві

Хімічні волокна

Ivan Puluj – prominent scientist, physicist,electrical engineer

Фундаментальні фізичні константи

Сучасні та перспективні дослідження космічного простору: китайська програма вивчення місяця

Ефект Комптона

Визначення випромінювальної здатності вольфраму

Ультразвукове зварювання пластмас

Зварювання пластмас нагрітим інструментом

Оцінка основних технічних характеристик покритих електродів

Оцінка напруженого стану зварних стиків магістральних трубопроводів

Використання пластмасових труб в системах водопостачання

Особливості терморезисторного зварювання пластмасових труб

Активована дугова металізація

Особливості виробництва та використання біогазу в Україні

Метод розпізнавання голосових сигналів для задачі відновлення комунікативної функції

Застосування коректорів коефіцієнта потужності в сучасній медичній техніці

Оцінювання статистик біосигналів когерентним методом

Моделювання процесу транспортування внутрішньоочної рідини в дренажних системах при глаукомі

Обгрунтування вибору математичної моделі біомедичного сигналу

Система тривожної сигналізації для діагностики ішемічної хвороби серця

Математичне моделювання та засоби регулювання динамічного опромінення ультрафіолетом для комплексного лікування псоріазу

Оцінювання статистик біосигналів методом стаціонарних компонент

Математична модель мовних сигналів для систем реабілітації людей із симптомом гнусавості

Теоретичні аспекти застосування фільтрового методу для оцінювання статистик біосигналів

Синфазний та компонентний методи аналізу ритмічних біосигналів

Засоби низькоенергетичного впливу на біооб'єкт

Методи та засоби оброблення електроретинографічних сигналів при низькій інтенсивності світлового подразнення

Метод оптимального виділення пульсового сигналу у суміші із завад

Дослідження дефектів в силових трансформаторах для підвищення ефективності їх діагностування

Зниження однофазних замикань на землю

Підвищення чутливості та селективності дії релейного захисту при однофазних замиканнях на землю в мережах 6-10 кВ

Якісні показники освітлення в енергоефективних динамічних освітлювальних установок довгих коридорів

Використання світлодіодних джерел світла в зовнішній рекламі

Проектування світлодіодних світлових приладів із змінною кольоровою температурою

Аналіз енергоефективності існуючих способів теплового акумулювання сонячної енергії

Використання цифрових фотокамер для вимірювання колірних характеристик світних об’єктів

Енергоефективність використання комбінованих концентраторів сонячного випромінювання

Вплив клімату на ефективність схем енергопостачання автономних об'єктів

Визначення коефіцієнта корисної дії світлових приладів на базі напівпровідникових джерел світла

Оптимізація режимних параметрів знижувальних трансформаторів в розподільчих мережах низької напруги

Динамічне освітлення офісних приміщень

Підвищення енергоефективності теплообмінного обладнання

Прилади вимірювання потужності та енергії електричного струму

Розробка математичної моделі електромагнітного рекуперативного амортизатора

Порівняльний аналіз енергетичної ефективності джерел світла в системах зовнішнього освітлення

Проблеми використання дахових котелень в багатоквартирних житлових будинках та методи їх вирішення

Підвищення ефективності компенсувальних пристроїв в розподільчих мережах для забезпечення якості електроенергії

Утилізація тепла і енергоефективність систем вентиляції

Дослідження світлових характеристик світлодіодів в імпульсному режимі

Зниження втрат електроенергії в мережах 0,4 кВ при нормальних режимах роботи

Підвищення якості електроенергії в системах тягового електропостачання

Вплив несиметрії струмів на величину втрат в мережах 0,4-6(10) кВ

Вплив несиметрії напруги на роботу електрообладнання

Енергоефективність використання комбінованих концентраторів сонячного випромінювання

Вимірювання ємності методом вимірювання енергії, накопиченої в електричному полі конденсатора

Енергоефективність автотранспорту з гібридним та електричним приводом

Дослідження енергетичних характеристик роботи асинхронного двигуна в режимі генератора

Аналіз систем зовнішнього освітлення областей України

Енергоефективна система керування освітленям коридору кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту

Дослідження впливу режимів роботи енергосистеми на похибки трансформаторів струму

Дослідження впливу режимів роботи енергосистем на похибки трансформаторів напруги

Дослідження режимів обробки і зусилля різання при фрезеруванні

Дослідження процесу формоутворення шліців на шліцефрезерному верстаті

Дослідження режимів шліфування і параметрів точності шліфувальної бабки

Дослідження жорсткості гідростатичних опор шпиндельних вузлів

Довговічність шпиндельних вузлів металорізальних верстатів

Моделювання обробки на токарних верстатах в умовах автоматизованого виробництва

Система раціональної експлуатації різального інструменту

Забезпечення точності обробки на верстатах із системами автоматичного керування

Визначення швидкості та сили різання при фрезеруванні

Моделювання формотворних рухів верстата за допомогою пакету MathCAD

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus